Nový dizajn - Integrovaný sprievodca servisom

Zobrazenie krokov údržby na displeji

Aby kotol pracoval správne, musia sa dodržiavať intervaly pravidelných čistení.

Potrebné činnosti vám budú vysvetlené krok za krokom a sú doplnené podrobnými grafikami.Každá údržba sa uloží a podrobnosti si môžete kedykoľvek pozrieť.

Z dlhodobého hľadiska získate tak prehľad o vykonaných údržbách.

/Náhľad menu servisu
/Ovládanie servisu
/
/
/
/
/
/
/
/