Dotácie

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Slovenská Republika

 

Zelená domácnostiam

 V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokývajú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti.Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet,brikiet,štiepok a kotlov na splyňovania kusového dreva.

Sme oprávneným zhotoviteľom zapísaný v zozname zhotoviteľov.

 

Česká Republika

http://www.novazelenausporam.cz/

 Program Ministerstva životního přostředí,administrovaný Státnim fondem životního prostředí ČR (dále jen "Fond"), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domu a bytových domu, výměnu nevyhovujících zdroju na vytapění a využívaní obnovitelných zdroju energie.

Sme zapsáni v seznamu výrobku a technologií - SVT