Pelety

Peletový kotel ETA PE 7-20 kW

Kompaktní kotel na pelety pro jedno a více-rodinné domy.

Certifikáty

Flexibilní mrňous s velkým topným efektem

S půdorysem méně než půl metru čtverečního nabízí kotel na pelety ETA ePE vynikající energetickou účinnost, maximální bezpečnost a nejlepší komfort obsluhy. Do tohoto kompaktního a vizuálně přitažlivého zařízení lze integrovat i odlučovač pevných částic, který odfiltruje jemný prach.

Vytápět levně a ekologicky můžete kotlem na pelety ETA ePE od hornorakouského kvalitního výrobce ETA nejen nové jedno a vícegenerační domy. Tento prostorově nenáročný technologický zázrak je ideální také jako náhrada za starý kotel.

MÁM ZÁJEM

Všechno je velmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je nyní ještě pohodlnější pro používání. Stačí se jednou zaregistrovat jako v aplikaci a využívat všech funkcí bez omezení a bezplatně.

Ideální pro vaši inteligentní domácnost

Řídící systém ETAtouch lze snadno integrovat do standardních systémů inteligentní domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vyměňuje data přímo s kotlem přes rozhraní ModbusTCP. Dokonce i při připojení ke sběrnici systému KNX stačí volitelně dostupné rozhraní ETA KNX a několik jednoduchých kliknutí.

Příklad rozhraní pro individuální ovládání teplot místnosti ETA

Ať už Loxone, KNX nebo individuální pokojová čidla ETA s displejem nebo bez displeje: vše lze ovládat přes ETAtouch. Vždy posílá správné signály do regulace ventilů, které řídí, kolik teplé vody má přejít do příslušné místnosti nebo topné sekce.

Pro pelety je místo vždy

Sklad pelet může být bez námahy postaven všude tam, kde dosud stála olejová nádrž. Nicméně někdy to nemusí být v blízkosti kotle ale může se nacházet vzdálený až do 20 m a do výšky druhého patra. Kdo nemůže v domě najít místo, může postavit sklad také v přístavbě/vedlejší budově nebo využít podzemní nádrž. Jen by měl být sklad suchý aby se pelety nenabobtnávaly. V mokrých místnostech může pomoci dřevěné opláštění.

Ze zbytků dřevařského průmyslu budou vylisované pelety dodány v cisterně (nádržový vůz) a foukané do skladového prostoru. Dodávka pelet je takto dalekosáhlá čistá věc. Sklad je realizován těsně (nepropustně), nemůže zde vstoupit prach.

Jak přijdou pelety do kotle?

Vynášecí šnek

Je uložen po celé délce skladu, může být až do 6 m dlouhý a dopravuje pelety ze skladu k dopravním hadicím, které vedou do kotle. Odtud jsou pelety dopravovány dále. Po přepravě jsou hadice vysáty doprázdna. Proto se neucpou a pracují vždy s nejvyšší účinností. S tímto standardním systémem může být sklad kompletně vyprázdněn.

Po zešikmené hladké podlaze se pelety sesouvají automaticky k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí oproti plnícím hrdlům, díky tomu se pelety nerozetřeští o zeď během foukání z cisterny do skladu. Předpokladem pro tuto konstrukci je, že přípojky pro transportní hadice ke kotli jsou umístěny na úzké straně skladu, aby se šnekem dala využít celá délka místnosti.

Sací sondy

Pokud tvar místnosti není vhodný pro vynášecí šnek,
ETA sací jednotka je ideální volba. Zde pelety sklouznou po hladké dřevěné podlaze přímo ke čtyřem sacím sondám, které střídavě transportují pelety ze skladového prostoru. Díky automatickému přepnutí není přívod paliva přerušen, pokud sonda nenasaje v určitém čase žádné pelety.

Požadavek pro tento systém je, že sklad je umístěn oproti kotli ve stejném patře nebo vyšším, a že skladová místnost není delší než 4m. Na rozdíl od šneků, sací sondy zcela nevyprázdní sklad. To může být nevýhodou při nedostatečném objemu skladu. Výhodou je, že tento systém lze použít i v úhlových skladovacích prostorách.

ETA-typ: Skladování v ETAboxu

Jedno obzvláště praktické řešení je ETAbox. Může být umístěn v kotelně, v podkroví, ve stodole nebo – je-li zakryt – dokonce venku. Dokonce udržuje pelety suché ve vlhkých místnostech. Vzdálenost až do 20 metrů sacích potrubí z boxu do kotle není žádný problém. Upozorňujeme, že ETAbox nelze nastavit přímo ke zdi. To je důvod, proč je požadovaný prostor o něco větší ve srovnání se zděným skladem se stejnou kapacitou.

Jak velký musí být můj sklad?

Přibližná spotřeba pelet za rok v tunách je vypočtena tím, že se topná / tepelná zátěž v kilowattech vydělí 3. Pro pelety v krychlových metrech je dělené tepelné zatížení přes 2. Například na 12 kW topného zatížení budete potřebovat asi 4 tuny nebo 6 m3 pelet ročně . Při přechodu z jiných druhů energie na pelety může být také spotřeba pelet stanovena z dosavadní spotřeby. 1 tuna pelet odpovídá přibližně:

  • 500 l topný olej
  • 520 m3 zemní plyn
  • 750 l kapalný plyn
  • 600 kg koks
  • 1.400 kWh proudu při čerpaného tepla ze země (výkonnostní index 3,4)
  • 2.700 kWh proudu při čerpaného tepla ze vzduchu (výkonnostní index 1,8)

Automaticky vyčistěné

Automaticky čisté

ETA PelletsCompact se čistí automaticky právě tehdy, když je to nezbytné a ne v určitých časových intervalech. To zajišťuje nízké emisní hodnoty a nejvyšší stupeň účinku během topné sezóny. Už nikdy nemusíte otevřít spalovací prostor a zašpinit se. Nejenže bude spalovací komora odpopelněna bezezbytku, také bude tepelný výměník pravidelně zbaven od usazenin. Protože pelety budou spáleny velmi efektivní, napadá jen málo popela. Kromě toho bude popel stlačený v kontejneru. I proto musí být nádoba na popel vyprázdněna jen zřídka. To jde zcela pohodlně i z venku.

Turniketový dávkovač

Bezpečný systém

Rotační dávkovač Vás zcela ochrání před zpětným prohořením: hoření probíhá pouze ve spalovací komoře a nikde jinde.
Šnekový podavač přivádí pelety k rotačnímu dávkovači – a jen tolik, kolik jich rotační ventil zvládne. Proto se pelety nemohou zaseknout, nebudou rozdrcené nebo zlomené. Díky tomuto systému vyvinutému v ETE se neopotřebují těsnící hrany uzávěru. Systém zůstane bezpečný po celou dobu životnosti kotle.

Tiché zapálení keramickým zapalovačem

Technika zapálení

Vynaložená energie pro zapálení je ve srovnání s jiným systémem zapálení podstatně menší. Samostatné zapálení funguje rychleji.

Lambdasonda

Vše záleží na složení

S touto pomocí bude směšovací poměr z paliva a přívod kyslíku ideálně harmonizovaný. Tak dosáhnete s různou kvalitou pelet vždy co největší efektivitu (stupeň účinnosti). Kromě toho sonda okamžitě pozná, kdy bude úspěšné zapálení. To snižuje čas zapálení a ušetří proud a peníze.

Ovládaní

Všestranný ale ne komplikovaný

Či udržování ohně, doprava pelet, řízení akumulační nádoby, příprava teplé vody, řízení topného okruhu podřízené počasí s týdenním programem pro dva okruhy nebo zapnutý solární systém. To vše lze ovládat pomocí dotykové obrazovky přímo na kotli nebo přes internet z jakéhokoliv počítače, smartphonu nebo tabletu. Je toho sice hodně ale přesto je to snadné ovládání, protože obrazy na dotykové obrazovce jsou srozumitelné.

Odtahový ventilátor

Podtlak v kotli

Tento ventilátor je tichý jako šepot, řízený v závislosti na otáčkách pro podtlak v kotli, směrodatný a určující množství vzduchu pro spalování. Šetřící energii se stará o neměnné výsledky spalování nezávislé od stavu komínů. Do 15 Pa tahu komína není potřeba vlastní omezovač tahu komína.

Otočný rošt s čistícím hřebenem

Dobré a čisté spalování

Tento patentovaný systém pravidelně čistí spalovací komoru od popela. Vždy automaticky po 30 až 60 kg spálených pelet. Vzduch potřebný pro spalovací proces prochází velkoplošně mezi čisté lamelové rošty. Dodatečně bude rošt nepřetržitě udržován trochu v pohybu. Jemný pohyb zapálí uhlíky a tím zajistí ještě lepší spalování. Popel bude stlačený a přesunut do nádoby na popel s 24l kapacitou. Také při plném provozu kotle musí být vyprázdněn v roce pouze z času na čas. Pokud se tak stane, kotel odešle emailové připomenutí. Také bude zobrazena informace na dotykovém displeji.

Vše je k dispozici

Nejdůležitější prvky pro rozložení tepla jako čerpadlo, směšovač, přepínací ventil, expanzní nádoba, pojistný ventil a odvzdušňovací ventil jsou již integrovány do kotle. Šetří místo a umožňuje snadnou instalaci.

Cílená hydraulická výhybka s vysoce účinným čerpadlem

Aby nedošlo k poškození tepelného výměníku, musí být topný okruh vracející se vody smíchavaný na určitou teplotu. Čerpadlo je vysoce účinné a šetřící energii s 15 až maximálně 35 W výkonem.

Technologie ETA
01Sací turbína

Ta dopravuje pelety ze skladu do mezizásobníku kotle.

02Peletový mezizásobník

Tady se dočasně skladuje 30 kg pelet a jsou okamžitě k dispozici pro použití. To znamená, že pelety se musí přepravovat ze skladu do kotle pouze jednou nebo dvakrát denně po dobu cca. 10 minut. Můžete dokonce nastavit, kdy to bude.

03Otočný dávkovač jako ochrana proti zpětnému prohoření

Jedná se o úplné uzavření mezi skladem a spalovací komorou, a proto bezpečně chrání před prohořením.

04Automatické odpopelňování do nádoby na popel

Malé množství popela, které navzdory optimalizovaným spalovacím procesům stále vzniká, je pevně zhutněno v nádobě na popel. Nádobu na popel stačí vyprázdnit jen čas od času. Když je čas, kotel odešle připomínku e-mailem.

05Lambda Sonda

Díky ní je zajištěn dokonalý poměr paliva a kyslíku. To znamená, že i různá kvalita pelet dosahuje nejlepší možné účinnosti.

06Bezpečnostní zařízení

Pojistný ventil a elektronický tlakový senzor chrání kotel před přetlakem. Integrován je také automatický odvzdušňovací ventil, takže z vodního okruhu je odstraněn nežádoucí vzduch. Kotel nepotřebuje ventil bezpečnostního chlazení, jelikož v kotli nikdy není příliš mnoho paliva, které by mohlo způsobit přehřátí.

07Odlučovač

Volitelný integrovaný odlučovač snižuje množství prachu ve spalinách na minimum. Životní prostředí to miluje!

08Smíchavač

Díky vyměnitelnému servomotoru se perfektně přizpůsobí stávající nebo plánované hydraulice systému.

09Čerpadlo

Je s řízením otáček, vysoce-učinné
a energeticky úsporně a zajišťuje optimální průtok topné vody. V závislosti na typu systému, je to buď čerpadlo topného okruhu pro podlahové topení nebo radiátorové vytápění, nebo se stará o nabíjení akumulační nádrže.

10Spalovací komora

Zde jsou dosahovány teploty dostatečně vysoké pro spálení dřeva čistě a efektivní. To zajišťuje méně popela a nízké emise, a to i při částečném zatížení.

11Topný okruh

Volitelný integrovaný topný okruh je instalován v kotli pro úsporu prostoru. To znamená, že pro tento topný okruh nemusí být v kotelně externě instalován žádný směšovač ani čerpadlo.

Co říkají naši klienti

Dlouho jsem váhal, jaký kotel si vlastně vybrat. Nakonec jsem se rozhodli pro ETU. Po dohodě obhlídky s technikem jsem neměl nejmenší pochybnosti o tom, že jsem se rozhodl správně. Určitě doporučuji.
Jozef K.
Rozhodovali jsme se mezi klasickým kotlem na dřevo nebo kombinovaným kotlem. Personál nám vysvětlil výhody a nevýhody obou kotlů. Od objednávky po první spuštění kotle proběhlo bez problémů. Je vidět, že personál je vyškolen a ví, co dělá.
Marek H.
Pro větší rodinný dům jsme potřebovali nahradit starý kotel na dřevo. Projevili jsme zájem a zkušený technik nám doporučil kotel, který by byl pro tento typ domu nejvhodnější. Firma je na profesionální úrovni a určitě doporučuji jejich služby.
Simona B.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (2)

     

Máte zájem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadejte vaše celé jméno.
Zadejte vaši e-mailovou adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napište nám zprávu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepší topení? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]