Pelety

Kondenzační Kotel na pelety ETA ePE

Žádný kotel není menší.

S půdorysem menším než 0,5 m² je ETA ePE nejmenší high-tech kotel na pelety s kondenzační technologií, integrovanou hydraulikou a odlučovačem částic na trhu. Protože připojení jsou také flexibilní, je zde prostor téměř kdekoli.

Jelikož připojení jsou také flexibilní, je zde prostor téměř kdekolETA ePE je ideální kotel na pelety k renovaci při použití podlahového nebo stěnového vytápění nebo při stavbě rodinných a rodinných domů.

Kompletní topný systém

Kompletní topný systém je zabalen v kompaktním kotli. Vysoce účinná čerpadla, bezpečnostní armatury a další jsou již integrovány. To nejen minimalizuje potřebný prostor, ale také snižuje náklady na montáž.

To nejenže minimalizuje potřebný prostor, ale také snižuje náklady na a snižují se i provozní náklady. To zajišťuje nejnovější technologie kotlů a v tomto modelu integrovaný kondenzační výměník tepla. Odpadní teplo využívá také k vytápění a tím dále zvyšuje účinnost. A ETA ePE je také flexibilní: může být integrován i druhý topný okruh!

Všude dobře umístěné

V případě potřeby ETA ePE odebírá kyslík potřebný ke spalování zvenčí. Díky tomuto provozu nezávislému na vzduchu v místnosti může být kotel umístěn nejen ve větraných kotelnách, ale i ve vytápěných budovách nebo v místnostech s komfortním větráním. Umístění v obývacím pokoji není vizuální problém: ETA ePE vypadá tak dobře, že se jím rádi předvádíte.

TECHNICKÉ LISTY

Všechno je velmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je nyní ještě pohodlnější pro používání. Stačí se jednou zaregistrovat jako v aplikaci a využívat všech funkcí bez omezení a bezplatně.

Ideální pro vaši inteligentní domácnost

Řídící systém ETAtouch lze snadno integrovat do standardních systémů inteligentní domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vyměňuje data přímo s kotlem přes rozhraní ModbusTCP. Dokonce i při připojení ke sběrnici systému KNX stačí volitelně dostupné rozhraní ETA KNX a několik jednoduchých kliknutí.

Příklad rozhraní pro individuální ovládání teplot místnosti ETA

Ať už Loxone, KNX nebo individuální pokojová čidla ETA s displejem nebo bez displeje: vše lze ovládat přes ETAtouch. Vždy posílá správné signály do regulace ventilů, které řídí, kolik teplé vody má přejít do příslušné místnosti nebo topné sekce.

Pro pelety je místo vždy

Sklad pelet může být bez námahy postaven všude tam, kde dosud stála olejová nádrž. Nicméně někdy to nemusí být v blízkosti kotle ale může se nacházet vzdálený až do 20 m a do výšky druhého patra. Kdo nemůže v domě najít místo, může postavit sklad také v přístavbě/vedlejší budově nebo využít podzemní nádrž. Jen by měl být sklad suchý aby se pelety nenabobtnávaly. V mokrých místnostech může pomoci dřevěné opláštění.

Ze zbytků dřevařského průmyslu budou vylisované pelety dodány v cisterně (nádržový vůz) a foukané do skladového prostoru. Dodávka pelet je takto dalekosáhlá čistá věc. Sklad je realizován těsně (nepropustně), nemůže zde vstoupit prach.

Jak přijdou pelety do kotle?

Vynášecí šnek

Rozprostírá se po celé délce skladů, může být až 5 m dlouhý a dopravuje pelety ze skladu k dopravním hadicím, které vedou do kotle. Odtud se pelety dále dopravují se sací turbínou. Po přepravě budou hadice volně nasávat. Proto se neucpávají a pracují vždy s nejvyšší účinností. S tímto standardním systémem může být sklad kompletně vyprázdněn.

Přes zešikmenou hladkou podlahu se sesouvají pelety automaticky k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí směrem k plnicímu hrdlu, tím se pelety neroztříští o stěnu, když budou foukané z LKW (vozidla) do skladu. Je předpoklad pro tuto konstrukci, že přívod pro dopravní hadice do kotle leží na kratší stěně skladu, tím může být využita šnekem plná délka prostor.

Sací sondy

Neurčují formu místnosti pro vynášecí šnek, je to ideální volba pro ETA systém sacích sond. Zde pelety sklouznou přes hladkou dřevěnou podlahu přímo ke čtyřem sacím sondám, které střídavě odtransportujú pelety ze skladového prostoru. Pokud sonda nedostane žádné pelety, tak prostřednictvím automatického přepínání je přívod paliva nepřerušený. Pro tento systém je předpoklad, že se sklad nachází na stejném patře nebo výše a skladové prostory nejsou delší než 4 m. Narozdíl od šneka vyprázdní sací sondy skladový prostor neúplně. To může být při nedostačující obsahu skladového prostoru nevýhoda. Výhodou je, že tento systém může být použit samostatně i v úhlových skladovacích prostorách.

ETA-typ: Skladování v ETAboxe

Obzvláště praktické řešení je ETAbox. Kotelna může být postavena přímo na půdě, ve stodole nebo dokonce i v přírodě. Drží vysušené pelety samostatně ve vlhkých místnostech. Vzdálenost až do 20 metrů sacího úseku z boxu do kotle není žádný problém. ETAbox však nemůže být postaven přímo na stěně. Proto je spotřeba místa o něco větší než u skladu ze zdi s toutéž kapacitou.

ETAbox stavebnicový systém je namontován v různých velikostech od 2 tun do 8,8 tun plnicího objemu. Je dôležité, že miestnosť v ktorej sa nachádza Box, môže byť počas plnenia odvetravaná.

Pokud bude ETAbox postaven přímo ve vytápěné místnosti, tak musí být pokaždé respektovány předpisy regionálního stavebního řádu. Ve většině spolkových zemí Německa smí být uskladněno až do 6,5 tun pelet v instalační místnosti kotle. V Rakousku jsou v některých spolkových zemích povoleno uskladnění až do 9,75 tun. Ve Švýcarsku smí být uskladněných v samostatné topné místnosti až do 6,5 tun, přičemž musí odstup od kotle ke skladu činit nejméně 1 m.

Jak velký musí být můj sklad?

Přibližná spotřeba pelet za rok v tunách je vypočtena tím, že se topná / tepelná zátěž v kilowattech vydělí 3. Pro pelety v krychlových metrech je dělené tepelné zatížení přes 2. Například na 12 kW topného zatížení budete potřebovat asi 4 tuny nebo 6 m3 pelet ročně . Při přechodu z jiných druhů energie na pelety může být také spotřeba pelet stanovena z dosavadní spotřeby. 1 tuna pelet odpovídá přibližně:

  • 500 l topný olej
  • 520 m3 zemní plyn
  • 750 l kapalný plyn
  • 600 kg koks
  • 1.400 kWh proudu při čerpaného tepla ze země (výkonnostní index 3,4)
  • 2.700 kWh proudu při čerpaného tepla ze vzduchu (výkonnostní index 1,8)

Dávkovač

Bezpečný systém

Turniketový dávkovač absolutně bezpečně chrání před zpětným ohněm. Hořet má ve spalovací komoře a jinak nikde.

Přes závitový dopravník přicházejí pelety do rotačního turniketu a vždy přesně tolik mnoho, kolik může rotační turniket pojmout. Proto se nemohou pelety zaklínit, nebudou rozdrcené nebo zlomené. Díky tomuto systému vyvinutémum v ETĚ se neopotřebují těsné hrany uzávěru. Systém zůstane bezpečný po celou dobu životnosti kotle.

Lambdasonda

Vše záleží na složení

S touto pomocí bude směšovací poměr z paliva a přívod kyslíku ideálně harmonizovaný. Tak dosáhnete s různou kvalitou pelet vždy co největší efektivitu (stupeň účinnosti). Kromě toho sonda okamžitě pozná, kdy bude úspěšné zapálení. To snižuje čas zapálení a ušetří proud a peníze.

Ovládaní

Všestranný ale ne komplikovaný

Či udržování ohně, doprava pelet, řízení akumulační nádoby, příprava teplé vody, řízení topného okruhu podřízené počasí s týdenním programem pro dva okruhy nebo zapnutý solární systém. To vše lze ovládat pomocí dotykové obrazovky přímo na kotli nebo přes internet z jakéhokoliv počítače, smartphonu nebo tabletu. Je toho sice hodně ale přesto je to snadné ovládání, protože obrazy na dotykové obrazovce jsou srozumitelné.

Odtahový ventilátor

Podtlak v kotli

Tento ventilátor je tichý jako šepot, řízený v závislosti na otáčkách pro podtlak v kotli, směrodatný a určující množství vzduchu pro spalování. Šetřící energii se stará o neměnné výsledky spalování nezávislé od stavu komínů. Do 15 Pa tahu komína není potřeba vlastní omezovač tahu komína.

Denní zásobník přímo na kotli

Nejlepší ustanovení

U PE-K 35-90 kW bude 90 kg pelet v mezizásobníku a jsou okamžitě připraveny k vytápění. Při 35 kW topné zátěži se musí jen jednou nebo dvakrát za den transportovat pelety ze skladu do kotle za 10 minut, při 90 kW topné zátěži dvakrát až třikrát denně.

Vyšší služby požadují přizpůsobenou techniku

150 kg zásob pelet u PE-K 110-140 kW 215 kg při PE-K 180-220 kW. Denní zásobník je dimenzován tak, aby dokázal vytápět minimálně 5 hodin při plném výkonu, aniž by se mezitím musely nasávat pelety. Potřebný podtlak pro sání pelet zajišťuje sací turbína pro průmyslové použití. S bezkontaktním elektrickým motorem je tato turbína extrémně spolehlivá a nepodléhá opotřebení. Pelety se nasávají přes vysoce kvalitní hadice ve vyztuženém provedení, které navzdory standardnímu průměru 50 mm dokáží zpracovat velký objem nasávaného materiálu.

Technologie ETA
01Sací turbína

Ta dopravuje pelety ze skladu do mezizásobníku kotle.

02Denní zásobník

Zde bude dočasně uskladněných 60kg pelet a jsou k dispozici k okamžitému odběru. Tak mohou být pouze jeden až dva krát za den za každých 10 minut dodávané pelety ze skladu ke kotli. Kdy to má být, regulujete Vy.

03Dávkovač je vybaven ochranou zpětného vznícení

Je to absolutně těsně uzavřená brána mezi skladem a ohništěm a bezpečně tím chrání před zpětným vznícením.

04Čistá spalovací komora

Chcete-li zcela zbavit spalovací komoru od popela, automaticky nakloňte rošt pod úhel 90°, popel spadne bez potíží.

05Klapka primárního a sekundárního vzduchu

Oba ventily jsou řízeny lambdasondou, vždy dosáhne pro spalování ideálně množství vzduchu ve spalovací komoře. Automatická kalibrace signálu zajišťuje, že budou vždy zpracovány aktuální data lambdasondou a tím bude dosažena vysoká efektivnost.

06Plně automatické odpopolnení

Dva samostatné šneky ale společný pohon. Popel z výměníku tepla a spalovací komory je transportován do nádoby na popel a tam je stlačený. Nádobu musíme vyprazdňovat méně často než u běžných systémů.

07Odtahový ventilátor

Ventilátor je tichý jako šepot a se stará o podtlak v kotli, zajišťuje bezpečnost v kotelně.

08Ovládání dotykem s mikroprocesorem

S niekoľkími kliknutími máte celou menu navigaci intuitivně v rukou. Je Váš kotel s připojením na internet, bude Vás informovat přes e-mail, například kdy bude muset být vyprázdněna nádoba na popel. Dále můžete mít zdarma komunikační platformu MeinETA partnerské sítě jakož i bezplatné aktualizace softwaru přes USB port.

09Lambdasonda

S touto pomocí je směšovací poměr paliva a kyslíku ideálně řízen. Takže vždy dosáhnete s různou kvalitou pelet maximální účinnosti.

10Čištění výměníku tepla

Tepelný výměník bude s virbulátory plně automaticky vyčištěn. Je postaráno o trvale vysoký pozitivní dopad.

11Izolační dveře

Protože nechcete mít teplo v kotelně ale v domácnosti, chrání izolační vnější dvířka před tepelnými ztrátami pomocí sálání.

12Připojení vzduchu pro nezávislý Závěsná nádoba na popel vzduch provoz. místnosti

Popel je stlačován tak, že popelník musí být vyprazdňován méně často než běžné systémy. Je to snadné a pohodlné.

13 Topné okruhy integrované uvnitř.

Všechna čerpadla a bezpečnostní prvky již v kotli

14Kondenzační výměník

Kondenzační výměník pro větší úsporu tepla.

Co říkají naši klienti

Dlouho jsem váhal, jaký kotel si vlastně vybrat. Nakonec jsem se rozhodli pro ETU. Po dohodě obhlídky s technikem jsem neměl nejmenší pochybnosti o tom, že jsem se rozhodl správně. Určitě doporučuji.
Roman J.
Rozhodovali jsme se mezi klasickým kotlem na dřevo nebo kombinovaným kotlem. Personál nám vysvětlil výhody a nevýhody obou kotlů. Od objednávky po první spuštění kotle proběhlo bez problémů. Je vidět, že personál je vyškolen a ví, co dělá.
Lukáš B.
Pro větší rodinný dům jsme potřebovali nahradit starý kotel na dřevo. Projevili jsme zájem a zkušený technik nám doporučil kotel, který by byl pro tento typ domu nejvhodnější. Firma je na profesionální úrovni a určitě doporučuji jejich služby.
Anna Ď.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (2)

     

Máte zájem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadejte vaše celé jméno.
Zadejte vaši e-mailovou adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napište nám zprávu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepší topení? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]