Modul čerstvej vody ETA FWM

Hygienicky čerstvá voda zo zásobníka

Jednoduchá a priestorovo úsporná montáž. ETA modul čerstvej vody vyžaduje málo miesta a môže byť namontovaný priamo na akumulačnú nádobu alebo na stenu. Montáž je veľmi jednoduchá a rýchla lebo všetky komponenty sú už vopred nakáblované a namontované. Musí byť zapojená iba zásuvka do elektrickej siete a BUS kábel do ETAtouch regulovacieho systému tak, ako je zapojená akumulačná nádoba na zbernici. Tiež aj spotreba rozvodých rúr je menšia. Pripájacia sada musí byť iba vlisovaná a umiestnená na správnu dĺžku. 

 

Nemáte žiadny regulačný systém od ETA ale ste očarený našim modulom čerstvej vody? To nie je žiaden problém. Tiež funguje aj bez dotykovej obrazovky. Jednoducho treba nastaviť požadovanú teplotu na potenciometri a použitie obehu pomocou funkcie ETA Autoloop.

Modul čerstvej vody ETA FWM
Ekonomický pri práci

Čerpadlo s vysokou účinnosťou sa aktivuje len vtedy, keď budete naozaj potrebovať teplú vodu. V tomto prípade, v závislosti na požadovanej teplote je rýchlosť otáčania tak nízka, ako je to len možné. Za účelom ochrany výmenníka tepla pri teplotách nad 60 ° C proti zavápňovaniu, bola vyvinuté ETOU špecificky regulované zmiešavanie pomocou samostatného čerpadla. Vzhľadom k tomu, že žiadna teplá voda nie je vyrábaná vopred, tak nedochádza ku tepelným stratám.

Technické údaje

Zodpovedá rakúskej norme DIN DVGW - ÖNORM B5014-3
Tlaková strata modulu so strany pitnej vody:
33l/min =580mbar (5,8mWs), 15l/min =150mbar (1,5mWs)
výkon 33 l/min s 45°C pri 60°C teplote akumulačnej nádoby
pripojenie guľového kohúta DN 20 (3/4“) vnút. závit
vonkajší rozmer plastového krytu V=600mm, Š=400mm, H=190m
Môže byť kaskádovito pre väčšiu výdajnosť ohrevu vody.

Dodávka

Modul je dodávaný ako jedna jednotka, je predmontovný na montážnej doske a obsahuje:


Doskové tepelné výmeníky MicroPlate®:
Vykurovacia strana:
• Variabilné otáčky čerpadla s vysokou účinnosťou v akumulačnej nádobe a so spätným ventilom
• Variabilné otáčky s vysokou účinnosťou čerpadla pre zmiešavací okruh (ochrana proti zavápneniu) so spätným ventilom
• Odvzdušnovací ventil (manuálny), guľový ventil DN 20 (3/4“) vnútorný závit

 

Vodná strana:
• Prietokový senzor pre stanovenie momentálneho prúdového odberu
• Spätný ventil
• Definované pripojenie pre cirkulačnú sadu
• Preplachový guľový ventil DN 15 (1/2“) a pripájacie guľové ventily DN 20 (3/4“), vnútorný závit zodpovedajúci rakúskej norme DIN DVGW respektíve ÖNORM B5014-3

Regulácia s ochrannou zásuvkou

Súčasti vnútri modulu sú už vopred zapojené. Regulácia obsahuje 2 voľne dostupné vstupy čidiel (v prípade pripojenia senzora pre akumulačnú nádobu) a výstup pre cirkulačnú sadu. 

 

Dodáva sa voľne:
• CAN-Bus vedenie L=10 m k zapojeniu ETA ovládania kotla

gallery
Fotogaléria(1)

Na stiahnutie