Kotol na pelety ETA PE-K 180 až 220 kW

Silný výkon kotla na pelety pre podniky a bývanie

Požiadavka dodávky tepla do väčších bytových domov a komerčných objektov je často veľmi vysoká. V súlade s tým, sú prevádzkové náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody pri fosílnych palivách vysoké. Prechod platí najmä, ak je to tak jednoduché ako s ETOU. Kvalita spoločnosti z Horného Rakúska mala už pri vývoji kotla na pelety ETA PE-K nielen nové budovy ale predovšetkým tiež sanačný pohľad. Takže pre výmenu kotla v normálnom prípade nie sú potrebné väčšie stavebné úpravy a môžu existovať ustanovenia optimáleho využitia. Napríklad sklad peliet môže byť umiestnený až do 20 metrov, napríklad tam, kde predtým stála olejová nádrž.

  Certifikáty

 • Zodpovedá normám EUCE
 • Skontrolované BLT Wieselburg RakúskoGEPRUFT
 • Technické kontrolné združenie v južnom NemeckuTUV
Kotol na pelety ETA PE-K 180 až 220 kW
Čistota prináša najvyššiu účinnosť

Spaľovaciu komoru a výmenník tepla bude automaticky čistiť ETA systém. Tým sa zvyšuje účinnosť a minimalizujú sa náklady na údržbu pre kotol. Musí byť vyprázdnená len nádoba na popol vďaka stlačenému popolu a veľkému objemu nádoby, avšak zriedkavejšie než pri bežných systémoch.

 

Čistenie výmenníka tepla - trvalo vysoká účinnosť. Špeciálny mechanizmus sa navíja stlačnou pružinou, rúra tepelného výmenníka nechá popolček rázovým pohybom padnúť dole. Je to čistotné a efektívne. Padajúci popol sa prijíma na podlahu kotla cez veľkopološný odliatok otočného taniera a je vedený do osobitného šneka.

 

Nádoba na popol - veľká ale nie príliš ťažká. Popol sa sústreďuje do vonku ležiacej nádoby. Obidva vynášacie šneky stlačia popol a predĺžia v porovnaní s inými systémami intervalové vyprázdňovanie. ETA ponúka možnosť extra veľkej nádoby na popol vo formáte koša na smeti alebo systém transportu popola špeciálne pre veľké vykurovacie zariadenia.

Dávkovač

Bezpečný systém

Dávkovač absolútne bezpečne chráni pred spätným ohňom. Horieť má v spaľovacej komore a nikde inde. Cez šnekový dopravník prichádzajú pelety do dávkovača, vždy len tak veľa, ako môže dávkovač pojať. Preto sa nemôžu pelety zakliniť, nebudú rozdrvené alebo zlomené. Vďaka tomuto systému vyvinutému v ETE sa neopotrebujú tesné hrany uzáveru. Systém zostane bezpečný po celú dobu životnosti kotla.

Lambdasonda

Všetko záleží na zložení

S pomocou lambdasondy je zmiešavací pomer paliva a prívodu kyslíka ideálne zosúladený. Takže vždy dosiahnu s rôznou kvalitou peliet, maximálnu účinnosť. Okrem toho sonda okamžite spozná, keď bude úspešné zapálenie. Znižuje čas zapálenia, ušetrí prúd a peniaze.

Ovládanie

Všestranný ale nie komplikovaný

Či udržiavanie ohňa, doprava paliva, riadeniem akumulačnej nádoby, príprava teplej vody, riadenie vykurovacieho okruhu podriadené počasiu s týždenným programom pre dva okruhy alebo zapnutý solárny systém. To všetko možno ovládať pomocou dotykovej obrazovky priamo na kotli alebo cez internet z akéhokoľvek počítača, smartphonu alebo tabletu. Ovládanie je jednoduché, pretože obrázky na dotykovej obrazovke sú intuitívne.

Optimalizované zapaľovanie

Praktické a úsporné

Prestávky horenia sú len krátke, šamot spaľovacej komory ostáva dosť horúci, čerstvé palivo sa jednoducho zapáli zo zostatkových žeravých uhlíkov. Len po dlhšej prestávke horenia dôjde k použitiu zapaľovača. Lambdasonda a teplotný snímač spalín detekujú úspešné zakúrenie, zapaľovanie sa opäť vypne. To šetrí energiu!

Odťahový ventilátor

Sací ventilátor

Ventilátor je tichý ako šepot a sa stará o reguláciu otáčok pre stály podtlak v kotli. Vďaka špeciálnej regulácii otáčok pracuje veľmi úsporne. Okrem toho odťahový ventilátor zabezpečuje prívod kyslíka v spaľovacej komore pre ideálne správanie sa pri horení a najlepšie využitie paliva. Pomocou prepracovanej konštrukcie kotla vyrába sací ventilátor dostatočný podtlak v kotli, takže na rozdiel od bežných systémov nie je vyžadovaný žiaden ďalší tlakový ventilátor. Tým sú minimalizované prevádzkové náklady!

Recirkulácia spalín

Najvyššia účinnosť, dlhá životnosť

Recirkulácia spalín z výstupu kotla späť do spaľovacieho priestoru zosilňuje prúd plynu nielen cez rošt ale aj cez oheň. Preto bude rošt chladený lepšie. Stará sa o stabilné a presné teploty v správnom rozsahu. Vďaka recirkulácii spalín leží teplota v spaľovacej komore vždy pod 800°C, takže je zabezpečené kompletné spaľovanie. Zároveň ležia teploty vždy pod bodom topenia z popola z dreva, teda pod 1.000°C. S tým je kotol v bezpečí pred upchatím roštu.

Denný zásobník priamo na kotli

Najlepšie ustanovenie

Pri PE-K 35-90 kW bude 90 kg peliet v medzizásobníku a sú okamžite pripravené k vykurovaniu. Pri 35 kW vykurovacej záťaži sa musia len raz alebo dva krát za deň transportovať pelety zo skladu do kotla za 10 minút, pri 90 kW vykurovacej záťaži dva až trikrát denne.

 

Vyššie služby požadujú prispôsobenú techniku

150 kg zásob peliet pri PE-K 110-140 kW tzv. 215 kg pri PE-K 180-220 kW. Denný zásobník je dimenzovaný tak, aby dokázal vykurovať minimálne 5 hodín pri plnom výkone bez toho, aby sa medzitým museli nasávať pelety. Potrebný podtlak pre nasávanie peliet zabezpečuje nasávacia turbína na priemyselné použitie. S bezkontaktným elektrickým motorom je táto turbína extrémne spoľahlivá a nepodlieha opotrebeniu. Pelety sa nasávajú cez vysokokvalitné hadice vo vystuženom vyhotovení, ktoré napriek štandardnému priemeru 50 mm dokážu spracovať veľký objem nasávaného materiálu.

ETA technológia

Tá dopravuje pelety zo skladu do medzizásobníka kotla.

Tu sú pelety dočasne uložené v medzizásobníku a sú okamžite pripravené k vykurovaniu.

Je absolútne tesne uzavretá brána medzi skladom a zapálením a tým chráni bezpečne pred spätným vznietením.

Ak chcete úplne zbaviť spaľovaciu komoru od popola, automaticky nakloňte rošt pod uhol 90°, popol spadne bez ťažkostí.

Obidva ventily sú riadené lambdasondou, vždy dosiahne pre spaľovanie ideálne množstvo vzduchu v spaľovacej komore. Automatická kalibrácia signálu zaisťuje, že budú vždy spracované aktuálne dáta lambdasondou a tým bude dosiahnutá vysoká efektívnosť.

Dva samostatné šneky ale spoločný pohon. Popol z výmenníka tepla a spaľovacej komory je transportovaný do nádoby na popol a tam je stlačený. Nádobu musíme vyprázdňovať zriedkavejšie ako pri bežných systémoch.

Ventilátor je tichý ako šepot a sa stará o podtlak v kotli, zabezpečuje bezpečnosť v kotolni.

S niekoľkími klikmi máte celú menu navigáciu intuitívne v rukách. Je Váš kotol s pripojením na internet, bude Vás informovať cez E-Mail, napríklad kedy bude musieť byť vyprázdnená nádoba na popol. Ďalej môžete mať zdarma komunikačnú platformu MeinETA partnerskej siete ako aj bezplatné aktualizácie softvéru cez USB port.

S touto pomocou je zmiešavací pomer paliva a kyslíka ideálne riadený. Takže vždy dosiahnete s rôznou kvalitou peliet maximálnu účinnosť.

Tepelný výmenník bude s virbulátormi plne automaticky vyčistený. Je postarané o trvalo vysoký pozitívny dopad.

Pretože nechcete mať teplo v kotolni ale v domácnosti , chránia izolačné vonkajšie dvierka pred tepelnými stratami pomocou sálania.

Popol je stlačený tak, že nádobu na popol musíme vyprázdňovať zriedkavejšie ako u bežných systémov. Je to jednoduché a ľahko prístupné.

Kotol na pelety ETA PE-K 180 až 220 kW
Pre pelety je miesto vždy

Sklad peliet môže byť bez námahy postavený všade tam, kde doposiaľ stála olejová nádrž. Avšak niekedy to nemusí byť v blízkosti kotla ale môže sa nachádzať vzdialený až do 20 m a do výšky druhého poschodia. Kto nemôže v dome nájsť miesto, môže postaviť sklad tiež v prístavbe/vedľajšej budove alebo využiť podzemnú nádrž. Len by mal byť sklad suchý aby sa pelety nenapučavali. V skôr navlhčených miestnostiach môže pomôcť drevené opláštenie. 

 

Vždy čisté

Zo zbytkov drevárského priemyslu budú vylisované pelety dodané v cisterne (nádržovom vozni) a fúkané do skladového priestoru. Dodávka peliet je takto ďalekosiahla čistá vec. Sklad je realizovaný tesne (nepriepustne), nemôže tu vstúpiť prach.

Ako prídu pelety do kotla?

Vynášací šnek

Rozprestiera sa po celej dlžke skladov, môže byť až 5 m dlhý a dopravuje pelety zo skladu k dopravným hadiciam, ktoré vedú do kotla. Odtiaľto sa pelety ďalej dopravujú so sacou turbínou. Po preprave budú hadice voľne nasávať. Preto sa neupchávajú a pracujú vždy s najvyššou účinnosťou. S týmto štandardným systémom môže byť sklad kompletne vyprázdnený. 

 

Cez zošikmenú hladkú podlahu sa zosúvajú pelety automaticky k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí oproti plniacemu hrdlu, tým sa pelety neroztriešti a o stenu, keď budú fúkané z LKW (vozidla) do skladu. Je predpoklad pre túto konštrukciu, že prívod pre dopravné hadice do kotla leží na kratšej bočnej stene skladu, tým môže byť využitá šnekom plná dĺžka priestorov.

Sacie sondy

Neurčujú formu miestnosti pre vynášací šnek. Je to ideálna voľba pre ETA systém sacích sond. Tu pelety skĺznu cez hladkú drevenú podlahu priamo ku štyrom sacím sondám, ktoré striedavo odtransportujú pelety zo skladového priestoru. Ak sonda nedostane žiadne pelety, tak prostredníctvom automatického prepínania je prívod paliva neprerušený. Pre tento systém je predpoklad, že sa sklad nachádza na rovnakom poschodí alebo vyššie a skladové priestory nie sú dlhšie ako 4 m. Naopak šnek vyprázdní sacími sondami skladový priestor neúplne. To môže byť pri nedostačujúcom obsahu skladového priestora nevýhoda. Výhodou je, že tento systém môže byť použitý samostatne aj v uhlových skladovacích priestoroch.

ETA-tip: Skladovanie v ETAboxe

Obzvlášť praktické riešenie je ETAbox. Kotolňa môže byť postavená priamo na povale, v stodole alebo dokonca aj v prírode. Drží vysušené pelety samostatne vo vlhkých miestnostiach. Vzdialenosť až do 20 metrov sacieho úseku z boxu do kotla nie je žiaden problém. ETAbox však nemôže byť postavený priamo na stene. Preto je spotreba miesta o niečo väčšia ako pri sklade z múru s tou istou kapacitou. 

 

ETAbox stavebnicový systém je namontovaný v rôznych veľkostiach od 2 ton do 8,8 ton plniaceho objemu. Je dôležité, že miestnosť v ktorej sa nachádza Box, môže byť počas plnenia odvetravaná. 

 

Ak bude ETAbox postavený priamo vo vykurovacej miestnosti, tak musia byť zakaždým rešpektované predpisy regionálného stavebného poriadku. Vo väčšine spolkových krajín Nemecka smie byť uskladnených až do 6,5 ton peliet v inštalačnej miestnosti kotla. V Rakúsku sú v niektorých spolkových krajinách povolené uskladnenia až do 9,75 ton. Vo Švajčiarsku smie byť uskladnených v samostatnej vykurovacej miestnosti až do 6,5 ton, pričom musí odstup od kotla ku skladu činiť najmenej 1 m.

Aký veľký musí byť môj sklad?

Približná spotreba peliet za rok v tonách je vypočítaná tým že sa vykurovacia/tepelná záťaž v kilowatoch vydelí 3. Pre pelety v kubických metroch je delené tepelné zaťaženie cez 2. Napríklad na 12 kW vykurovacieho zaťaženia budete potrebovať asi 4 tony alebo 6 m3 peliet ročne. Pri prechode z iných druhov energie na pelety môže byť tiež spotreba peliet stanovená z doterajšej spotreby. 1 tona peliet zodpovedá približne:

 • 500 l vykurovací olej
 • 520 m3 zemný plyn
 • 750 l kvapalný plyn
 • 600 kg koks
 • 1.400 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo zeme (výkonnostný index 3,4)
 • 2.700 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo vzduchu (výkonnostný index 1,8)
gallery
Fotogaléria(7)

Na stiahnutie