Pelety + dřevo

Dřevosplyňující kotel ETA SH-P s přídavním kotlem na pelety ETA TWIN

Kusové dřevo nebo kombinovaný kotel pro větší flexibilitu

Certifikáty

Vykurovanie drevom je extrémne výhodné aj keď nemáte vlastný les. Nepoškodzuje životné prostredie, posilňuje miestnu ekonomiku a je protikrízová pretože dreva je v Európe vo veľkom množstve.

Moderný kotol na drevo je vysoko efektívny. Za bežných podmienok musíte doplniť palivo raz za deň, pri veľmi chladných dňoch možno dva krát. Plne automatický kotol na drevo nikdy neprestane bežať.
Kotol moze byt vybavený horákov na pelety.

Všetko je veľmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je teraz ešte pohodlnejší na používanie. Stačí sa raz zaregistrovať ako v aplikácii a využívať všetky funkcie bez obmedzení a bezplatne.

Ideálny pre vašu inteligentnú domácnosť

Riadiaci systém ETAtouch je možné jednoducho integrovať do štandardných systémov inteligentnej domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vymieňa dáta priamo s kotlom cez rozhranie ModbusTCP. Dokonca aj pri pripojení k zbernici systému KNX stačí voliteľne dostupné rozhranie ETA KNX a niekoľko jednoduchých kliknutí.

Príklad rozhrania na individuálne ovládanie teplôt miestnosti ETA

Či už Loxone, KNX alebo individuálne izbové snímače ETA s displejom alebo bez displeja: všetko je možné ovládať cez ETAtouch. Vždy posiela správne signály do regulácie ventilov, ktoré riadia, koľko teplej vody má prejsť do príslušnej miestnosti alebo vykurovacej sekcie.

Pro pelety je místo vždy

Sklad pelet může být bez námahy postaven všude tam, kde dosud stála olejová nádrž. Nicméně někdy to nemusí být v blízkosti kotle ale může se nacházet vzdálený až do 20 m a do výšky druhého patra. Kdo nemůže v domě najít místo, může postavit sklad také v přístavbě/vedlejší budově nebo využít podzemní nádrž. Jen by měl být sklad suchý aby se pelety nenabobtnávaly. V mokrých místnostech může pomoci dřevěné opláštění.

Ze zbytků dřevařského průmyslu budou vylisované pelety dodány v cisterně (nádržový vůz) a foukané do skladového prostoru. Dodávka pelet je takto dalekosáhlá čistá věc. Sklad je realizován těsně (nepropustně), nemůže zde vstoupit prach.

Jak přijdou pelety do kotle?

Vynášecí šnek

Rozprostírá se po celé délce skladů, může být až 5 m dlouhý a dopravuje pelety ze skladu k dopravním hadicím, které vedou do kotle. Odtud se pelety dále dopravují se sací turbínou. Po přepravě budou hadice volně nasávat. Proto se neucpávají a pracují vždy s nejvyšší účinností. S tímto standardním systémem může být sklad kompletně vyprázdněn.

Přes zešikmenou hladkou podlahu se sesouvají pelety automaticky k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí směrem k plnicímu hrdlu, tím se pelety neroztříští o stěnu, když budou foukané z LKW (vozidla) do skladu. Je předpoklad pro tuto konstrukci, že přívod pro dopravní hadice do kotle leží na kratší stěně skladu, tím může být využita šnekem plná délka prostor.

Sací sondy

Neurčují formu místnosti pro vynášecí šnek, je to ideální volba pro ETA systém sacích sond. Zde pelety sklouznou přes hladkou dřevěnou podlahu přímo ke čtyřem sacím sondám, které střídavě odtransportujú pelety ze skladového prostoru. Pokud sonda nedostane žádné pelety, tak prostřednictvím automatického přepínání je přívod paliva nepřerušený. Pro tento systém je předpoklad, že se sklad nachází na stejném patře nebo výše a skladové prostory nejsou delší než 4 m. Narozdíl od šneka vyprázdní sací sondy skladový prostor neúplně. To může být při nedostačující obsahu skladového prostoru nevýhoda. Výhodou je, že tento systém může být použit samostatně i v úhlových skladovacích prostorách.

ETA-typ: Skladování v ETAboxe

Obzvláště praktické řešení je ETAbox. Kotelna může být postavena přímo na půdě, ve stodole nebo dokonce i v přírodě. Drží vysušené pelety samostatně ve vlhkých místnostech. Vzdálenost až do 20 metrů sacího úseku z boxu do kotle není žádný problém. ETAbox však nemůže být postaven přímo na stěně. Proto je spotřeba místa o něco větší než u skladu ze zdi s toutéž kapacitou.

ETAbox stavebnicový systém je namontován v různých velikostech od 2 tun do 8,8 tun plnicího objemu. Je dôležité, že miestnosť v ktorej sa nachádza Box, môže byť počas plnenia odvetravaná.

Pokud bude ETAbox postaven přímo ve vytápěné místnosti, tak musí být pokaždé respektovány předpisy regionálního stavebního řádu. Ve většině spolkových zemí Německa smí být uskladněno až do 6,5 tun pelet v instalační místnosti kotle. V Rakousku jsou v některých spolkových zemích povoleno uskladnění až do 9,75 tun. Ve Švýcarsku smí být uskladněných v samostatné topné místnosti až do 6,5 tun, přičemž musí odstup od kotle ke skladu činit nejméně 1 m.

Jak velký musí být můj sklad?

Přibližná spotřeba pelet za rok v tunách je vypočtena tím, že se topná / tepelná zátěž v kilowattech vydělí 3. Pro pelety v krychlových metrech je dělené tepelné zatížení přes 2. Například na 12 kW topného zatížení budete potřebovat asi 4 tuny nebo 6 m3 pelet ročně . Při přechodu z jiných druhů energie na pelety může být také spotřeba pelet stanovena z dosavadní spotřeby. 1 tuna pelet odpovídá přibližně:

  • 500 l topný olej
  • 520 m3 zemní plyn
  • 750 l kapalný plyn
  • 600 kg koks
  • 1.400 kWh proudu při čerpaného tepla ze země (výkonnostní index 3,4)
  • 2.700 kWh proudu při čerpaného tepla ze vzduchu (výkonnostní index 1,8)

Odtahový ventilátor

Bezpečnost a účinnost

Ventilátor je tichý jako šepot a zajišťuje otáčky a konstantní podtlak v kotli. Bez ohledu na to jak je naplněn plnicí prostor, vždy můžete doplnit palivo a je to naprosto bezpečné. Jakmile totiž otevřete dvířka kotle, sací ventilátor se automaticky zapne a zabrání úniku plynu. Kromě toho odtahový ventilátor se stará o přívod kyslíku do spalovací komory, o ideální chování se při hoření a lepší využití paliva.

Dvě automatické vzduchové klapky

Vždy správné množství vzduchu

Dvě automatické klapky vzduchu regulují velmi přesně primární a sekundární přívod vzduchu podle potřeby. Takže nikdy není málo kyslíku ve spalovací komoře a palivo může být vždy plně využito a také nikdy není mnoho kyslíku ve spalovací komoře a teploty nemohou být vysoké. Výrazně je zvýšená životnost kotle.

Lambdasonda

Dělá správnou směs

Ať už se topí bukovým nebo smrkovým dřevem, dodávají se velké nebo malé kusy dřeva, kotel je vytápěný nebo v plném provozu. K ideálnímu spalování dochází vždy, když je dodáváno správné množství vzduchu. Správně umístěna lambdasonda je tak říkajíc mozkem techniky spalování. Reguluje kolik hodně kyslíku je potřebného. Výsledek: vysoká účinnost a nízké emise.

Výměník tepla

Nejlepší účinnost, snadné čištění

Cílené vedení vzduchu v rouře tepelného výměníku zajišťuje vyšší účinnost a rovnoměrnou výměnu tepla. Čištění dělá téměř samostatně. Jednoduše několik krát zatáhněte čistící páku a tepelný výměník se vyčistí. Nemusíte otevřít čistící dvířka a přijít s nečistotami do kontaktu.

Patentovaná žáruvzdorná spalovací komora

Dřevo potřebuje teplotu až do 1.100 ° C na kompletní a efektivní spalování. Spalovací komora vydrží zatížení mnoho let. Materiály a struktura jsou z nejvyšší kvality. Se skládá zejména z několika vrstev, které jsou navzájem propojeny pomocí dilatačních spár. S touto pomocí zabraňují teplotnímu pnutí aby se nevytvářely praskliny.

Ovládaní

ETAtouch, dotyková obrazovka na kotli

Ty časy nepřehledně uspořádaných tlačítek a ovladačů jsou pryč, protože s dotykovou obrazovkou ETA SH nebo ETA SH TWIN můžete provést všechna nastavení pohodlně a snadno. Ikony jsou samovysvětlující. Zda kontrola udržování ohně, management akumulační nádoby, ohřev vody, ekvitermní regulace vytápění s týdenním programem pro dva topné okruhy, výnos solárního systému nebo sledování všech funkcí a pohonů. Intuitivně a zcela bez návodu k obsluze kliknete na správný obrázek!

Váš kotel je vybaven portem LAN pro připojení k internetu. Či smartphone, tablet nebo počítač vždy máte Vaše vytápění všude pod kontrolou! Na přání Vám kotel zašle zprávy na e-mail. Pomocí USB portu máte bezplatnou aktualizaci softwaru. Kromě toho jste zapojen do partnerské sítě meinETA.

Můžete udělit přístup k regulaci kotle, například technikovi pokud je to nutné. Někdy to šetří příjezd a náklady na servis!

Peletová příruba při ETA SH-P 20/30

Tento volitelný doplněk umožňuje flexibilní vytápění. Pokud byste si někdy přáli plně automatické vytápění peletami, potřebujete připojit ETA TWIN a oba systémy spolu perfektně pracují. Přídavný kotel můžete umístit vlevo nebo vpravo na kotel na dřevo v závislosti na prostoru v kotelně, protože příruba je na obou stranách.

Chcete-li inovovat vytápění, nejsou nutné ani změny v systému vytápění a ani v komíně!

Topné dvířka

Malá dvířka, velké pohodlí

Díky topným dvířkům nemusíte dřevo zdlouhavě zapalovat přes padací dvířka. Bez ohledu na to, jak jste zaneprázdněni máte kotel naplněn palivem. Během vytápění přes malá dvířka nepotřebujete třísky na podpálení. Postačí trochu papíru.

Tiché zapálení keramickým zapalovačem

Technika zapálení

Vynaložená energie pro zapálení je ve srovnání s jiným systémem zapálení podstatně menší. Samostatné zapálení funguje rychleji.

Automaticky lehké

Automatické čištění pro nejvyšší účinnost popela ze spalovací komory v automatické nádobě na popel, který obsahuje 16 litrů. Tam je silně stlačený, takže nádoba musí být vyprázdněna jen dvakrát až třikrát za topnou sezónu. Také výměník tepla se vyčistí samostatně s plně automatickými virbulátory. To zaručuje vždy nejvyšší účinnost!

Automatické zapalování přídavného kotle na pelety

V kotli už nejsou víc žádné kusy dřeva? Žádný problém! V tomto případě pokud chcete, zapněte přídavný kotel na pelety. Zapalování se realizuje automaticky.

Regulace přídavného kotle na pelety

Pokud nechcete aby se přídavný kotel na pelety zapnul okamžitě když spotřeba tepla pomocí kotle na kusové dřevo není více využita, může být automaticky kotel na pelety zpožděn do 48 hodin. Peletový provoz může být časově omezen a to na určitou denní dobu nebo ojediněle pracovní dny. Všechny funkce jsou ovládány pomocí intuitivní dotykové obrazovky na mobilu, počítači nebo tabletu.

Otočný rošt s čistícím hřebenem

Dobré a čisté spalování

Tento patentovaný systém pravidelně čistí spalovací komoru od popela. Vždy automaticky po 30 až 60 kg spálených pelet. Vzduch potřebný pro spalovací proces prochází velkoplošně mezi čisté lamelové rošty. Dodatečně bude rošt nepřetržitě udržován trochu v pohybu. Jemný pohyb zapálí uhlíky a tím zajistí ještě lepší spalování. Popel bude stlačený a přesunut do nádoby na popel s 24l kapacitou. Také při plném provozu kotle musí být vyprázdněn v roce pouze z času na čas. Pokud se tak stane, kotel odešle emailové připomenutí. Také bude zobrazena informace na dotykovém displeji.

Turniketový dávkovač

Bezpečný systém

Turniketový dávkovač absolutně bezpečně chrání před zpětným ohněm. Hořet má ve spalovací komoře a jinak nikde.

Přes závitový dopravník přicházejí pelety do rotačního turniketu a vždy přesně tolik mnoho, kolik může rotační turniket pojmout. Proto se nemohou pelety zaklínit, nebudou rozdrcené nebo zlomené. Díky tomuto systému vyvinutémum v ETĚ se neopotřebují těsné hrany uzávěru. Systém zůstane bezpečný po celou dobu životnosti kotle.

Denní zásobník pro pelety

Nejlepší ustanovení

Zde bude 60 kg pelet uloženo v mezizásobníku a jsou okamžitě připraveny k vytápění. Tak musí být pouze jednou až dvakrát za den za každých 10 minut dodávány pelety ze skladu ke kotli. Kdy to má být, regulujete Vy.

Regulace pro celé vytápění

Všestranný ale ne komplikovaný

Zda udržování ohně, přeprava pelet, vedení zásobníku, ohřev vody, vedení počasí regulace vytápěného okruhu s týdenním programem pro dva okruhy nebo zapojení solárního zařízení. Vše co lze ovládat pomocí dotykové obrazovky přímo na kotli nebo přes internet z libovolného počítače, smartphonu nebo tabletu. Je toho sice hodně, ale přesto je to jednoduché ovládání, protože obrazy na dotykové obrazovce jsou intuitivní.

Technologie ETA
01Výkonná sací turbína

Přepravuje pelety ze skladu do mezizásobníku na kotli.

02Denní zásobník

Zde bude 60 kg pelet umístěno v mezizásobníku a budou bezprostředně připraveny pro vytápění. Tak musí být pouze jednou až dvakrát za den pokaždé 10 minut dodávány pelety ze skladu ke kotli. Kdy to má být, regulujete Vy.

03Turniketový dávkovač jako bezpečnostní klapka proti zpětnému prohoření

Je to absolutně těsně uzavřená brána mezi peletovým skladem, vznícením a zpětným ohněm.

04Peletová spalovací komora

Vzhledem k tomu pelety mají odlišné spalovací vlastnosti jak kusy dřeva, tak jen s oddělenými spalovacími komorami dosáhneme nejvyšší účinnosti.

05Otáčivý rošt s čistícím hřebenem

Tento patentovaný systém pravidelně čistí spalovací komoru od popela a spekanců.

06Přechodová příruba v žáruvzdorné spalovací komoře

Zde je spojena spalovací komora pro pelety a kusové dříví.

07Odtahový ventilátor

Ventilátor je tichý jako šepot a zajišťuje otáčky a konstantní podtlak v kotli. Dodatečně tam řeší množství vzduchu a tím pečuje o bezpečnost v kotelně.

08Odpopelňování, čištění a údržba zepředu

Je to nejen pohodlné, ale také jednoduše umožňuje zřízení kotle v malých kotelnách. Neexistují žádná boční dvířka potřebná pro dodatečný prostor.

09Izolační dvířka s integrovanou dotykovou obrazovkou

Pokud nechcete aby bylo ve sklepě teplo ale v domě, velmi dobře chrání vnější izolační dvířka proti ztrátám tepla sáláním.

10Velká plnící dvířka

Doplňování dřeva je naprosto snadné!

11Odsávání spalin

Je aktivní při doplňování a je zaručeno, že nikdy neuniknou spaliny, když plnicí dvířka budou otevřena.

12Velký plnící prostor

Díky kapacitě 150 litrů jej musíte jen zřídka doplnit.

13Teplotě odolné litinové rošty

Chrání části spalovací komory, jsou dodatečně odolné. Mezi nimi naleznete vzduchové trysky, které vhánějí potřebný kyslík pro spalování do spalovací komory.

14Patentovaná žáruvzdorná spalovací komora

Je obzvlášť teplu vzdorná a vybavená s dilatačními spárami, takže při kolísání teploty nevznikají žádné praskliny.

Co říkají naši klienti

Dlouho jsem váhal, jaký kotel si vlastně vybrat. Nakonec jsem se rozhodli pro ETU. Po dohodě obhlídky s technikem jsem neměl nejmenší pochybnosti o tom, že jsem se rozhodl správně. Určitě doporučuji.
Norbert H.
Rozhodovali jsme se mezi klasickým kotlem na dřevo nebo kombinovaným kotlem. Personál nám vysvětlil výhody a nevýhody obou kotlů. Od objednávky po první spuštění kotle proběhlo bez problémů. Je vidět, že personál je vyškolen a ví, co dělá.
Lukáš B.
Pro větší rodinný dům jsme potřebovali nahradit starý kotel na dřevo. Projevili jsme zájem a zkušený technik nám doporučil kotel, který by byl pro tento typ domu nejvhodnější. Firma je na profesionální úrovni a určitě doporučuji jejich služby.
Anna Ď.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (4)

     

Máte zájem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadejte vaše celé jméno.
Zadejte vaši e-mailovou adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napište nám zprávu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepší topení? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]