Kotol ETA HACK na štiepku 200 kW

Kotol na drevnú štiepku pre poľnohospodárstvo a podniky

ETA sa špecializuje na výrobu vykurovacích systémov na biomasu, teda kotlov na kusové drevo, pelety a drevnú štiepku. Spája najmodernejšiu techniku s prirodzene obnoviteľnými zdrojmi.

  Certifikáty

 • Zodpovedá normám EUCE
 • Skontrolované BLT Wieselburg RakúskoGEPRUFT
 • Inštitút pre požiarnu ochranuIFB
 • Rakúska environmentálna značkaOU
 • Pečať kvality drevo energie ŠvajčiarskoQHS
 • Technické kontrolné združenie v južnom NemeckuTUV
Kotol ETA HACK na štiepku 200 kW
Efektívnosť a flexibilita

Ideálne vedenie vzduchu je dôležité k tomu, aby prebiehal spaľovací proces bezpečne a efektívne. Voliteľná recirkulácia spalín predstavuje zabezpečenie pre veľmi suché drevné štiepky, miscanthus alebo pelety.

 

Cielené vedenie vzduchu

Vzduch potrebný na spaľovanie sa nasáva cez primárne a sekundárne vzduchové klapky riadené informáciami z lambdasondy do spaľovacieho priestoru a to presne tam kde je potrebný. Dá sa perfektne prispôsobiť prívod vzduchu podľa druhu paliva. Cez utesnený jednokomorový dávkovač nemôže prenikať prídavný, neželaný vzduch do spaľovacieho priestoru. Tým je zaručené kontrolované a kompletné spaľovanie. 

 

Recirkulácia spalín

ETA zariadenia na drevnú štiepku ponúkajú tú výhodu, že prevádzkovatelia môžu používať drevné štiepky rôznej kvality. To ovplyvňuje nielen veľkosť. Pri veľmi suchých palivách, ako sú vysušené drevné štiepky s obsahom vody menej než 15 percent (M), miscanthus alebo aj pelety sa využíva recirkulácia spalín, osvedčený prvok z konštrukcie veľkých zariadení. 

 

Recirkulácia spalín je voliteľná a je aktivovaná v prípade potreby. Spaľovacia teplota v oblastiach na odplynenie sa udržiava presne na ideálnej teplotnej úrovni, teda nad 800 °C ale pod 1 000 °C. Na jednej strane sa rozštiepia všetky súčasti paliva, na strane druhej sa minimalizuje tepelné zaťaženie súčastí. Zvyšuje to životnosť kotla. Príliš vysoké spaľovacie teploty môžu okrem toho viesť k nechcenému vzniku spekancov.

Bezpečne s podtlakom

Odťahový ventilátor

Ventilátor je tichý ako šepot a stará sa o reguláciu otáčok pre stály podtlak v kotli. Vďaka špeciálnej regulácii otáčok pracuje veľmi úsporne. Okrem toho odťahový ventilátor je pre prívod kyslíka v ohnisku, pre ideálne správanie sa pri horení a najlepšie využitie paliva. Pomocou prepracovanej konštrukcie kotla vyrába odťahový ventilátor dostatočný podtlak v kotli, takže na rozdiel od bežných systémov nie je vyžadovaný žiaden ďalší tlakový ventilátor. Tým sú minimalizované prevádzkové náklady!

Patentovaný jednokomorový dávkovač

Jedinečne bezpečné

S tesným jednokomorovým dávkovačom paliva vsádza ETA novú mieru vo veci bezpečnosť. Na rozdiel od klasických protipožiarnych klapiek nemôže byť nikdy v pozícii s priamym spojením medzi spaľovacou komorou a zásobníkom paliva. Do paliva sa nedostane žiaden horúci plyn a zapálenie dreva je nemožné. 

 

Nízka spotreba energie

Novo vyvinutý jednokomorový dávkovač paliva môže spracovať drevnú štiepku až do veľkosti P31S. Príliš dlhé kúsky dreva sú preseknuté čepeľou s tvrdeným ostrím na okraji komory. Motor násypníka vyžaduje len minimálne množstvo výkonu a takisto môže poháňať jednokomorový dávkovač paliva, takže sa dosiahne maximálna bezpečnosť s minimálnou spotrebou elektrickej energie.

 

Dávkovač pre dlhú životnosť

Dávkovač je v nasadení aj vtedy, keď už nadrvená štiepka vyhovuje alebo nevyhovuje normám. Chráni ostrie noža a znižuje opotrebenie tesniacich hrán.

 

ETA-info:Takto funguje zastavenie turniketu

Vynášaci šnek dopravuje materiál zo skladu do prepadovej šachty. Odtiaľ padá materiál do jednokomorového turniketového dávkovača. Medzitým ostane stáť vpust otočený nahor. Vzhľadom k tomu, že nemôže pokračovať v otáčaní v priebehu procesu plnenia a je naplnený iba polovicu, už nebude palivo neustále orezávané bez ohľadu či zodpovedá norme alebo nie. Taktiež na tesniacich plochách sa nebude nachádzať žiadne palivo. Tak je zaistená dlhá životnosť pre nôž a tesniace plochy.

Inteligentná technika v spaľovacej komore

Ideálne využívanie paliva

Spaľovaný materiál sa prisunie zboku na sklopný rošt v spaľovacej komore a tam sa kontrolovane spaľuje. Šamotová spaľovacia komora s cieleným vedením vzduchu umožňuje vysokú spaľovaciu teplotu a tým aj ideálne využívanie paliva. Ak je materiál úplne spálený, vyklopí sa popol prostredníctvom sklopného roštu v uhle 90°, aby sa zabezpečilo, že je rošt dostatočne očistený od popola a prípadných cudzích predmetov. 

 

Poistka proti preplneniu

Je to dôležité bezpečnostné opatrenie, ktoré zabezpečuje, aby sa v komore nikdy nenachádzalo viac spaľovacieho materiálu, než je možné spaľovať. Aj keď je kotol po dlhom prestoji studený alebo sa používa mokrý a ťažko zápalný materiál, nedochádza k preplneniu kotla a tým aj k vznieteniu paliva. Množstvo paliva, ktoré je tolerované poistkou proti preplneniu sa dá individuálne prispôsobiť používanému spaľovaciemu materiálu. Je výhodou hlavne pri alternatívnych palivách ako pelety alebo miscanthus ale tiež pri veľmi suchých drevných štiepkach.


Optimalizované zapaľovanie šetrí energiu

Prestávky horenia sú len krátke, šamot spaľovacej komory ostáva dosť horúci, čerstvé palivo sa jednoducho zapáli zo zostatkových žeravých uhlíkov. Len po dlhšej prestávke horenia dôjde k použití zapaľovača. Akonáhle lambdasonda a teplotný snímač spalín detekujú úspešné zakúrenie, zapaľovanie sa opäť vypne. To šetrí energiu!

Lambdasonda

Všetko záleží na zložení

S pomocou lambdasondy je zmiešavací pomer paliva a prívodu kyslíka ideálne zosúladený. Takže odlišné kvality palív dosiahnu vždy maximálny stupeň účinnosti. Okrem toho sonda okamžite spozná, keď bude úspešné zapálenie. Znižuje čas zapálenia a ušetrí prúd a peniaze.

Čistota prináša najvyššiu účinnosť

Ohnisko a výmenník tepla bude automaticky čistiť ETA-systém. Tým sa zvyšuje účinnosť a minimalizujú sa náklady na údržbu pre kotol. Musí byť vyprázdnená len nádoba na popol. Vďaka stlačenému popolu a veľkému objemu nádoby na popol, avšak zriedkavejšie než pri bežných systémoch.

 

Automatické odpopolňovanie: presvedčivo progresívny

šnek pre odpopolňovanie je podobne veľký ako mechanický šnek. Cudzie telesá v popole ako kamene alebo klince nie sú problém.

 

Čistenie výmenníka tepla - trvalo vysoká účinnosť

Špeciálny mechanizmus sa navíja s tlačnou pružinou, rúra tepelného výmenníka nechá popolček rázovým pohybom padnúť dole. Je to čistotné a efektívne! Padajúci popol sa prijíma na podlahu kotla cez veľkopološný odliatok otočného taniera a je vedený do osobitného šneka.


Nádoba na popol: Veľká ale nie príliš ťažká

Popol sa sústreďuje do vonku ležiacej nádoby. Obidva vynášacie šneky stlačia popol a predĺžia v porovnaní s inými systémami intervalové vyprázdňovanie. ETA ponúka možnosť extra veľkej nádoby na popol vo formáte kontajneru na smeti alebo systém transportu popola špeciálne pre veľké vykurovacie zariadenia.

Odolný sklopný rošt

Horiaci materiál bude voľne posunutý zo strany do ohniska. Ak sa nachádzajú cudzie predmety ako kamene alebo klince, prevádzku to neobmedzí. Plne automatické čistenie roštov prebieha hladko. Sklopný rošt leží nad uhlom 90°, takže popol môže spadnúť s prípadnými cudzími predmetmi.

 

Kompletné spaľovanie

Keď bude treba odpopolňovať, kotol to automaticky určí. Na základe posledného odpopolňovania a spáleného množstva paliva sa vypočíta skorší a neskorší termín odpopolňovania. V tomto časovom intervale sa samostatne zvolí regulácia ideálneho časového bodu na zahájenie kontrolovaného spaľovania. Len vtedy keď teplotný snímač spalín a lambdasonda hlásia, že palivo je kompletne zúžitkované, smie byť rošt naklonený.

Zo skladu do kotla

Kvalitný kotol na drevnú štiepku potrebuje malú údržbu, palivový dopravník funguje plne automaticky. Samostatná hrubá drevná štiepka bez ťažkostí a bez blokád funguje, zabezpečuje to ETA vynášací systém.

 

Voľný tiež pre veľké kusy

S ETA Hack môžete tiež spaľovať hrubú drevnú štiepku (P31S). ETA vynášací systém zvláda bez námahy kusy s dĺžkou až do 12 cm. Pre hladký transport zo skladu do kotla sú zodpovedné špeciálne postupné šneky. Aby neboli žiadne blokády, najmä pri prechode z otvoreného žľabu zo skladu k uzatvorenému žľabu vonku, vzdialenosť medzi jednotlivými závitmi šnekového dopravníka bola zvýšená. Tým bude materiál uvoľnený a jemný, je zabezpečený ľahký chod a energeticky efektívny tok materiálu.

 

Žiadna nečinnosť, keď dôjde ku skríženiu

nahromadeného materiálu. Ihneď si všimnite monitorovanie v regulácii a pohyb šnekov v následujúcom smere, pokiaľ sa ďalej materiál neuvoľní a transport paliva môže bez prekážky pokračovať. Aby listová pružina nebola poškodená, miešadlo sa nesmie pohybovať v proti smere. Zabezpečte voľnobeh kĺbov. Podlahové miešadlo sa automaticky odpojí od motora.

Vždy optimálna absorbcia paliva

podlahového miešadla so silnými listovými pružinami pre skladovaciu miestnosť o priemere medzi 1,5 a 4 metrov. Pre miestnosti až do šiestich metrov ETA poskytuje techniku sklápacieho ramena, pri miešadle je extra posilnená.

Flexibilný systém

Pri spojovacom šneku je možná dĺžka šiestich metrov zo štandardnými časťami a síce v krokoch 125 mm. Diely nemusia byť zvárané a rezané, jednoducho sa musia zastrčiť do seba.

ETA technológia

V závislosti od veľkosti skladu, ETA ponúka vhodné spodné miešadlo so silným ramenom na listových pružinách. Štandardne sú obdržateľné v pol metrových krokoch medzi 1,5 a 4 metrov v priemere. Od 4,5 do 6 metrov v priemere prichádza kĺbové rameno technológie do akcie, vyznačuje sa tým, že ramená miešadla sú vystužené.

Toto flexibilné spojenie medzi miešadlom a vynášacím šnekom je vo všetkých smeroch pohyblivé, preto berie tlak z konštrukcie a chráni tesnenie pohonného zariadenia. Okrem toho koordinuje interakciu miešadla a vynášacieho šneku. V prípade, ak sa šnek pohybuje proti smeru dopravy paliva, odstráňte blokády. Pri tom zabráňte voľnobežke kĺbu v miešadle sa pohybovať v nesprávnom smere. To chráni listové pružiny na zmiešavači.

Vďaka veľkorysému prierezovému korytu zostane palivo počas prepravy zo skladu do kotla voľné a to bez ohľadu na to či sa jedná o pelety alebo hrubú drevnú štiepku. Blokádam sa dá do značnej miery vyhnúť, preprava prebieha pokojne, málo podliehajúci opotrebovaniu sa a šetriaci prúd.

Vynášanie paliva môže byť flexibilné v závislosti od priestorovej situácie. Montáž je jednoduchá a rýchla, časti nesmú byť strihané ani rezané, preto jednoducho spojte profil vývodového hriadeľa.

Poháňa celý dopravný systém vrátane miešadla. Vďaka aktívnemu sledovanie prúdu detekuje kontrolu okamžite. Ak pre dopravu vynaložíme príliš veľkú silu, niekde v systéme vznikne blokáda. Až tri krát bude smer otáčania šneka zmenený, aby sa uvoľnil materiál.

Poskytuje flexibilné spojenie medzi dopravným systémom a kotlom. Sklon a uhol môžete flexibilne prispôsobiť na stavebné pomery. Vstavané tesnenie zaisťuje čistú prevádzku bez unikania prachu.

Zabraňuje spätnému vznieteniu a tým je zaistená najvyššia bezpečnosť. Veľká komora disponuje v priemere 18 cm veľkosťou. Vďaka automatickému prerušeniu bude naplnená v pokojnom stave. Preto pracuje obzvlášť efektívne a šetrí prúd. Nepotrebujete vlastný motor, je spoločne poháňaný s dávkovacím šnekom. Temperovaný nôž s proti ostrím prereže spoľahlivo aj dlhé palivo. Takže nič nemôže uviaznuť.

Vďaka svojmu veľkému priemeru je samotná preprava hrubej drevnej štiepky bez prekážok v spaľovacom priestore.

S niekoľkími klikmi máte celú menu navigáciu intuitívne pod kontrolou. Je Váš kotol s pripojením na internet? Bude Vás informovať cez e-mail, napríklad keď bude musieť byť vyprázdnený popolník. Ďalej môžete mať zdarma komunikačnú platformu MeinETA partnerskej siete ako aj bezplatné aktualizácie softvéru cez USB port.

Tento ventilátor je tichý ako šepot a stará sa o podtlak v kotli. Dodatočne tam rieši množstvo vzduchu tým zabezpečuje bezpečnosť v kotolni. Na rozdiel od pôvodných systémov, nie je vyžadovaný žiadny ďalší tlakový ventilátor. To šetrí energiu!

Výmenník tepla bude s virbulátormi plne automaticky vyčistený. Je postarané o trvalo vysoký pozitívny dopad.

Obidva ventily sú riadené lambdasondou, vždy dosiahne pre spaľovanie ideálne množstvo vzduchu v ohnisku. Automatická kalibrácia signálu zaisťuje, že budú vždy spracované aktuálne dáta lambdasondou a tým bude dosiahnutá vysoká účinnosť.

Ak chcete úplne zbaviť ohnisko od popola, automaticky nakloňte rošt pod uhol 90°, popol môže spadnúť bez ťažkostí . Preto prevádzka nebude obmedzená prostredníctvom cudzích telies v popole, napríklad kamene alebo klince.

Dva samostatné šneky ale spoločný pohon popola z výmenníka tepla a ohniska transportovaný do popolníka a tam je stlačený. Popolník musíme vyprázdňovať zriedkavejšie ako pri bežných systémoch. Je to jednoduché a ľahko prístupné.

Kotol ETA HACK na štiepku 200 kW
Zo skladu do kotla

Ako vytvoriť môj skladovací priestor? Bude zaručený hladký transport paliva zo skladu do kotla? So systémom ETA máte rôzne možnosti . 

 

Miešadlo pre všetky prípady 

ETA miešadlo sa prispôsobí stavebným potrebám. Ideálny je výškový rozdiel medzi skladovacím priestorom a kotolňou, tak môže miešadlo hladko bežať. S ETOU je možný priečny transport medzi skladom a kotlom. Nohy pod miešadlom môžu byť upravené. Sklon dopravného systému môže byť presne nastavený. 

 

do 200 kW rozlišuje ETA v 2 vynášacích veľkostiach: 

20 - 90 kW Ø miešadlá 1,5 - 6 metrov 

Ø šneky 115 mm 

110 - 200 kW Ø miešadlá 3 - 6 metrov 

Ø šneky 160 mm

 

ETA-tip

pre horizontálne vynášanie sú následujúce výškové rozdiely medzi skladom a kotolňou: 

pri kotli do 90 kW: H = 715 mm 

pri kotli do130 kW:H = 735 mm 

pri kotli s 200 kW: H = 790 mm

ETA-info

Plánovacie údaje pre sklad na drevnú štiepku

 • sú určené podlahové miešadlá pre maximálnu násypnú výšku do 5 metrov.
 • šnekový žľab medzi výpustom skladu a kotlom smie byť maximálne 6 metrov dlhý.

 

S alebo bez šikmej podlahy?

Bez šikmej podlahy je montáž podlahového miešadla lacnejšia. Môžete sa spoľahnúť na tichú prevádzku. Avšak malú časť skladu nemožno plno automaticky vyprázdniť. Jednoducho pri prvom naplnení doplňte sklad s veľmi suchou drevnou štiepkou. Ak sa rozhodnete pre šikmú podlahu, zostane menej drevnej štiepky v sklade.

Riešenie pre kúrenie s peletami

Ak je málo miesta pre sklad drevnej štiepky, sú pelety ideálne riešenie. Hustota energie peliet je asi štyrikrát vyššia ako u drevnej štiepky. Preto budete potrebovať len štvrtinu skladovacieho priestoru pre rovnaký tepelný výkon.

 

Projekčné pokyny pre sklad peliet s miešadlom

 • pelety sú oveľa ťažšie ako drevná štiepka. Miešadlá smú byť zasypané s peletami len do výšky 2 metrov.
 • pelety nesmú byť rozomleté, smie byť použitá len listová pružina miešadla s maximálnym priemerom 4 metre.
 • otvorené šnekové žľaby v sklade musia byť vybavené krycím plechom na pelety.
 • šnekový žľab medzi výpustom skladu a kotlom smie byť maximálne 1,5 metrov dlhý.

 

Kto chce kotol prevádzkovať výhradne s peletami.

Pri preprave paliva by ste mali vsadiť na vynášací šnek od ETY špeciálne vyvinutý pre pelety. Tie môžu byť pevne spojené s kotlom alebo kombináciou s ETA priemyselnými nasávacími jednotkami umiestnené na kotli. Vďaka ETA vynášaciemu šneku môže byť palivo nasypané výrazne vyššie. S ETA priemyselnou nasávacou jednotkou môžete jednoducho prekonať priestorové bariéry, napríklad prechody alebo ďalšie vzdialenosti .

Hra čísiel

Priemyselný podnik s 200 kW vykurovacím zaťažením potrebuje ročne asi 65 ton peliet, čo zodpovedá veľkosti 100 kubických metrov. Dodávka peliet prichádza tri krát ročne, vrátane dostatočnej rezervy na objem priestoru 50 m3. Pri 4,5 metrovej násypnej výške bude potrebný pôdoris skladu iba 2 x 4 metre.

 

 

Projekčné pokyny pre sklad peliet s vynášacím šnekom
 • otvorený šnekový žľab v sklade môže byť maximálne šesť metrov dlhý, celková dĺžka otvoreného i uzavretého šnekového žľabu nesmie presiahnuť osem metrov.
 • s ohľadom na statiku konštrukcie môže byť šnek zasypaný do výšky šiestich metrov.
 • s ETA priemyselnými nasávacími jednotkami môžu byť prekonané vzdialenosti až do 35 metrov a výškové rozdielov až do 5 m.
Plnenie skladu: jednoducho, bezpečne, čisto

Pri vykurovaní so štiepkou je premysleným riešením dôležité plnenenie skladu, pretože to šetrí dlhoročné peniaze a nervy.

 

Úroveň naplnenia

Táto forma skladu je klasická pre poľnohospodárske alebo obchodné prevádzky. Je to najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako skladovať drevnú štiepku. Sú zariadenia ako čelný výklopový nakladač alebo prítomná prívesná vlečka, tieto sú ešte lepšie na použitie. Tiež práca a spotreba času pri plnení bude znížená na minimum. S veľkým objemom transportných jednotiek ako vyklápačka alebo prívesná vlečka bude materiál priamo zložený do vynášacieho systému. ETA vynášací systém umožňuje extrémne veľkú násypnú výšku. S čelným nakladačom alebo teleskopickým nakladačom bude drevná štiepka len viac odsunutá.

 

ETA-tip: nárazník
chráni proti náhodnému poškodeniu miešadla počas plnenia.

Vyklopenie v sklade pod úroveň prístupu

Pri štiepke so strmým odpadovým kužeľom dosiahne dobré naplnenie, má veľké ústie jamy. V ideálnom prípade vystačí na celý priemer skladu a je 2 metre široký. S týmto systémom je priemer ložiska možný do 6 metrov. Aby sa zabránilo premosteniu, zvolený priemer miešadla nikdy nesmie byť menší ako priemer ložiska. Na postavenie nového sila zvoľte optimálny spôsob zaobleného pôdorisu potrebného pre konvenčné šalovanie jamy. Je to obzvášť málo nákladné.

 

Špeciálne riešenia podľa potreby. Vďaka modulárnemu systému možno nájsť takmer všetky situácie, technicky dokonalý vynášač s veľmi dobrým pomerom, výkonom a cenou. S ETOU okrem iného možno realizovať dve miešadlá pre jeden kotol alebo jedno miešadlo pre dva kotly. U palivových síl v stolárskych dieľnach má ETA v programe kyvadlový šnek. K prekonaniu výškových rozdielov, pri zmene smeru a vzdialenosti do 6 m sa môžete spoľahnúť na medzišnek. Nemal by to byť nainštalovaný strmšie ako 30° uhol. Tiež pripojte existujúci vynášací sklad, použite medzišneky.

Sila plniaceho šneku alebo vstrekovacie trysky pre pivnicu

Toto riešenie je ideálne, keď chcete využiť existujúce priestory alebo mať drevnú štiepku priamo v dome. Sila plniaceho šneku môže byť veľmi flexibilná, krížom cez priestorovú os alebo vzostupne a je do 45° plynule nastaviteľný. Tu je možný priemer podlahového miešadla do 6 metrov. Pri výške miestnosti menšej ako polovica priemeru miešadla sú odporúčané dva šneky, aby mohol byť sklad optimálne naplnený. Stavebná situácia umožňuje zriadenie sila alebo zavedenie transportu drevnej štiepky. Z cisternového vozidla môže byť drevná štiepka transportovaná cez vháňacie hrdlá. Vstrekovacie trysky sú lepšie riešenie, keď chcete vykurovať peletami.

 

ETA-extra: Istota je istota 

Všetky plniace žľaby majú ochrannú mriežku. Tá nielen chráni pred nehodami pri prevádzke šneka ale zaisťuje vďaka vibračnému motoru hladkú dopravu drevnej štiepky bez upchatia. Jedna úroveň realizovateľnosti má k dispozícii bezpečnostnú mriežku roštu v rozmeroch 2,5 x 1 meter.

Vertikálny šnek a rozmetadlo pre vysoký sklad

Toto riešenie je pre hrubú štiepku s nízkym podielom prachu, nie je vhodný pre pelety. Uplatňuje sa pre vysoké sklady, tak napríklad v prípade keď kotolňa je integrovaná do vysokej miestnosti alebo málo prístupnej podlahovej plochy. S vertikálnym šnekovým dopravníkom môže byť drevná štiepka dopravovaná do výšky 8 metrov. To znamená, že rozmetadlo môže drevnú štiepky hádzať ďaleko a ideálne ju rozmiestniť v sklade, jeho podiel prachu by nemal byť vysoký.

gallery
Fotogaléria(15)

Na stiahnutie