Pavlov (ČR) - Kotol ETA HACK VR 350 kW

Kotolňa na štiepku (2020)

V drevárskej prevádzke vo firme Vanprodukt (ČR) bol vymenený starý kotol na piliny, ktorý nespĺňal emisné limity za nový, designový, moderný kotol ETA HACK VR 350 kW. Kotol je určený na spaľovanie mokrej drevnej štiepky, ale aj na spaľovanie suchého drevného materiálu. V kotolni sa robila aj úprava rozvodov, boli dodané nové účinné akumulačné nádoby.

Kotol je zásobovaný palivom (pilina) z pôvodného silozásobníka a sekundárne z novej skládky na drevnú štiepku.

Nová moderná kotolňa s vysokou účinnosťou, ktorá spĺňa všetke nariadenia EÚ.

/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26
/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26_(2)
/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26_(1)
/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26_(3)
/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26_(4)
/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26_(5)
/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26_(6)
/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26_(7)
/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26_(8)
/whatsapp_image_2020-09-04_at_11.16.26_(9)