Štepka

Kotel ETA eHack na štěpku

Kotel na dřevěnou štěpku pro dřevařský průmysl, zemědělství a podniky.

Certifikáty

Výkonové rady:

20kw,25kw,32kw,45kw,50kw,60kw,70kw,80kw,100kw,110kw,120kw,130kw,140kw,150kw,160kw,170kw,180kw,200kw,240kw

MÁM ZÁUJEM

Jedinečný kotol na spaľovanie drevnej biomasy ako napr. drevná štiepka, piliny, hobliny a inak vyprodukovaný drevný odpad. Kotol má možnosť doplnenia elektrostatického filtra a recirkulacie spalin.

Jednoduché a prehľadné ovladanie cez smartphone. ETA kotol na drevnú štiepku neprodukuje len teplo, ETA – systém ho efektívne distribuuje. Spoľahnite sa na dokonalé centrálne riadenie pre Vaše vykurovanie a systém teplej vody.

Všechno je velmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je nyní ještě pohodlnější pro používání. Stačí se jednou zaregistrovat jako v aplikaci a využívat všech funkcí bez omezení a bezplatně.

Ideální pro vaši inteligentní domácnost

Řídící systém ETAtouch lze snadno integrovat do standardních systémů inteligentní domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vyměňuje data přímo s kotlem přes rozhraní ModbusTCP. Dokonce i při připojení ke sběrnici systému KNX stačí volitelně dostupné rozhraní ETA KNX a několik jednoduchých kliknutí.

Příklad rozhraní pro individuální ovládání teplot místnosti ETA

Ať už Loxone, KNX nebo individuální pokojová čidla ETA s displejem nebo bez displeje: vše lze ovládat přes ETAtouch. Vždy posílá správné signály do regulace ventilů, které řídí, kolik teplé vody má přejít do příslušné místnosti nebo topné sekce.

Plnění skladu: jednoduše, bezpečně, čistě

Vyklopení ve skladu pod úroveň přístupu

Při štěpce se strmým odpadním kuželem dosáhne dobré na plnění, má velké ústí jámy. V ideálním případě vystačí na celý průměr skladu a je 2 metry široký. S tímto systémem je průměr ložiska možný do 6 metrů. Aby se zabránilo přemostění, zvolený průměr míchadla nikdy nesmí být menší než průměr ložiska. Postavení nového síla, zvolte optimální způsob zaobleného půdorysu potřebného pro konvenční šalování jámy. Je to obzvlášť málo nákladné.

Speciální řešení dle potřeby, pro sklep

Síla plnícího šneku nebo vstřikovací trysky pro sklep

toto řešení je ideální, když chcete využít stávající prostory nebo mít dřevní štěpku přímo v domě. Síla plnicího šneku může být velmi flexibilní, křížem přes prostorovou osu nebo vzestupně a je do 45 ° plynule nastavitelný. Zde je možný průměr podlahového míchadla do 6 metrů. Při výšce místnosti menší než polovina průměru míchadla jsou doporučovány dva šneky, aby mohl být sklad optimálně naplněn. Stavební situace neumožňuje žádnou násypku nebo je nemožné zavedení dopravníku dřevní štěpky, plnicí hrdlo dřevní štěpky může zajistit štěpku z cisternového vozidla. Vstřikovací trysky jsou lepší řešení, když chcete vytápět peletami.

ETA – Extra jistota je jistota

Všechny plnicí žlaby mají ochrannou mřížku. To nejen chrání před nehodami při provozu šneka ale zajišťuje díky vibračnímu motoru hladkou dopravu dřevní štěpky bez zácpy.

Vertikální šnek

Vertikální šnek a rozmetadlo pro vysoký sklad

toto řešení je pro hrubou štěpku s nízkým podílem prachu, není vhodný pro pelety. Použije se pro vysoké sklady, tak například v případě kdy kotelna je integrována do vysoké místnosti nebo málo přístupné podlahové plochy. S vertikálním šnekovým dopravníkem může být dřevní štěpka dopravována do výšky 8 metrů. To znamená, že rozmetadlo může dřevní štěpku házet daleko a ideálně rozmístit ve skladu, jeho podíl prachu by neměl být vysoký.

Míchadlo pro všechny případy

ETA míchádlo bude přizpůsoben pro potřeby stavby. Ideální je vyškový rozdíl mezi skladovacím prostorem a kotelnou, tak může míchadlo hladce běžet . A ETOU je možné příčné dopravy mezi skladem a kotelnů. Nohy pod míchadlem mohou být upraveny. Sklon dopravního systému lze přesně nastavit.

ETA-Tip:

Pro horizontální vynášaní jsou tyto výškové rozdíly mezi skladem a kotelnů nutné: pri eHack do 45kW : V=690 mm

S nebo bez šikmé podlahy?

Bez šikmé podlahy je montáž podlahového míchadla levnější. Můžete se spolehnout na tichý provoz. Avšak malou část skladu nelze plně automaticky vyprázdnit. Jednoduše při prvním naplnění doplňte velmi suchou dřevní štěpkou. Pokud se rozhodnete pro šikmou podlahu, zůstane méně dřevní štěpky v skladu.

Řešení pro peletové topení

Je málo místa pro sklad dřevní štěpky, jsou pelety ideální řešení, potom hustota energie pelet je asi čtyřikrát vyšší než u dřevní štěpky. Proto budete potřebovat jen čtvrtinu skladovacího prostoru pro stejný tepelný výkon.

Projekční pokyny pro sklad pelet s míchadlem

  • pelety jsou mnohem těžší než dřevní štěpka. Míchadla smí být zasypané s peletami jen do výšky 2 metrů.
  • pelety nesmějí být rozemleté, smí být použita pouze listová pružina míchadla s maximálním průměrem 4 metry a náklon nesmí přesáhnout 12 °
  • otevřené šnekové žlaby ve skladu musí být vybaveny krycím plechem na pelety
  • šnekový žlab mezi výpustem skladu a kotlem smí být maximálně 6 metrů dlouhý

 

Kdo chce kotel provozovat výhradně s peletami:

Při přepravě paliva byste měli vsadit na vynášecí šnek od ETY speciálně vyvinutý pro pelety. Díky ETA vynášecího šneku může být palivo nasypané výrazně výš.

Projekční pokyny pro sklad pelet s vynášecím šnekem

  • otevřený šnekový žlab ve skladu může být maximálně 6 metrů dlouhý, celková délka otevřeného i uzavřeného šnekového žlabu nesmí přesáhnout 8 metrů
  • s ohledem na statiku konstrukce může být šnek zasypán do výšky 6 metrů

Efektivnost a flexibilita

Ideální vedení vzduchu je důležité k tomu, aby probíhal spalovací proces bezpečně a efektivně. Volitelná recirkulace výfukových plynů představuje zabezpečení pro velmi suché dřevní štěpky, miscanthus nebo pelety.

Cílené vedení vzduchu

Vzduch potřebný ke spalování se nasává přes primární a sekundární vzduchové klapky řízené informacemi z lambdasondy do spalovacího prostoru, a to přesně tam kde je potřebný. Dá se perfektně přizpůsobit přívod vzduchu podle druhu paliva. Přes utěsněn jednokomorový dávkovač nemůže pronikat přídavný, nežádoucí vzduch do spalovacího prostoru. Tím je zaručeno kontrolované a kompletní spalování.

Integrovaná recirkulace spalin

ETA zařízení na dřevní štěpku nabízí tu výhodu, že provozovatelé mohou používat dřevní štěpky různé kvality. To ovlivňuje nejen velikost. Při velmi suchých palivech jako jsou vysušené dřevní štěpky s obsahem vody méně než 15%, miscanthus nebo i pelety se využívá recirkulace výfukových plynů, osvědčený prvek z konstrukce velkých zařízení.

Patentovaný jednokomorový dávkovač

Jedinečné bezpečné:

S těsným jednokomorovým dávkovačem paliva sází ETA nová měřítka ve věci bezpečnost. Na rozdíl od klasických protipožárních klapek nemůže být nikdy v pozici s přímým spojením mezi spalovací komorou a zásobníkem paliva. Do paliva se nedostane žádný horký plyn a zapálení dřeva je nemožné.

Šetrné zacházení při dopravě materiálu:

Technologie vyvinutá ETA a už léta osvědčený jednokomorový dávkovač snadno příjmu dřevní štěpku P31S (dříve G50). Příkon je minimální a jednokomorový dávkovač je poháněn stejným motorem jako šnek.

Dávkovač stopp pro delší životnost

Přeprava materiálu začíná vždy ve velkokapacitním rotoru (Ø 180mm). Doprava paliva s míchadlem zajišťuje bezpečný provoz. Dlouhé kusy dřevní štěpky budou s lehkostí přeseknutí s ostrým nožem dávkovače. Ani při plnění, ještě při vyprazdňování na dol následuje kontakt s materiálem.

Inteligentní technika ve spalovací komoře

Ideální využití paliva

Spalování materiál se přisune zboku na sklopný rošt ve spalovací komoře a tam se kontrolovaně spaluje. Šamotová spalovací komora s cíleným vedením vzduchu umožňuje vysokou spalovací teplotu a tím i ideální využití paliva. Je materiál úplně spálený, otočí se rošt o plných 360 °. Takto padnou nežádoucí předměty jako jsou hřebíky a kameny dozajista na dole ležící odpopelňovací šnek. Přes patentované hrabadla v horní části spalovací komory, bude vždy prostor ohniska také odpopelnění, což také ovlivní účinek kotle a postará se o to aby byla nižší teplota spalin.

Pojistka proti přeplnění

Je to důležité bezpečnostní opatření, které zajišťuje, aby se v komoře nikdy nenacházelo více spalovacího materiálu, než je možné spalovat. I když je kotel po dlouhé přestávce studený nebo se používá mokrý a těžko zápalný materiál, nedochází k přeplnění kotle a tím i ke vznícení paliva. Senzorem řízení dohoření paliva se stará vždy o správné množství paliva. To je výhoda alternativních paliv, jako jsou pelety, ale také velmi suché dřevní štěpky.

Bezpečně s podtlakem

EC- odtahový ventilátor:

Ventilátor tichý jako šepot se stará o regulaci otáček pro stálý podtlak v kotli. Díky speciální EC- regulací otáček pracuje velmi úsporně. Kromě toho odtahový ventilátor zajišťuje přívod kyslíku ve spalovací komoře a pro ideální chování při hoření a nejlepší využití paliva. Pomocí propracované konstrukce kotle vyrábí odtahový ventilátor dostatečný podtlak v kotli, takže na rozdíl od běžných systémů není vyžadován žádný další tlakový ventilátor. Pro ještě efektivnější regulaci odtahového ventilátoru se stará ještě podtlakový snímač. Tento Mesi podtlak v kotli, a optimalizuje přívod vzduchu do spalovací komory. Tím jsou minimalizovány provozní náklady!

Lambdasonda

Vše záleží na složení

S pomocí lambdasondy je směšovací poměr paliva a přívodu kyslíku ideálně sladěn. Tak dosáhnete s různou kvalitou paliva vždy co největší efektivitu. Kromě toho sonda okamžitě pozná, kdy bude úspěšné zapálení. Snižuje čas zapálení a ušetří proud a peníze.

7“ Dotykový displej

Kapacitní dotykový displej ve formátu 16:9 s robustním sklem, reaguje i bez tlaku a tak usnadní ovládání. K snadnějšímu náhledu je nastavitelný náklon displeje.

Integrovaná ochrana zpátečky

Se stará o rychlou montáž, kde tyto komponenty jsou muž namontovány v továrně, vykáblované a zkontrolovány. Snímač tlaku pro sledování tlaku vody je již nainstalován a další připojení umožňuje optimální připojení další skupiny zabezpečení.

Integrovaný partiklový odlučovač

Přirozený fenomén

proč se vždy ukládá prach na obrazovku? Důvodem je, že částice prachu jsou elektrostatický nabité a přitahují se k obrazovce. – tento efekt je při ETA partiklové odlučovači na užitek. S pomocí jedné elektrody odtahovaného kanálu budou malé částice pod napětím a ionizované. Nalepí se tak na vnitřní stranu a nemohou tak dále unikat přes komín.

Odlučovač částic je v průběhu odpopelňování plně automatický očištěn. Prach dopadne spolu se zbytkovým prachem z kotle do nádoby na popel.

Partiklové odlučovač eHack je integrovaný, a nestojí nic v cestě a byl dodatečně namontován a nepotřebuje další prostor pro naplánování kotelny.

S účinností odlučování od 80-85% se stará partiklové odlučovač také i při špatném palivu k nízkým emisím prachu za minimální spotřebě el. energie

Čistota přináší nejvyšší účinnost

Popel je transportován automaticky do externí nádoby na popel. Oba vynášecí šneky stlačí popel a prodlouží ve srovnání s jinými systémy intervalové vyprazdňování. Nádobu je nejlépe transportovat na rudlíku. Naváděcí plech na nádobě se stará o čistý a hladký transport i když je nerovnost terénu. Víčko s robustním uzávěrem se může zcela otevřít k úplnému vypraznění nádoby. Tak se nádoba hodí při vyprazdňování téměř do všech popelnic nebo kontejnerů.

Spalovací komoru a výměník tepla bude automatický čistit ETA – systém. Tím se zvyšuje účinnost a minimalizují se náklady na údržbu pro kotel. Musí být vyprázdněna pouze nádoba na popel – díky stlačenému popelu a velkému objemu nádoby, avšak méně často než u běžných systémech.

Automatické zbavování popele přesvědčivě progresivní

šnek pro zbavování popele je podobně velký jako mechanický šnek, cizí tělesa v popelu jako kameny nebo hřebíky nejsou problém. Šneky se mohou jednoduše s předu vytáhnout.

Čištění výměníku tepla: trvale vysoká účinnost.

Speciální mechanismus se navíjí s tlačnou pružinou, růra tepelného výměníku nechá popílek rázovým pohybem padnout dolů. Také i volbou integrovaného partiklové odlučovače přispívá tento mechanismus pro jeho čistotu. Je to čistotné a efektivně! Padající popel se přijímá na podlahu kotle přes velkoplošný odlitek otočného talíře a je veden do zvláštního šneka.

 

Nádoba na popol: extra veľká, ale praktická k vzprázdňovaniu.

Ze skladu do kotle

Kvalitní kotel na dřevní štěpku potřebuje malou údržbu, palivový dopravník funguje plně automaticky. Samostatná hrubá dřevní štěpka bez obtíží a bez blokád funguje, zajišťuje to ETA – vynášecí systém.

Volný také pro velké kusy

s ETA eHack můžete také spalovat hrubou dřevní štěpku (P31S / G50). ETA- vynášecí systém zvládá bez námahy kusy s délkou až do 15 cm. Pro hladký transport ze skladu do kotle jsou zodpovědné speciálně postupné šneky. Aby nebyly žádné blokády, zejména při přechodu z otevřeného žlabu ze skladu k uzavřenému žlabu venku, vzdálenost mezi jednotlivými závity šnekového dopravníku byla zvýšena. Tím bude materiál uvolněný a jemný, je zajištěn lehký chod a energeticky efektivní tok materálu.

Žádná nečinnost, když dojde ke zkřížen

nahromaděného materiálu, ihned to zpozoruje monitorování v regulaci a pohyb šneků v následujícím směru, pokud se dále materiál neuvolní a transport paliva může bez překážky pokračovat. Aby listová pružina nebyla poškozena, míchadlo se nesmí pohybovat v protisměru. To zajišťuje volnoběh kloubů: návrat šneka, podlahové míchadlo se automaticky odpojí od motoru.

Vždy optimální absorbce paliva

Podlahového míchadla se silnými listovými pružinami pro skladovací místnost o průměru mezi 1,5 a 4metrov. Pro místnosti od 4 až do 6 metrů ETA poskytuje techniku sklápěcího ramene, při míchačkou je extra posílena.

Flexibilní systém

při spojovacím šneku je možná délka šesti metrů ze standardními částmi a sice v krocích 125 mm. Díly nemusí být svařované a ani řezané, jednoduše se musí zastrčit do sebe.

Technologie ETA
01Podlahové míchadlo

V závislosti na velikosti skladování, dolní míchadla o průměru 1,5 m – 4 m, s listovými pružinami nebo 4,5 m – 6,0 m jsou vybírány s kloubovými rameny.

02Kloub s volným chodem

Otáčení míchadla v opačném směru, vybočí kloub míchadla od šneku a tak chrání listové pružiny.

03Otevřené koryto kanálu

Díky velkorysému průřezu žlabu, progresivním šnekem a speciální geometrií budou i velké kusy dřevní štěpky v tichosti a úsporně dopraveny.

04Flexibilní robustní systém

Vynášení -dávkovanie paliva může být dle skladové situace flexibilně tvarované. Montáž je jednoduchá a rychlá, části nesmí být stříhány ani řezané, proto jednoduše spojte profil vývodového hřídele.

05Spirálový pohon motoru

Pohání celek transportního systému míchadla. Díky aktivnímu sledování proudu detekuje kontrolu okamžitě, pokud pro dopravu vynaložíme příliš velkou sílu, někde v systému vznikne blokáda. Až tři krát bude směr otáčení šneka změněn, aby se uvolnil materiál.

06Kulový kloub při spádové šachtě

Poskytuje flexibilní spojení mezi dopravním systémem a kotlem. Sklon a úhel lze flexibilně přizpůsobit na stavební poměry. Vestavěné těsnění zajišťuje čistou provoz bez unikání prachu.

07Patentovaný jednokomorový dávkovač

Spolehlivě zabraňuje zpětnému vznícení, čímž je zajištěna maximální bezpečnost. Díky automatickému zastavení je možnost plnění paliva pouze v klidném režimu. Proto pracuje výjimečně efektivně, šetří energii a je málo opotřebovatelný. Je společně poháněn s dávkovacím šnekem. Kalený nůž s proti ostřím prořízne spolehlivě i dlouhé palivo. Takže nic nemůže uvíznout.

08Vzestupný dávkovací šnek

Díky svému velkému průměru je samotná přeprava hrubé dřevní štěpky bez překážek ve spalovacím prostoru.

09Ovládání dotykem s mikroprocesorem

S několika kliknutími máte celou menu-navigaci intuitivní v rukách. Je váš kotel s připojením na internet, bude vás informovat přes E-Mail, například když bude muset být vyprázdněna nádoba na popel. Dále můžete mít zdarma komunikační platformu MeinETA partnerské sítě jakož i bezplatné aktualizace softwaru přes USB port.

10Odtahový ventlátor

Ventilátor tichý jako šepot zajišťuje podtlak v kotli. Dodatečně řeší množství vzduchu a stará se tím o bezpečnost v kotelně. Na rozdíl od původních systémů, není vyžadován žádný další tlakový ventilátor. To šetří energii!

11Čištění výměníku tepla

Výměník tepla bude s virbulátormi plně automaticky vyčištěn. Je postaráno o trvale vysoký pozitivní dopad.

12Sekundární vzduchová klapka

Obě klapky regulované pomocí lambda sondy, která vždy ideálně reguluje množství spalovacího vzduchu vstupujícího do spalovací komory.

13Horká spalovací komora

O spalovací komoře úplné uvolnění od prachu otočí se rošt o 360 °, tak padne popel snadno. Proto provoz nebude omezena prostřednictvím cizích těles v popelu, například kameny nebo hřebíky.

14Plnoautomatické odpopelňování vnější nádoby na popel

Dva samostatné šneky ale společný pohon popela z výměníku tepla a ohniska transportován do nádoby na popel a tam je stlačený, nádobu musíme vyprazdňovat vzácněji než u běžných systémech. To zajišťuje delší intervaly odstraňování popela a komfort.

15Integrovaná ochrana spiatočky

Sa stará o rýchlu a priestorovo šetrnú montáž.

Co říkají naši klienti

Dlouho jsem váhal, jaký kotel si vlastně vybrat. Nakonec jsem se rozhodli pro ETU. Po dohodě obhlídky s technikem jsem neměl nejmenší pochybnosti o tom, že jsem se rozhodl správně. Určitě doporučuji.
Stanislav D.
Rozhodovali jsme se mezi klasickým kotlem na dřevo nebo kombinovaným kotlem. Personál nám vysvětlil výhody a nevýhody obou kotlů. Od objednávky po první spuštění kotle proběhlo bez problémů. Je vidět, že personál je vyškolen a ví, co dělá.
Andrej K.
Pro větší rodinný dům jsme potřebovali nahradit starý kotel na dřevo. Projevili jsme zájem a zkušený technik nám doporučil kotel, který by byl pro tento typ domu nejvhodnější. Firma je na profesionální úrovni a určitě doporučuji jejich služby.
Jana M.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (4)

     

Máte zájem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadejte vaše celé jméno.
Zadejte vaši e-mailovou adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napište nám zprávu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepší topení? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]