ETA cirkulačná sada

Systém ktorý premýšla

Čím ďalej sú vodovodné prívody od výrobcu tepla o to je dôležitejšie je mať cirkulačnú sadu. Zatial čo tradičné systémy z času na čas pošlú do rozvodov teplú vodu, tak ETA cirkulačná sada je aktívna iba vtedy, ak je skutočná potreba teplej vody. To šetrí energiu.

ETA cirkulačná sada
Cirkulácia bude aktívna

• Inovatívny Autoloop systém - pozri tabuľku
• Krátkym otvorením vodovodného kohútika sa zapne ihneď obehové čerpadlo. Aj pri dlhých rozvodoch v krátkom čase už prúdi teplá voda z kohútika (možné iba pri dotykovom displeji).
• Pri manuálnom zadávaní času. Kto používa sprchu napríklad denne v ten istý čas, môže vopred na niekoľko minút naprogramovať cirkuláciu (možné iba pri dotykovom displeji).

Technické údaje

Energeticky úsporné čerpadlo,
Poistný ventil 10 bar chráni vedenie proti nadmernému tlaku vody
Menovité priemery pre pripojenie cirkulačného potrubia DN 20 (3/4“)

 

Vonkajší závit.
Všetky relevantné komponenty potrebné pre chod ako. napr. spiatočný ventil je už integrovaný

Autoloop ETA

Autoloop ETA sa učí od svojich zvykov. Z dát pre použitie vody v posledných 7 alebo 14 dňoch vo Vašej domácnosti je vytvorený profil, ktorý napovie systému kedy bude potrebná teplá voda. Po skúsenostiach s vyhodnocovaním potreby je pripravený a šetrí energiu.

gallery
Fotogaléria(1)

Na stiahnutie