Certifikáty

ETA PelletsUnit je ideální kotel na pelety pro zlepšení nebo výstavbu nových rodinných domů.

Celý topný systém je zabalen v kompaktním kotli. Vysoce efektivní čerpadlo, pojistné ventily a další komponenty jsou již integrovány. Kotel snižuje požadovaný prostor a náklady na montáž. PelletsUnit není jen malý ale také flexibilní. Může být zapojen i druhý topný okruh.

MÁM ZÁJEM

Všechno je velmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je nyní ještě pohodlnější pro používání. Stačí se jednou zaregistrovat jako v aplikaci a využívat všech funkcí bez omezení a bezplatně.

Ideální pro vaši inteligentní domácnost

Řídící systém ETAtouch lze snadno integrovat do standardních systémů inteligentní domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vyměňuje data přímo s kotlem přes rozhraní ModbusTCP. Dokonce i při připojení ke sběrnici systému KNX stačí volitelně dostupné rozhraní ETA KNX a několik jednoduchých kliknutí.

Příklad rozhraní pro individuální ovládání teplot místnosti ETA

Ať už Loxone, KNX nebo individuální pokojová čidla ETA s displejem nebo bez displeje: vše lze ovládat přes ETAtouch. Vždy posílá správné signály do regulace ventilů, které řídí, kolik teplé vody má přejít do příslušné místnosti nebo topné sekce.

Pro pelety je místo vždy

Sklad pelet může být bez námahy postaven všude tam, kde dosud stála olejová nádrž. Nicméně někdy to nemusí být v blízkosti kotle ale může se nacházet vzdálený až do 20 m a do výšky druhého patra. Kdo nemůže v domě najít místo, může postavit sklad také v přístavbě / vedlejší budově nebo využít podzemní nádrž. Jen by měl být sklad suchý aby se pelety nenabobtnávaly. V dříve mokrých místnostech může pomoci dřevěné opláštění.

Vždy čistý

Ze zbytků dřevařského průmyslu budou vylisované pelety dodány v cisterně (nádržový vůz) a foukané do skladového prostoru. Dodávka pelet je takto dalekosáhlá čistá věc. Sklad je realizován těsně (nepropustně), také zde nemůže vstoupit prach.

Jak přijdou pelety do kotle?

Vynášecí šnek

Rozprostírá se po celé délce skladů, může být až 5 m dlouhý a dopravuje pelety ze skladu k dopravním hadicím, které vedou do kotle. Odtud se pelety dále dopravují se sací turbínou. Po přepravě budou hadice volně nasávat. Proto se neucpávají a pracují vždy s nejvyšší účinností. S tímto standardním systémem může být sklad kompletně vyprázdněn.

Přes zešikmenou hladkou podlahu se automaticky sesouvají pelety k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí směrem k plnicímu hrdlu, tím se pelety neroztříští o stěnu, když budou foukané z LKW (vozidla) do skladu. Je předpoklad pro tuto konstrukci, že přívod pro dopravní hadice do kotle leží na kratší boční stěně skladu, tím může být využita šnekem plná délka prostor.

Sací sondy

Neurčují formu místnosti pro vynášecí šnek. Je to ideální volba pro ETA systém sacích sond. Zde pelety sklouznou přes hladkou dřevěnou podlahu přímo ke čtyřem sacím sondám, které střídavě odtransportují pelety ze skladového prostoru. Pokud sonda nedostane žádné pelety, tak prostřednictvím automatického přepínání je přívod paliva nepřerušený. Pro tento systém je předpoklad, že se sklad nachází na stejném patře nebo vyšší a skladové prostory nejsou delší než 4 m. Naopak šnek vyprázdnil sacími sondami skladový prostor neúplně. To může být při nedostačující obsahu skladového prostoru nevýhoda. Výhodou je, že tento systém může být použit samostatně i v úhlových skladovacích prostorách.

ETA-typ: Skladování v ETAboxe

Obzvláště praktické řešení je ETAbox. Kotelna může být postavena přímo na půdě, ve stodole nebo dokonce i v přírodě. Drží vysušené pelety samostatně ve vlhkých místnostech. Vzdálenost až do 20 metrů sacího úseku z boxu až do kotle není žádný problém. ETAbox však nemůže být postaven přímo na stěně. Proto je spotřeba místa o něco větší než u skladu z zdi s toutéž kapacitou.

ETAbox stavebnicový systém je namontován v různých velikostech od 2 tun do 8,8 tun plnicího objemu. Je důležité, že místnost, ve které se nachází Box, může být během plnění odvětrávání.

Pokud bude ETAbox postaven přímo ve vytápěné místnosti, musí být pokaždé respektovány předpisy regionálního stavebního řádu. Ve většině spolkových zemí Německa smí být uskladněno až do 6,5 tun pelet v instalační místnosti kotle. V Rakousku jsou v některých spolkových zemích povoleno uskladnění až do 9,75 tun. Ve Švýcarsku smí být uskladněných v samostatné topné místnosti až do 6,5 tun, přičemž musí odstup od kotle ke skladu činit nejméně 1 m.

Jak velký musí být můj sklad?

Přibližná spotřeba pelet za rok v tunách je vypočtena tím že se topná / tepelná zátěž v kilowattech vydělí 3. Pro pelety v krychlových metrech je dělené tepelné zatížení přes 2. Například na 12 kW topného zatížení budete potřebovat asi 4 tuny nebo 6 m3 pelet ročně. Při přechodu z jiných druhů energie na pelety může být také spotřeba pelet stanovena z dosavadní spotřeby. 1 tuna pelet odpovídá přibližně:

  • 500 l topní olej
  • 520 m3 zemní plyn
  • 750 l kapalný plyn
  • 600 kg koks
  • 1.400 kWh proudu při čerpaného tepla ze země (výkonnostní index 3,4)
  • 2.700 kWh proudu při čerpaného tepla ze vzduchu (výkonnostní index 1,8)

Automaticky vyčistěné

Automaticky čisté

ETA PelletsUnit se čistí automaticky pokud je to nutné a ne v určitých časových intervalech. To zajišťuje nízké emisní hodnoty a nejvyšší stupeň účinku během topné sezóny. Už nikdy nemusíteotevřít spalovací prostor a zašpinit se. Nejenže bude spalovací komora odpopelnění beze zbytku, také bude tepelný výměník pravidelně zbaven od usazenin. Protože pelety budou spáleny velmi efektivně, napadá jen málo popela. Kromě toho bude popel stlačený v kontejneru. I proto musí být nádoba na popel vyprázdněna jen zřídka. To jde zcela pohodlně z venku.

Turniketový dávkovač

Bezpečný systém

Turniketový dávkovač absolutně bezpečně chrání před zpětným ohněm. Hořet má ve spalovací komoře a jinak nikde.

Přes dávkovací šnek přicházejí pelety pomocí turniketového dávkovače a vždy jen tolik mnoho, kolik turniketový dávkovač může pojmout. Proto se nemohou pelety zaklínit, nebudou rozdrcené nebo zlomené. Díky tomuto systému vyvinutémum v ETE se opotřebí těsné hrany uzávěru. Systém zůstane bezpečný po celou dobu životnosti kotle.

Tiché zapálení keramickým zapalovačem

Technika zapálení

Vynaložená energie pro zapálení je ve srovnání s jiným systémem zapálení podstatně menší. Samostatné zapálení funguje rychleji.

Lambdasonda

Vše záleží na složení

S Vaší pomocí bude smíchavací poměr z paliva a přívod kyslíku ideální harmonizovaný. Tak dosáhnete s různou kvalitou pelet vždy co největší efektivitu (stupeň účinnosti). Kromě toho sonda okamžitě pozná, kdy bude úspěšné zapálení. To snižuje čas zapálení a ušetří proud a peníze.

Ovládaní

Všestranný ale ne komplikovaný

Či udržování ohně, doprava pelet, řízení akumulační nádoby, příprava teplé vody, řízení topného okruhu podřízené počasí s týdenním programem pro dva okruhy nebo zapnutý solární systém. To vše lze ovládat pomocí dotykové obrazovky přímo na kotli nebo přes internet z jakéhokoliv počítače, smartphonu nebo tabletu. Je toho sice hodně ale přesto je to snadné ovládání, protože obrazy na dotykové obrazovce jsou srozumitelné.

Odtahový ventilátor

Podtlak v kotli

Tento ventilátor je tichý jako šepot, řízený v závislosti na otáčkách pro podtlak v kotli, směrodatný a určující množství vzduchu pro spalování. Šetřící energii se stará o neměnné výsledky spalování nezávislé od stavu komínů. Do 15 Pa tahu komína není nutný vlastní omezovač tahu komína.

Otočný rošt s čistícím hřebenem

Dobré a čisté spalování

Tento patentovaný systém pravidelně čistí spalovací komoru od popela vždy automaticky po 15 až 30 kg spálených peletách. Vzduch potřebný pro spalovací proces prochází velkoplošně mezi čisté lamelové rošty. Dodatečně bude rošt nepřetržitě udržován trochu v pohybu. Jemný pohyb zapálí uhlíky a tím zajistí ještě lepší spalování. Popel bude stlačený a přesunut do nádoby na popel s 12 litrovou kapacitou. Také při plném provozu kotle musí být z času na čas vyprázdněný. Pokud bude nádoba na popel plná, systém odešle E-Mail nebo SMS. Také bude zobrazena informace na dotykovém displeji.

Vše je k dispozici

Nejdůležitější prvky pro rozložení tepla jako čerpadlo, smíchavač, přepínací ventil, expanzní nádoba, pojistný ventil a odvzdušňovací ventil jsou již integrovány do kotle. Šetří místo a umožňuje snadnou instalaci.

Cílená hydraulická výhybka s vysoce účinným čerpadlem

Aby nedošlo k poškození tepelného výměníku, musí být topný okruh vracející se vody smíchavaný na určitou teplotu. Čerpadlo je vysoce účinné a s 15 až maximálně 35 W výkonem.

Technologie ETA
01Sací turbína

Ta dopravuje pelety ze skladu do mezizásobníku kotle.

02Denní zásobník

Zde bude dočasně uskladněných 30kg pelet a jsou k dispozici k okamžitému odběru. Tak mohou být pouze jeden až dva krát za den každých 10 minut dodávané pelety ze skladu ke kotli. Kdy to má být, regulujete Vy.

03Turniketový dávkovač vybaven ochranou zpětného vznícení

Je to absolutně těsně uzavřená brána mezi skladem a ohništěm, tím bezpečně chrání před zpětným vznícením.

04Spalovací komora z ušlechtilé oceli

Zde budou dosahované teploty dostatečně vysoké, aby bylo dřevo čistě a efektivně spáleno. Stará se o malý popel a nepatrné emisní hodnoty i při částečném zatížení.

05Lambdasonda

S touto pomocí bude smíchavací poměr z paliva a přívod kyslíku ideální harmonizovaný. Tak dosáhnete s různou kvalitou pelet vždy co největší efektivitu (stupeň účinnosti).

06Automatický vynášecí šnek v nádobě na popel

Přes optimalizované spalovací procesy vznikne málo popela. V 12 litrovém zásobníku je popel stlačený pevně dohromady, takže dávkovač musí být vyprázdněn jen zřídka. Pokud bude nádoba na popel plná, systém odešle e-mail nebo sms. Nádrž se nachází na vnější straně a je tedy snadno přístupná.

07Expanzní nádrž

Pojme až 18 litrů teplé vody, čímž vyrovnává tlak a zajišťuje topný systém.

08Bezpečnostní prvky

Před přetlakem v kotli chrání bezpečnostní ventil a elektronický snímač tlaku. Také je zabudován automatický rychle odvzdušňovací ventil, který odstraní nežádoucí vzduch z vytápěné cirkulace vody. Tepelné zabezpečení odtoku kotel nepotřebuje, protože se nikdy nenachází tak mnoho paliva v kotli, že by to mohlo dojít k přehřátí.

09Odtahový ventilátor

Tento ventilátor je tichý jako šepot a se stará o podtlak v kotli. Dodatečně řeší množství vzduchu a zajišťuje bezpečnost v kotelně.

10Smíchavač

Může být použit flexibilně v závislosti na typu instalace. S přeložením servomotoru funguje jako průtok smíchavače pro topný okruh nebo jako smíchavač k zpětnému zvyšování pro vrstvené nabíjení akumulační nádoby.

11Čerpadlo

Je řízeno v závislosti na otáčkách, vysoké efektivity / účinnosti a energetické úspory a stará se o průtok topné vody. V závislosti na typu zařízení, je to buď topný okruh pro podlahy, radiátorového topení nebo na sebe bere nabíjení akumulační nádoby.

12Přepínací ventil

Alternativně může být čerpadlo topného okruhu udržováno v chodu nebo se bude zásobník teplé vody nabíjet. Ventil vždy automaticky přepne do okruhu aby čerpadlo prostě pracovalo.

13Čistící pohon

Ten zajišťuje čistotu v kotli. Výměník tepla bude s turbulátory automaticky vyčištěn. Rošt se bude pravidelně pohybovat a tak bude zbaven od popela. S pomocí šneka bude popel plně automaticky a důkladně přepraven ze spalovací komory do nádoby na popel.

14Připojení vzduchu pro nezávislý vzduch provozní místnosti

Přivádí vzduch potřebný ke spalování z venku. Proto může být kotel v každé místnosti. Například také může být bezpečně postaven s ventilací obývací místnosti, přitom jsou zohledněny specifické předpisy zemí.

Co říkají naši klienti

Dlho som váhal aký kotol si vlastne vybrať. Nakoniec som sa rozhodli pre ETU. Po dohode obhliadky s technikom som nemal najmenšie pochybnosti o tom, že som sa rozhodol správne. Určite odporúčam.
Norbert H.
Rozhodovali sme sa medzi klasickým kotlom na drevo alebo kombinovaným kotlom. Personál nám vysvetlil výhody a nevýhody oboch kotlov. Od objednávky po prvé spustenie kotla prebehlo bez problémov. Je vidieť, že personál je vyškolený a vie čo robí.
Lukáš B.
Pre väčší rodinný dom sme potrebovali nahradiť starý kotol na drevo. Prejavili sme záujem a skúsený technik nám odporučil kotol, ktorý by bol najvhodnejší pre tento typ domu. Firma je na profesionálnej úrovni a určite odporúčam ich služby.
Anna Ď.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (4)

     

Máte zájem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadejte vaše celé jméno.
Zadejte vaši e-mailovou adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napište nám zprávu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepší topení? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]