Kotol ETA PC PelletsCompact 20 až 105 kW

Veľký malý kotol na pelety pre väčšie budovy.

ETA PelletsCompact potrebuje málo miesta a kotol na pelety je ideálny pre zlepšenie alebo pri novostavbe väčších obytných budov a podnikov.

 

Nie je len takmer 130 cm vysoký, jeden meter dlhý a 95 cm hlboký ale vykuruje väčšie obytné budovy alebo menšie podniky. V kotolni zostáva priestor pre práčku, spisy posledných 40 rokov alebo cvičné hodiny s elektrickou gitarou.

  Certifikáty

 • Zodpovedá normám EUCE
 • Skontrolované BLT Wieselburg RakúskoGEPRUFT
 • Inštitút pre požiarnu ochranuIFB
 • Rakúska environmentálna značkaOU
Kotol ETA PC PelletsCompact 20 až 105 kW
Automaticky čisté

Automaticky čisté 

ETA PelletsCompact sa čistí automaticky práve vtedy keď je to nevyhnutné a nie v určitých časových intervaloch. To zaisťuje nízke emisné hodnoty a najvyšší stupeň účinku počas vykurovacej sezóny. Už nikdy nemusíte otvoriť spaľovací priestor a zašpiniť sa. Nielenže bude spaľovacia komora odpopolnená bezozvyšku, tiež bude tepelný výmenník pravidelne zbavený od usadenín. Pretože pelety budú spálené veľmi efektívne, napadá len málo popola. Okrem toho bude popol stlačený v kontajneri. Aj preto musí byť nádoba na popol vyprázdnená len zriedkavo. To ide úplne pohodlne aj z vonku.

Turniketový dávkovač

Bezpečný systém 

Turniketový dávkovač absolútne bezpečne chráni pred spätným ohňom. Horieť má v spaľovacej komore a inak nikde. Cez závitový dopravník prichádzajú pelety do rotačného turniketu a vždy presne toľko veľa, koľko môže rotačný turniket pojať. Preto sa nemôžu pelety zakliniť, nebudú rozdrvené alebo zlomené. Vďaka tomuto systému vyvinutémum v ETE sa neopotrebujú tesné hrany uzáveru. Systém zostane bezpečný po celú dobu životnosti kotla.

Tiché zapálenie keramickým zapaľovačom

Technika zapálenia

Vynaložená energia pre zapálenie je v porovnaní s iným systémom zapálenia podstatne menšia. Samostatné zapálenie funguje rýchlejšie.

Lambdasonda

Všetko záleží na zložení

S touto pomocou bude zmiešavací pomer z paliva a prívod kyslíka ideálne zosúladený. Tak dosiahnete rôznou kvalitou peliet vždy čo najväčšiu efektivitu (stupeň účinnosti ). Okrem toho sonda okamžite spozná, keď bude úspešné zapálenie. To znižuje čas zapálenia a ušetrí prúd a peniaze.

Ovládanie

Všestranný ale nie komplikovaný

Či udržiavanie ohňa, doprava peliet, riadenie akumulačnej nádoby, príprava teplej vody, riadenie vykurovacieho okruhu podriadené počasiu s týždenným programom pre dva okruhy alebo zapnutý solárny systém. To všetko možno ovládať pomocou dotykovej obrazovky priamo na kotli alebo cez internet z akéhokoľvek počítača, smartphonu alebo tabletu. Je toho síce veľa ale napriek tomu je to jednoduché ovládanie, pretože obrazy na dotykovej obrazovke sú zrozumiteľné.

Odťahový ventilátor

Podtlak v kotli

Tento ventilátor je tichý ako šepot, riadený v závislosti od otáčok pre podtlak v kotli, smerodajný a určujúci množstvo vzduchu pre spaľovanie. Šetriaci energiu sa stará o nemenné výsledky spaľovania nezávislé od stavu komínov. Do 15 Pa ťahu komína nieje potrebný vlastný obmedzovač ťahu komína.

Rotačný rošt s čistiacim hrebeňom

Dobré a čisté spaľovanie 

Tento patentovaný systém pravidelne čistí spaľovaciu komoru od popola. Vždy automaticky po 30 až 60 kg spálených peliet. Vzduch potrebný pre spaľovací proces prechádza veľkoplošne medzi čisté lamelové rošty. Dodatočne bude rošt nepretržite udržiavaný trochu v pohybe. Jemný pohyb rozdúcha uhlíky a tým zabezpečí ešte lepšie spaľovanie. 

Popol bude stlačený a presunutý do nádoby na popol s 24l kapacitou. Tiež pri plnej prevádzke kotla musí byť vyprázdnený v roku len z času na čas. Ak bude nádoba na popol plná, systém odošle e-mail alebo sms. Tiež bude zobrazená informácia na dotykovom displeji.

Cielená hydraulická výhybka s vysoko účinným čerpadlom

Vždy na prevádzkovú teplotu

Aby nedošlo k poškodeniu tepelného výmenníka, musí byť vykurovací okruh vracajúcej sa vody zmiešavaný na určitú teplotu. Čerpadlo je vysoko účinné a šetriace energiu s 15 až maximálne 35 W výkonom.

Kotol PelletsCompact pracuje ideálne s akumulačnou nádobou, môže byť ale prevádzkovaný so zapojenou hydraulickou výhybkou tiež bez akumulačnej nádoby a síce rovnako, ako aj s veľkým množstvom vody. V neposlednom rade je vďaka tejto flexibilite PelletsCompact ideálným ekologickým (priateľom životného prostredia) kotlom na výmenu.

ETA technológia

Tá dopravuje pelety zo skladu do medzizásobníka kotla.

Tu bude dočasne uskladnených 60kg peliet a sú k dispozícii k okamžitému odberu. Tak môžu byť iba jeden až dva krát za deň za každých 10 minút dodávané pelety zo skladu ku kotlu. Kedy to má byť, regulujete Vy.

Je to absolútne tesne uzavretá brána medzi skladom a ohniskom a bezpečne tým chráni pred spätným vznietením.

Tu budú dosahované teploty, ktoré su dostatočne vysoké, aby bolo drevo čisto a efektívne spálené. Stará sa o malý popol a nepatrné emisné hodnoty aj pri čiastočnom zaťažení.

S touto pomocou bude zmiešavací pomer z paliva a prívod kyslíka ideálne zosúladený. Tak dosiahnete s rôznou kvalitou peliet vždy čo najväčšiu efektivitu (stupeň účinnosti).

Cez optimalizované spaľovacie procesy vznikne málo popola. Popol bude v 24 litrovom zásobníku stlačený pevne dokopy. Takto musí byť nádoba za vykurovaciu sezónu vyprázdnená iba z času na čas. Ak sa tak stane, kotol odošle emailové pripomenutia. Nádoba je na vonkajšej strane, takže je veľmi ľahko prístupná.

Pred pretlakom v kotli chráni bezpečnostný ventil a elektronický snímač tlaku. Tiež je zabudovaný automatický rýchlo odvzdušňovací ventil, ktorý odstráni nežiadúci vzduch z vykurovanej cirkulačnej vody. Tepelné zabezpečenie odtoku kotol nepotrebuje, keďže sa nikdy nenachádza tak veľa paliva v kotli, že by mohlo dojsť k prehriatiu.

Tento ventilátor je tichý ako šepot a stará sa o podtlak v kotli. Dodatočne rieši množstvo vzduchu a zabezpečuje bezpečnosť v kotolni.

Umožní privádzať do zdroja tepla len také množstvo vody, pre ktoré bolo toto zariadenie nadimenzované.

S ním nepríde vo výmenníku tepla ku kondenzácií, bude tu regulovaná spiatočná teplota vykurovacej vody.

Je riadené v závislosti od otáčok, vysokej efektivity/účinnosti. Je energeticky úsporné a stará sa o prietok vykurovanej vody. Pri uzavretej hydraulickej výhybke bude zároveň využívané napĺňanie akumulačnej nádoby, môže byť tiež zapojené do systému bez akumulačnej nádoby.

Ten zaisťuje čistotu v kotli. Výmenník tepla bude s turbulátormi automaticky vyčistený. Rošt sa bude pravidelne pohybovať a tak bude zbavený od popola. S pomocou šneka bude popol plnoautomaticky a dôkladne prepravený zo spaľovacej komory do nádoby na popol.

Privádza k spaľovaniu potrebný vzduch z vonku. Preto môže byť kotol v každej miestnosti, tiež môže byť bezpečne postavený s ventiláciou obývacej miestnosti . Pritom sú zohľadnené špecifické predpisy krajiny.

Kotol ETA PC PelletsCompact 20 až 105 kW
Pre pelety je miesto vždy

Sklad peliet môže byť bez námahy postavený všade tam, kde doposiaľ stála olejová nádrž. Avšak niekedy to nemusí byť v blízkosti kotla ale môže sa nachádzať vzdialený až do 20 m a do výšky druhého poschodia. Kto nemôže v dome nájsť miesto, môže postaviť sklad tiež v prístavbe/vedľajšej budove alebo využiť podzemnú nádrž. Len by mal byť sklad suchý aby sa pelety nenapučavali. V navlhčených miestnostiach môže pomôcť drevené opláštenie. 

 

Vždy čistý 

Zo zbytkov drevárského priemyslu budú vylisované pelety dodané v cisterne (nádržovom vozni) a fúkané do skladového priestoru. Dodávka peliet je takto ďalekosiahla čistá vec. Sklad je realizovaný tesne (nepriepustne), nemôže tu vstúpiť prach.

Ako prídu pelety do kotla?

Vynášací šnek

Rozprestiera sa po celej dlžke skladov, môže byť až 5 m dlhý a dopravuje pelety zo skladu k dopravným hadiciam, ktoré vedú do kotla. Odtiaľto sa pelety ďalej dopravujú so sacou turbínou. Po preprave budú hadice voľne nasávať. Preto sa neupchávajú a pracujú vždy s najvyššou účinnosťou. S týmto štandardným systémom môže byť sklad kompletne vyprázdnený. 

 

Cez zošikmenú hladkú podlahu sa zosúvajú pelety automaticky k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí oproti plniacemu hrdlu, tým sa pelety neroztrieštia o stenu, keď budú fúkané z LKW (vozidla) do skladu. Je predpoklad pre túto konštrukciu, že prívod pre dopravné hadice do kotla leží na kratšej stene skladu, tým môže byť využitá šnekom plná dĺžka priestorov.

Sacie sondy

Neurčujú formu miestnosti pre vynášací šnek, je to ideálna voľba pre ETA systém sacích sond. Tu pelety skĺznu cez hladkú drevenú podlahu priamo ku štyrom sacím sondám, ktoré striedavo odtransportujú pelety zo skladového priestoru. Ak sonda nedostane žiadne pelety, tak prostredníctvom automatického prepínania je prívod paliva neprerušený. Pre tento systém je predpoklad, že sa sklad nachádza na rovnakom poschodí alebo vyššie a skladové priestory nie sú dlhšie ako 4 m. Narozdiel od šneka vyprázdnia sacie sondy skladový priestor neúplne. To môže byť pri nedostačujúcom obsahu skladového priestora nevýhoda. Výhodou je, že tento systém môže byť použitý samostatne aj v uhlových skladovacích priestoroch.

ETA-tip: Skladovanie v ETAboxe

Obzvlášť praktické riešenie je ETAbox. Kotolňa môže byť postavená priamo na povale, v stodole alebo dokonca aj v prírode. Drží vysušené pelety samostatne vo vlhkých miestnostiach. Vzdialenosť až do 20 metrov sacieho úseku z boxu do kotla nie je žiaden problém. ETAbox však nemôže byť postavený priamo na stene. Preto je spotreba miesta o niečo väčšia ako pri sklade z múru s tou istou kapacitou. 

 

ETAbox stavebnicový systém je namontovaný v rôznych veľkostiach od 2 ton do 8,8 ton plniaceho objemu. Je dôležité, že miestnosť v ktorej sa nachádza Box, môže byť počas plnenia odvetrávaná. 

 

Ak bude ETAbox postavený priamo vo vykurovacej miestnosti, tak musia byť zakaždým rešpektované predpisy regionálného stavebného poriadku. Vo väčšine spolkových krajín Nemecka smie byť uskladnených až do 6,5 ton peliet v inštalačnej miestnosti kotla. V Rakúsku sú v niektorých spolkových krajinách povolené uskladnenia až do 9,75 ton. Vo Švajčiarsku smie byť uskladnených v samostatnej vykurovacej miestnosti až do 6,5 ton, pričom musí odstup od kotla ku skladu činiť najmenej 1 m.

Aký veľký musí byť môj sklad?

Približná spotreba peliet za rok v tonách je vypočítaná tým, že sa vykurovacia/tepelná záťaž v kilowatoch vydelí 3. Pre pelety v kubických metroch je delené tepelné zaťaženie cez 2. Napríklad na 12 kW vykurovacieho zaťaženia budete potrebovať asi 4 tony alebo 6 m3 peliet ročne. Pri prechode z iných druhov energie na pelety môže byť tiež spotreba peliet stanovená z doterajšej spotreby. 1 tona peliet zodpovedá približne:

 • 500 l vykurovací olej
 • 520 m3 zemný plyn
 • 750 l kvapalný plyn
 • 600 kg koks
 • 1.400 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo zeme (výkonnostný index 3,4)
 • 2.700 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo vzduchu (výkonnostný index 1,8)
gallery
Fotogaléria(13)

Na stiahnutie