Nový dotykový displej

Kapacitný dotykový displej môže byť nastavený naklonením na individuálne pohodlie obsluhy.

/
/
/