Štepka

Kotel ETA HACK VR na štěpku s posuvním roštem

Výkonné kotle na dřevní štěpku pro dřevařský průmysl, zemědělství, obchod a tepelné sítě.

Certifikáty

Výkonové rady:

250kW, 333kW, 350kW, 463kW, 500kW

MÁM ZÁUJEM

Jedinečný kotol na spaľovanie drevnej biomasy ako napr. drevná štiepka, piliny, hobliny a inak vyprodukovaný drevný odpad. Kotol má možnosť doplnenia elektrostatického filtra a recirkulácie spalin.

Jednoduché a prehľadné ovládanie cez smartphone. ETA kotol na drevnú štiepku neprodukuje len teplo, ETA – systém ho efektívne distribuuje. Spoľahnite sa na dokonalé centrálne riadenie pre Vaše vykurovanie a systém teplej vody.

Všetko je veľmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je teraz ešte pohodlnejší na používanie. Stačí sa raz zaregistrovať ako v aplikácii a využívať všetky funkcie bez obmedzení a bezplatne.

Ideálny pre vašu inteligentnú domácnosť

Riadiaci systém ETAtouch je možné jednoducho integrovať do štandardných systémov inteligentnej domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vymieňa dáta priamo s kotlom cez rozhranie ModbusTCP. Dokonca aj pri pripojení k zbernici systému KNX stačí voliteľne dostupné rozhranie ETA KNX a niekoľko jednoduchých kliknutí.

Príklad rozhrania na individuálne ovládanie teplôt miestnosti ETA

Či už Loxone, KNX alebo individuálne izbové snímače ETA s displejom alebo bez displeja: všetko je možné ovládať cez ETAtouch. Vždy posiela správne signály do regulácie ventilov, ktoré riadia, koľko teplej vody má prejsť do príslušnej miestnosti alebo vykurovacej sekcie.

Pelety: velký výkon, který potřebuje málo prostoru

Pokud máte k dispozici pouze omezenou skladovací kapacitu a chtěli byste ji používat optimálně, spoleh je na pelety. Skladovací systémy od ETA lze optimálně přizpůsobit strukturálním podmínkám. Pozor: tento čistý peletkový vynášecí (dávkovací) systém nelze spojit s provozem dřevní štěpky.

Plánovací poznámky pro skladování pelet s vynášecím šnekem:

 • otevřený žlab šneku ve skladu může být až do šesti metrů, celková délka otevřeného i uzavřeného koryta šneku může být až osm metrů dlouhá.
 • s ohledem na statiku konstrukce (budovy) může být šnek zasypán až do výšky šestich metrů.
 • ETA průmyslové vynašeče mohou být umístěny do vzdálenosti až 35 metrů a výškových rozdílů až 5 m, které lze překonat

Peletová sací jednotka s vodorovnými vynášecími šneky.

Všechny ETA štěpkové kotle s výkonem od 25 do 500 kW, mohou být vybaveny speciálními sacími jednotkami, skládající se ze sacího a zpětného vzduchového kanálu tak s rezervoárem. Umožňuje překonat vzdálenost 35 m a výšku až do 5 m. Kotelna a sklad paliva mohou být umístěny tam, kde je místo a nemusí být navzájem v těsné blízkosti

Peletkový přímý šnek

Takto vytvořený systém je ideální, když kotelna a skladovací plocha přímo spolu sousedí a skladovací plocha probíhá ve stejné úrovni nebo nad úrovní kotelny. Funguje bezkonkurenčně efektivně, má nízké opotřebení a je spolehlivý.

Dřevní štěpka: na jednoduchý přísun paliva (dávkování)

Se systémem ETA se Vám podaří najít pro různé konstrukční situace správné řešení, aby se optimálně sloučil skladovací objem s jednoduchým dávkováním paliva. U rotačního míchadla (podavač paliva) je možnost i peletového provozu, avšak maximální násypná výška je 2 metry a největší možný průměr skladového míchadla je 4 metry. Při dávkování z hora je žádoucí medzišnek k podávání materiálu minimálně 500 mm, je to možné i s posuvní podlahou dávkování pelet za určitých podmínek. Nicméně promluvte si o tom v jednotlivých případech s ETA technikem.

Míchadlový podavač. Kloubová ramena a listové pružiny

Tato standardní varianta je v souladu se zatížením jednoho nebo dvou kotlů (s maximálním výkonem 700 kW celkového počtu). Je ideální pro podzemní skladovací prostory, vysoké nájezdy a dovážení paliva. Maximální efektivní průměr je 6 metrů, maximální násypná výška je 5 metrů.

ETA-info

Plánovací poznámky pro štěpkový sklad:

 • podlahové míchadla jsou pro určenou maximální násypní výšku od 5 metrů.
 • šnekový žlab mezi výpustem skladu a kotlem může být maximálně 6 metrů dlouhý.

Trychtýřový šnekový podavač

Tato prostorově úsporná verze je ideální pro vysoké, pneumatické plnící sila nebo i pro ne zcela poddajné palivo. Maximální efektivní průměr je 6 metrů, maximální násypná výška je 8 metrů.

Posuvná podlaha

Tato XXL verze je ideální pro velké objemy, skladování a rychlé plnění s posuvným vozidlem, sklápačem nebo halovým jeřábem. Největší šířka posuvné podlahy je 2 metry přičemž maximálně 3 posuvné tyče mohou být vedle sebe. Maximální násypná výška činí 5 metrů. Provoz s peletami je možný pouze na základě dohody s ETOU.

Míchadlový podavač s úbytkem paliva

Toto je velmi úsporná a ideální varianta pro pneumatické nebo mechanické nabíjení sila. Maximální efektivní průměr je 6 metrů, maximální násypná výška je 5 metrů.

Řešení pro topení s peletami

Pokud je málo místa pro sklad dřevní štěpky, jsou pelety ideální řešení. Hustota energie pelet je asi čtyřikrát vyšší než u dřevní štěpky. Proto budete potřebovat jen čtvrtinu skladovacího prostoru pro stejný tepelný výkon.

Projekční pokyny pro sklad pelet s míchadlem

 • pelety jsou mnohem těžší než dřevní štěpka. Míchadla smějí být zasypány s peletami pouze do výšky 2 metrů
 • pelety nesmí být rozemleté, smí být použita pouze listová pružina míchadla s maximálním průměrem 4 metry
 • otevřené šnekové žlaby ve skladu musí být vybaveny krycím plechem na pelety
 • šnekový žlab mezi výpustem skladu a kotlem smí být maximálně 1,5 metrů dlouhý

Kdo chce kotel provozovat výhradně s peletami:

Při přepravě paliva byste měli vsadit na vynášecí šnek od ETY, speciálně vyvinutý pro pelety. Ty mohou být pevně spojeny s kotlem nebo kombinací s ETA průmyslovými nasávacími jednotkami umístěnými na kotli. Díky ETA vynášecímu šneku může být palivo nasypané výrazně vyše. S ETA průmyslovou nasávací jednotkou můžete jednoduše překonat prostorové bariéry, například přechody nebo další vzdálenosti.

Patentovaný jednokomorový dávkovač

Jedinečně bezpečné

S těsným jednokomorovým dávkovačem paliva sází ETA nová měřítka ve věci bezpečnost. Na rozdíl od klasických požárních klapek nemůže být nikdy v pozici s přímým spojením mezi spalovací komorou a zásobníkem paliva. Do paliva se nedostane žádný horký plyn a zapálení dřeva je nemožné.

Nízká spotřeba energie

Nově vyvinutý jednokomorový dávkovač paliva může zpracovat
dřevní štěpku až do velikosti P31S. Příliš dlouhé kusy dřeva jsou přeseknuté čepelí s tvrzeným ostřím na okraji komory. Motor násypky vyžaduje jen minimální množství výkonu a také může pohánět jednokomorový dávkovač paliva, takže se dosáhne maximální bezpečnost s minimální spotřebou elektrické energie.

Dávkovač pro dlouhou životnost

Ostří otočného dávkovače slouží k odříznutí velmi dlouhých kusů dřeva. Dávkovač je v nasazení i tehdy, když už nadrcená štěpka vyhovuje nebo nevyhovuje normám. Chrání ostří nože a snižuje opotřebení
těsnících hran.

ETA-info: Takto funguje zastavení
dávkovače

Vynášecí šnek dopravuje materiál ze skladu do přepadové
šachty. Odtud padá materiál do jednokomorového dávkovače. Mezitím
zůstane stát vpusť otočený nahoru. Vzhledem k tomu, že nemůže pokračovat v otáčení v průběhu procesu plnění a je naplněn pouze polovinu, už nebude palivo neustále ořezávano bez ohledu zda odpovídá normě nebo ne. Také na těsnících plochách se nebude nacházet
žádné palivo. Tak je zajištěna dlouhá životnost pro nůž a těsnící plochy.

Inovativní technologie spalování

Spalovací komora je konstruována do několika skupin.
Dilatační spáry mezi vrstvami se jednak starají o dlouhou životnost kotle ako i ochlazovacího pláště. Rozprostírá se po celé ploše konstrukce kotle a společně s vodou chlazenými bočními rošty se starají o nízké ztráty tepla a tím také o vysokou
účinnost. Jednotlivé šikmo vzhůru působící roštové prvky zajistí úplné spalování s nejnižšími emisemi. Nečistotám se důsledně zabraňuje. Rovnoměrné rozdělení primárního vzduchu přes celou mřížku, tak je zajištěna energetická účinnost sacího ventilátoru ve spojení s kontrolou a s nízkým
podtlakem. Pro čisté a nízkoemisní spalování
jsou důležité sekundární přívody vzduchu, které jsou napájeny přes samostatný lambda řízený ventilátor s předem ohřátým vzduchem. Optimální
přizpůsobení se různým palivům je regulováno teplotou recurkulácie spalin. To chrání všechny části kotle a umožnuje také efektivní spalování i velmi suchých paliv.

Permanentní odstraňování popela

Posuvný rošt a popelné hrábě jsou pouze s jedním motorem poháněné. Posun intervalů odpopelňovacích hrábí je automaticky přizpůsoben potřebám na základě zbytkového kyslíku, který naměří lambdasonda, teplotu spalovací komory a příslušně požadovaný výkon. Tím nastane nepřetržité odpopelňování. Systém se během odpopelňování nesmí vypínat.

Výměník tepla – automaticky vždy čistý

Vyznačující se tím, že výměník tepla je vertikálně v kotli a to zaručuje ideální přenos tepla. Kromě toho popel může snadno spadnout z celého povrchu výměníku tepla. Pouze ze vždy čistým tepelným výměníkem je zaručena vysoká účinnost na dlouhá léta. Díky speciálním pružinovým mechanismem je popel bezpečně uložen a přepraven směrem dolů.

Multicyklón proti prachu a odletujícím jiskrám

Skládá se ze dvou stacionárních cyklónového trubek s rotačními plechem a je již integrován do tepelného výměníku. Nahrazuje externí zařízení s dodatečnými finančními náklady a neplýtvá zbytečně prostorem. Pomocí otáčení multicyklónu odděluje od hrubého prachu a zabraňuje tak nebezpečným jiskrám a zároveň snižuje emise prachu.

Odpopelňovací varianty

 • Pro odstranění popela jsou 2 řešení.
  Předávací klapka s vnější
  nádobou
 • Opopoľnovanie do dvou 110 litrových
  nádob na popel.
  Vzhledem k tomu, že systémy lze přizpůsobit nejsou dodávány s kotlem.
Technologie ETA
01Vysoce efektivní sací ventilátor

Zajišťuje podtlak a tím i bezpečnost v kotli především energeticky úsporným způsobem. Pomocí frekvenčního měniče je pořízený ideální podtlak a jsou tak dány nutné otáčky na motor.

02Samostatně řízená recirkulace spalin

Také řízená frekvenčním měničem. Recirkulace spalin zajišťuje stabilní teplotní okno ve spalovací komoře a tím chrání kotel. Dokonce i s různými palivy nebudou spekance na roštu.

03Primární a sekundární vzduch

Primární a sekundární vzduch je přehřátý vedením a tak ochlazuje vnější plášť kotle, aby se minimalizovaly ztráty sálání. Účinnost celého systému je zvýšená.

04Patentovaný jednokomorový dávkovač

Spolehlivě zabraňuje zpětnému vznícení, čímž je zajištěna maximální bezpečnost. Velká komora je naplněna pouze v klidovém stavu v důsledku automatického přerušení jednokomorového dávkovače. Proto pracuje jednokomorový dávkovač zvláště efektivně a úspora energie spolu s podávacím šnekem je jen s jedním motorem poháněný. Tvrzený nůž s proti ostřím přeřízne spolehlivě i dlouhé palivo. Takže nic nemůže uvíznout.

05Podávací šnek

Díky speciální geometrii koryta progresivního šneku pracuje s málo podléhajícím opotřebením a do značné míry bez poruch.

06Lambda a regulace teploty spalovací komory

Zastavením přívodu kyslíku na příslušnou kvalitu paliva. Kotel dosahuje maximálního výkonu s nejnižšími emisemi. Přes teplotu spalovací komory je řízena podle potřeby i recirkulace.

07Spalovací komora s posuvným roštem

Spalovací komora s vrstvící strukturou odolná proti vysokým teplotám zatížení. Ohniště je ze strany rozdmychávané. Boční spalovací komora je zvláště chráněná pomocí vodou chlazeného bočního ostrůvku. To zaručuje dlouhou životnost kotle. Odstraňování popela je automatické se společným pohonem pro rošt a odpopelňovací hrábě.

08Dotykový regulátor s ovládacím mikroprocesorem

Celek dotykového ovládání topného systému je připraven kabelově přímo do kotle. Čtyři různé montážní polohy jsou možné. Systém nabídek pracuje s jasnými obrázky prostřednictvím dotykové obrazovky. Vizualizace pracovních procesů topného systému a dálková údržba jsou možné prostřednictvím meinETA a to včetně zasílání e-mailů, systému partnerské sítě a aktualizace softwaru přes USB port.

09Stojatý trubkový výměník

Automatické čištění garantuje trvale vysokou účinnost. Integrovaný multicyklón odděluje otáčením od hrubého prachu a zabrání tak nebezpečným jiskrám a zároveň sníží emise prachu. Je již integrován v systému a nahrazuje externí zařízení s dodatečnými finančními náklady a neplýtvá zbytečně prostorem. Konstrukce kouřovodu je vybavena otáčením.

10Automatické odpopelnění

Rošt a popel budou společně odstraněny přes vysoce kvalitní vzestupný šnek s monitorováním teplot. I pro hrubé cizí tělesa v popelu není žádný problém s odstraňováním. Další likvidace popela se realizuje přes kulový přechod na který se mohou připojit různé odpopelňovací varianty.

Co říkají naši klienti

Dlouho jsem váhal, jaký kotel si vlastně vybrat. Nakonec jsem se rozhodli pro ETU. Po dohodě obhlídky s technikem jsem neměl nejmenší pochybnosti o tom, že jsem se rozhodl správně. Určitě doporučuji.
Stanislav S.
Rozhodovali jsme se mezi klasickým kotlem na dřevo nebo kombinovaným kotlem. Personál nám vysvětlil výhody a nevýhody obou kotlů. Od objednávky po první spuštění kotle proběhlo bez problémů. Je vidět, že personál je vyškolen a ví, co dělá.
Peter M.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (4)

     

Máte zájem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadejte vaše celé jméno.
Zadejte vaši e-mailovou adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napište nám zprávu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepší topení? Kontaktujte nás.
 • +421 41/422 0 422
 • [javascript protected email address]