Pelety

Kotel ETA PC PelletsCompact

Velký malý kotel na pelety pro větší budovy.

Certifikáty

ETA PelletsCompact potřebuje málo místa a kotel na pelety je ideální pro zlepšení nebo při novostavbě větších obytných budov a podniků.

Není jen téměř 130 cm vysoký, jeden metr dlouhý a 95 cm hluboký ale vytápí větší obytné budovy nebo menší podniky. V kotelně zůstává prostor pro pračku, spisy posledních 40 let nebo cvičné hodiny s elektrickou kytarou.

MÁM ZÁJEM

Všechno je velmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je nyní ještě pohodlnější pro používání. Stačí se jednou zaregistrovat jako v aplikaci a využívat všech funkcí bez omezení a bezplatně.

Ideální pro vaši inteligentní domácnost

Řídící systém ETAtouch lze snadno integrovat do standardních systémů inteligentní domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vyměňuje data přímo s kotlem přes rozhraní ModbusTCP. Dokonce i při připojení ke sběrnici systému KNX stačí volitelně dostupné rozhraní ETA KNX a několik jednoduchých kliknutí.

Příklad rozhraní pro individuální ovládání teplot místnosti ETA

Ať už Loxone, KNX nebo individuální pokojová čidla ETA s displejem nebo bez displeje: vše lze ovládat přes ETAtouch. Vždy posílá správné signály do regulace ventilů, které řídí, kolik teplé vody má přejít do příslušné místnosti nebo topné sekce.

Pro pelety je místo vždy

Sklad pelet může být bez námahy postaven všude tam, kde dosud stála olejová nádrž. Nicméně někdy to nemusí být v blízkosti kotle ale může se nacházet vzdálený až do 20 m a do výšky druhého patra. Kdo nemůže v domě najít místo, může postavit sklad také v přístavbě/vedlejší budově nebo využít podzemní nádrž. Jen by měl být sklad suchý aby se pelety nenabobtnávaly. V mokrých místnostech může pomoci dřevěné opláštění.

Ze zbytků dřevařského průmyslu budou vylisované pelety dodány v cisterně (nádržový vůz) a foukané do skladového prostoru. Dodávka pelet je takto dalekosáhlá čistá věc. Sklad je realizován těsně (nepropustně), nemůže zde vstoupit prach.

Jak přijdou pelety do kotle?

Vynášecí šnek

Rozprostírá se po celé délce skladů, může být až 5 m dlouhý a dopravuje pelety ze skladu k dopravním hadicím, které vedou do kotle. Odtud se pelety dále dopravují se sací turbínou. Po přepravě budou hadice volně nasávat. Proto se neucpávají a pracují vždy s nejvyšší účinností. S tímto standardním systémem může být sklad kompletně vyprázdněn.

Přes zešikmenou hladkou podlahu se sesouvají pelety automaticky k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí směrem k plnicímu hrdlu, tím se pelety neroztříští o stěnu, když budou foukané z LKW (vozidla) do skladu. Je předpoklad pro tuto konstrukci, že přívod pro dopravní hadice do kotle leží na kratší stěně skladu, tím může být využita šnekem plná délka prostor.

Sací sondy

Neurčují formu místnosti pro vynášecí šnek, je to ideální volba pro ETA systém sacích sond. Zde pelety sklouznou přes hladkou dřevěnou podlahu přímo ke čtyřem sacím sondám, které střídavě odtransportujú pelety ze skladového prostoru. Pokud sonda nedostane žádné pelety, tak prostřednictvím automatického přepínání je přívod paliva nepřerušený. Pro tento systém je předpoklad, že se sklad nachází na stejném patře nebo výše a skladové prostory nejsou delší než 4 m. Narozdíl od šneka vyprázdní sací sondy skladový prostor neúplně. To může být při nedostačující obsahu skladového prostoru nevýhoda. Výhodou je, že tento systém může být použit samostatně i v úhlových skladovacích prostorách.

ETA-typ: Skladování v ETAboxu

Obzvláště praktické řešení je ETAbox. Kotelna může být postavena přímo na půdě, ve stodole nebo dokonce i v přírodě. Drží vysušené pelety samostatně ve vlhkých místnostech. Vzdálenost až do 20 metrů sacího úseku z boxu do kotle není žádný problém. ETAbox však nemůže být postaven přímo na stěně. Proto je spotřeba místa o něco větší než u skladu ze zdi s toutéž kapacitou.

ETAbox stavebnicový systém je namontován v různých velikostech od 2 tun do 8,8 tun plnicího objemu. Je dôležité, že miestnosť v ktorej sa nachádza Box, môže byť počas plnenia odvetravaná.

Pokud bude ETAbox postaven přímo ve vytápěné místnosti, tak musí být pokaždé respektovány předpisy regionálního stavebního řádu. Ve většině spolkových zemí Německa smí být uskladněno až do 6,5 tun pelet v instalační místnosti kotle. V Rakousku jsou v některých spolkových zemích povoleno uskladnění až do 9,75 tun. Ve Švýcarsku smí být uskladněných v samostatné topné místnosti až do 6,5 tun, přičemž musí odstup od kotle ke skladu činit nejméně 1 m.

Jak velký musí být můj sklad?

Přibližná spotřeba pelet za rok v tunách je vypočtena tím, že se topná / tepelná zátěž v kilowattech vydělí 3. Pro pelety v krychlových metrech je dělené tepelné zatížení přes 2. Například na 12 kW topného zatížení budete potřebovat asi 4 tuny nebo 6 m3 pelet ročně . Při přechodu z jiných druhů energie na pelety může být také spotřeba pelet stanovena z dosavadní spotřeby. 1 tuna pelet odpovídá přibližně:

  • 500 l topný olej
  • 520 m3 zemní plyn
  • 750 l kapalný plyn
  • 600 kg koks
  • 1.400 kWh proudu při čerpaného tepla ze země (výkonnostní index 3,4)
  • 2.700 kWh proudu při čerpaného tepla ze vzduchu (výkonnostní index 1,8)

Automaticky vyčistěné

Automaticky čisté

ETA PelletsCompact se čistí automaticky právě tehdy, když je to nezbytné a ne v určitých časových intervalech. To zajišťuje nízké emisní hodnoty a nejvyšší stupeň účinku během topné sezóny. Už nikdy nemusíte otevřít spalovací prostor a zašpinit se. Nejenže bude spalovací komora odpopelněna bezezbytku, také bude tepelný výměník pravidelně zbaven od usazenin. Protože pelety budou spáleny velmi efektivní, napadá jen málo popela. Kromě toho bude popel stlačený v kontejneru. I proto musí být nádoba na popel vyprázdněna jen zřídka. To jde zcela pohodlně i z venku.

Turniketový dávkovač

Bezpečný systém

Turniketový dávkovač absolutně bezpečně chrání před zpětným ohněm. Hořet má ve spalovací komoře a jinak nikde.

Přes závitový dopravník přicházejí pelety do rotačního turniketu a vždy přesně tolik mnoho, kolik může rotační turniket pojmout. Proto se nemohou pelety zaklínit, nebudou rozdrcené nebo zlomené. Díky tomuto systému vyvinutémum v ETĚ se neopotřebují těsné hrany uzávěru. Systém zůstane bezpečný po celou dobu životnosti kotle.

Tiché zapálení keramickým zapalovačem

Technika zapálení

Vynaložená energie pro zapálení je ve srovnání s jiným systémem zapálení podstatně menší. Samostatné zapálení funguje rychleji.

Lambda Sonda

Vše záleží na složení

S touto pomocí bude směšovací poměr z paliva a přívod kyslíku ideálně harmonizovaný. Tak dosáhnete s různou kvalitou pelet vždy co největší efektivitu (stupeň účinnosti). Kromě toho sonda okamžitě pozná, kdy bude úspěšné zapálení. To snižuje čas zapálení a ušetří proud a peníze.

Ovládaní

Všestranný ale ne komplikovaný

Či udržování ohně, doprava pelet, řízení akumulační nádoby, příprava teplé vody, řízení topného okruhu podřízené počasí s týdenním programem pro dva okruhy nebo zapnutý solární systém. To vše lze ovládat pomocí dotykové obrazovky přímo na kotli nebo přes internet z jakéhokoliv počítače, smartphonu nebo tabletu. Je toho sice hodně ale přesto je to snadné ovládání, protože obrazy na dotykové obrazovce jsou srozumitelné.

Odtahový ventilátor

Podtlak v kotli

Tento ventilátor je tichý jako šepot, řízený v závislosti na otáčkách pro podtlak v kotli, směrodatný a určující množství vzduchu pro spalování. Šetřící energii se stará o neměnné výsledky spalování nezávislé od stavu komínů. Do 15 Pa tahu komína není potřeba vlastní omezovač tahu komína.

Otočný rošt s čistícím hřebenem

Dobré a čisté spalování

Tento patentovaný systém pravidelně čistí spalovací komoru od popela. Vždy automaticky po 30 až 60 kg spálených pelet. Vzduch potřebný pro spalovací proces prochází velkoplošně mezi čisté lamelové rošty. Dodatečně bude rošt nepřetržitě udržován trochu v pohybu. Jemný pohyb zapálí uhlíky a tím zajistí ještě lepší spalování. Popel bude stlačený a přesunut do nádoby na popel s 24l kapacitou. Také při plném provozu kotle musí být vyprázdněn v roce pouze z času na čas. Pokud se tak stane, kotel odešle emailové připomenutí. Také bude zobrazena informace na dotykovém displeji.

Cílená hydraulická výhybka s vysoce účinným čerpadlem

Aby nedošlo k poškození tepelného výměníku, musí být topný okruh vracející se vody smíchavaný na určitou teplotu. Čerpadlo je vysoce účinné a šetřící energii s 15 až maximálně 35 W výkonem.

Kotel PelletsCompact pracuje ideálně s akumulační nádobou, může být ale provozován se zapojenou hydraulickou výhybkou také bez akumulační nádoby a sice stejně jako is velkým množstvím vody. V neposlední řadě je díky této flexibilitě PelletsCompact ideálním ekologickým (přátelům životního prostředí) kotlem na výměnu.

Technologie ETA
01Sací turbína

Ta dopravuje pelety ze skladu do mezizásobníku kotle.

02Denní zásobník

Zde bude dočasně uskladněných 60kg pelet a jsou k dispozici k okamžitému odběru. Tak mohou být pouze jeden až dva krát za den za každých 10 minut dodávané pelety ze skladu ke kotli. Kdy to má být, regulujete Vy.

03Turniketový dávkovač je vybaven ochranou zpětného vznícení

Je to absolutně těsně uzavřená brána mezi skladem a ohništěm a bezpečně tím chrání před zpětným vznícením.

04Spalovací komora s ušlechtilé oceli

Zde budou dosahované teploty, které jsou dostatečně vysoké, aby bylo dřevo čistě a efektivně spáleno. Stará se o malý popel a nepatrné emisní hodnoty i při částečném zatížení.

05Lambda Sonda

S touto pomocí bude smíchavací poměr z paliva a přívod kyslíku ideálně harmonizovaný. Tak dosáhnete s různou kvalitou pelet vždy co největší efektivitu (stupeň účinnosti).

06Automatický vynašeč popela v nádobě na popel

Přes optimalizované spalovací procesy vznikne málo popela. Popel bude v 24 litrovém zásobníku stlačený pevně dohromady. Tím musí být nádoba za topnou sezónu vyprázdněna pouze z času na čas. Pokud se tak stane, kotel odešle emailové připomenutí. Nádoba je na vnější straně, takže je velmi snadno přístupná.

07Bezpečnostní prvky

Před přetlakem v kotli chrání bezpečnostní ventil a elektronický snímač tlaku. Také je zabudován automatický rychle odvzdušňovací ventil, který odstraní nežádoucí vzduch z vytápěné cirkulační vody. Tepelné zabezpečení odtoku kotel nepotřebuje, protože se nikdy nenachází tak mnoho paliva v kotli, že by mohlo dojít k přehřátí.

08Odtahový ventilátor

Tento ventilátor je tichý jako šepot a stará se o podtlak v kotli. Dodatečně řeší množství vzduchu a zajišťuje bezpečnost v kotelně.

09Hydraulická výhybka

Umožní přivádět do zdroje tepla jen takové množství vody, pro které bylo toto zařízení dimenzované.

10Smíchavač

S ním přijde ve výměníku tepla ke kondenzaci, bude zde regulována zpáteční teplota topné vody.

11Čerpadlo

Je řízeno v závislosti na otáčkách, vysoké efektivity/účinnosti. Je energeticky úsporné a stará se o průtok topné vody. Při uzavřené hydraulické výhybce bude zároveň využíváno naplňování akumulační nádoby, může být také zapojeno do systému bez akumulační nádoby.

12Čistící pohon

Ten zaisťuje čistotu v kotli. Výměník tepla bude s turbulátory automaticky vyčištěn. Rošt se bude pravidelně pohybovat a tak bude zbaven od popela. S pomocí šneka bude popel plně automaticky a důkladně přepraven ze spalovací komory do nádoby na popel.

13Připojení vzduchu pro nezávislý vzduch provozní místnosti místnosti

Přivádí ke spalování potřebný vzduch z venku. Proto může být kotel v každé místnosti, také může být bezpečně postaven s ventilací obývací místnosti. Přitom jsou zohledněny specifické předpisy země.

Co říkají naši klienti

Dlouho jsem váhal, jaký kotel si vlastně vybrat. Nakonec jsem se rozhodli pro ETU. Po dohodě obhlídky s technikem jsem neměl nejmenší pochybnosti o tom, že jsem se rozhodl správně. Určitě doporučuji.
Norbert H.
Rozhodovali jsme se mezi klasickým kotlem na dřevo nebo kombinovaným kotlem. Personál nám vysvětlil výhody a nevýhody obou kotlů. Od objednávky po první spuštění kotle proběhlo bez problémů. Je vidět, že personál je vyškolen a ví, co dělá.
Lukáš B.
Pro větší rodinný dům jsme potřebovali nahradit starý kotel na dřevo. Projevili jsme zájem a zkušený technik nám doporučil kotel, který by byl pro tento typ domu nejvhodnější. Firma je na profesionální úrovni a určitě doporučuji jejich služby.
Anna Ď.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (4)

     

Máte zájem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadejte vaše celé jméno.
Zadejte vaši e-mailovou adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napište nám zprávu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepší topení? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]