Štiepka

Kotol ETA eHack na štiepku

Kotol na drevnú štiepku pre drevársky priemysel, poľnohospodárstvo a podniky.

Certifikáty

Výkonové rady:

20kw, 25kw, 32kw, 45kw, 50kw, 60kw, 70kw, 80kw, 100kw, 110kw, 120kw, 130kw, 140kw, 150kw, 160kw, 170kw, 180kw, 200kw, 240kw

MÁM ZÁUJEM

Jedinečný kotol na spaľovanie drevnej biomasy ako napr. drevná štiepka, piliny, hobliny a inak vyprodukovaný drevný odpad. Kotol má možnosť doplnenia elektrostatického filtra a recirkulácie spalín.

Jednoduché a prehľadné ovládanie cez smartphone. ETA kotol na drevnú štiepku neprodukuje len teplo, ETA – systém ho efektívne distribuuje. Spoľahnite sa na dokonalé centrálne riadenie pre Vaše vykurovanie a systém teplej vody.

Všetko je veľmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je teraz ešte pohodlnejší na používanie. Stačí sa raz zaregistrovať ako v aplikácii a využívať všetky funkcie bez obmedzení a bezplatne.

Ideálny pre vašu inteligentnú domácnosť

Riadiaci systém ETAtouch je možné jednoducho integrovať do štandardných systémov inteligentnej domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vymieňa dáta priamo s kotlom cez rozhranie ModbusTCP. Dokonca aj pri pripojení k zbernici systému KNX stačí voliteľne dostupné rozhranie ETA KNX a niekoľko jednoduchých kliknutí.

Príklad rozhrania na individuálne ovládanie teplôt miestnosti ETA

Či už Loxone, KNX alebo individuálne izbové snímače ETA s displejom alebo bez displeja: všetko je možné ovládať cez ETAtouch. Vždy posiela správne signály do regulácie ventilov, ktoré riadia, koľko teplej vody má prejsť do príslušnej miestnosti alebo vykurovacej sekcie.

Plnenie skladu: jednoducho, bezpečne, čisto

Vyklopenie v sklade pod úroveň prístupu

Pri štiepke zo strmým odpadovým kužeľom dosiahne dobré naplnenie, má veľké ústie jamy. V ideálnom prípade vystačí na celý priemer skladu a je 2 metre široký. S týmto systémom je priemer ložiska možný do 6 metrov. Aby sa zabránilo premosteniu, zvolený priemer miešadla nikdy nesmie byť menší ako priemer ložiska. Postavenie nového sila, zvoľte optimálny spôsob zaobleného pôdorisu potrebného pre konvenčné šalovanie jamy. Je to obzvášť málo nákladné.

Špeciálne riešenia podľa potreby, pre pivnicu

Sila plniaceho šneku alebo vstrekovacie trysky pre pivnicu

toto riešenie je ideálne, keď chcete využiť existujúce priestory alebo mať drevnú štiepku priamo v dome. Sila plniaceho šneku môže byť veľmi flexibilná, krížom cez priestorovú os alebo vzostupne a je do 45° plynule nastaviteľný. Tu je možný priemer podlahového miešadla do 6 metrov. Pri výške miestnosti menšej ako polovica priemeru miešadla sú odporúčané dva šneky, aby mohol byť sklad optimálne naplnený. Stavebná situácia neumožňuje žiadnu násypku alebo je nemožné zavedenie dopravníku drevnej štiepky, plniace hrdlo drevnej štiepky môže zabezpečiť štiepku z cisternového vozidla. Vstrekovacie trysky sú lepšie riešenie, keď chcete vykurovať peletami.

ETA – Extra: istota je istota

Všetky plniace žľaby majú ochrannú mriežku. To nielen chráni pred nehodami pri prevádzke šneka ale zaisťuje vďaka vibračnému motoru hladkú dopravu drevnej štiepky bez zápchy.

Vertikálny šnek

Vertikálny šnek a rozmetadlo pre vysoký sklad

toto riešenie je pre hrubú štiepku s nízkym podielom prachu, nie je vhodný pre pelety. Uplatňuje sa pre vysoké sklady, tak napríklad v prípade keď kotolňa je integrovaná do vysokej miestnosti alebo málo prístupnej podlahovej plochy. S vertikálnym šnekovým dopravníkom môže byť drevná štiepka dopravovaná do výšky 8 metrov. To znamená, že rozmetadlo môže drevnú štiepky hádzať ďaleko a ideálne rozmiestniť v sklade, jeho podiel prachu by nemal byť vysoký.

Miešadlo pre všetky prípady

ETA miešadlo sa prispôsobí stavebným potrebám. Ideálny je výškový rozdiel medzi skladovacím priestorom a kotolňou, tak môže miešadlo hladko bežať. S ETOU je možný priečny transport medzi skladom a kotlom. Nohy pod miešadlom môžu byť upravené. Sklon dopravného systému môže byť presne nastavený.

ETA-Tip:

pre horizontálne vynášanie sú následujúce výškové rozdiely medzi skladom a kotolňou potrebné: pri eHack do 45kW: H = 690 mm

S alebo bez šikmej podlahy?

Bez šikmej podlahy je montáž podlahového miešadla lacnejšia. Môžete sa spoľahnúť na tichú prevádzku. Avšak malú časť skladu nemožno plno automaticky vyprázdniť. Jednoducho pri prvom naplnení doplňte s veľmi suchou drevnou štiepkou. Ak sa rozhodnete pre šikmú podlahu, zostane menej drevnej štiepky v sklade.

Riešenie pre peletové kúrenie

Je málo miesta pre sklad drevnej štiepky, sú pelety ideálne riešenie, potom hustota energie peliet je asi štyrikrát vyššia ako u drevnej štiepky. Preto budete potrebovať len štvrtinu skladovacieho priestoru prerovnaký tepelný výkon.

Projekčné pokyny pre sklad peliet s miešadlom

  • pelety sú oveľa ťažšie ako drevná štiepka. Miešadlá smú byť zasypané s peletami len do výšky 2 metrov.
  • pelety nesmú byť rozomleté, smie byť použitá len listová pružina miešadla s maximálnym priemerom 4 metre a náklon nesmie presiahnuť 12°.
  • otvorené šnekové žľaby v sklade musia byť vybavené krycím plechom na pelety.
  • šnekový žľab medzi výpustom skladu a kotlom smie byť maximálne 1,5 metrov dlhý.

 

Kto chce kotol prevádzkovať výhradne s peletami:

Pri preprave paliva by ste mali vsadiť na vynášací šnek od ETY špeciálne vyvinutý pre pelety. Vďaka ETA vynášaciemu šneku môže byť palivo nasypané výrazne vyššie.

Projekčné pokyny pre sklad peliet s vynášacím šnekom

  • otvorený šnekový žľab v sklade môže byť maximálne šesť metrov dlhý, celková dĺžka otvoreného i uzavretého šnekového žľabu nesmie presiahnuť osem metrov.
  • s ohľadom na statiku konštrukcie môže byť šnek zasypaný do výšky šiestich metrov.

Efektívnosť a flexibilita

Ideálne vedenie vzduchu je dôležité k tomu, aby prebiehal spaľovací proces bezpečne a efektívne. Voliteľná recirkulácia výfukových plynov predstavuje zabezpečenie pre veľmi suché drevné štiepky, miscanthus alebo pelety.

Cielené vedenie vzduchu

Vzduch potrebný na spaľovanie sa nasáva cez primárne a sekundárne vzduchové klapky riadené informáciami z lambdasondy do spaľovacieho priestoru, a to presne tam kde je potrebný. Dá sa perfektne prispôsobiť prívod vzduchu podľa druhu paliva. Cez utesnený jednokomorový dávkovač nemôže prenikať prídavný, neželaný vzduch do spaľovacieho priestoru. Tým je zaručené kontrolované a kompletné spaľovanie.

Integrovaná recirkulácia spalín

ETA zariadení na drevnú štiepku ponúkajú tú výhodu, že prevádzkovatelia môžu používať drevné štiepky rôznej kvality. To ovplyvňuje nielen veľkosť. Pri veľmi suchých palivách, ako sú vysušené drevné štiepky s obsahom vody menej než 15 percent (M), miscanthus alebo aj pelety sa využíva recirkulácia výfukových plynov, osvedčený prvok z konštrukcie veľkých zariadení.

Patentovaný jednokomorový dávkovač

Jedinečne bezpečné:

S tesným jednokomorovým dávkovačom paliva vsádza ETA novú mierku vo veci bezpečnosť. Na rozdiel od klasických proti požiarnych klapiek nemôže byť nikdy v pozícii s priamym spojením medzi spaľovacou komorou a zásobníkom paliva. Do paliva sa nedostane žiaden horúci plyn a zapálenie dreva je nemožné.

Šetrné zaobchádzanie pri doprave materiálu:

Technológia vyvinutá ETA a už roky osvedčený jednokomorový dávkovač ľahko prijme drevnú šti epku P31S (predtým G50). príkon je minimálny a jednokomorový dávkovač je poháňaný rovnakým motorom ako šnek.

Dávkovač stopp pre dlhšiu životnosť:

preprava materiálu začína vždy v veľkokapacitnom rotore (Ø 180 mm). Doprava paliva s miešadlom zaisťuje bezpečnú prevádzku. Dlhé kusy drevnej štiepky budú s ľahkosťou preseknuté s ostrým nožom dávkovača. Ani pri plnení, ešte pri vyprázdňovaní na dol následuje kontakt s materiálom.

Inteligentná technika v spaľovacej komore

Ideálne využívanie paliva

Spaľovaný materiál sa prisunie zboku na sklopný rošt v spaľovacej komore a tam sa kontrolovane spaľuje. Šamotová spaľovacia komora s cieleným vedením vzduchu umožňuje vysokú spaľovaciu teplotu a tým aj ideálne využívanie paliva. Je materiál úplne spálený, otočí sa rošt o plných 360°. Takto padnú nežiadúce predmety ako sú klince a kamene dozaista na dole ležiaci odpopoľnovací šnek. Cez patentované hrabadlá v hornej časti spaľovacej komory, bude vždy priestor ohniska taktiež odpopolnený, čo takti ež ovplyvní účinok kotla a postará sa o to aby bola nižšia teploty spalín.

Poistka proti preplneniu

Je to dôležité bezpečnostné opatrenie, ktoré zabezpečuje, aby sa v komore nikdy nenachádzalo viac spaľovacieho materiálu, než je možné spaľovať. Aj keď je kotol po dlhom prestoji studený alebo sa používa mokrý a ťažko zápalný materiál, nedochádza k preplneniu kotla a tým aj k vznieteniu paliva. Senzorom riadenie dohorenie paliva sa stará vždy o správne množstvo paliva. To je výhoda v alternatívnych palív, ako sú pelety, ale aj vo veľmi suchej drevnej štiepky.

Bezpečne pod tlakom

EC-odťahový ventilátor

Ventilátor tichý ako šepot sa stará o reguláciu otáčok pre stály podtlak v kotli. Vďaka špeciálnej EC-regulácii otáčok pracuje veľmi úsporne. Okrem toho odťahový ventilátor zabezpečuje prívod kyslíka v spaľovacej komore a pre ideálne správanie sa pri horení a najlepšie využitie paliva. Pomocou prepracovanej konštrukcie kotla vyrába odťahový ventilátor dostatočný podtlak v kotli, takže na rozdiel od bežných systémov nie je vyžadovaný žiaden ďalší  tlakový ventilátor. Pre ešte efektívnejšiu reguláciu odťahového ventilátora sa stará ešte podtlakový snímač. Tento meria podtlak v kotli, a optimalizuje prívod vzduchu do spaľovacej komory. Tým sú minimalizované prevádzkové náklady!

Lambdasonda

Všetko záleží na zložení

S pomocou lambdasondy je zmiešavací pomer paliva a prívodu kyslíka ideálne zosúladený. Tak dosiahnete s rôznou kvalitou paliva vždy čo najväčšiu efektivitu. Okrem toho sonda okamžite spozná, keď bude úspešné zapálenie. Znižuje čas  zapálenia a ušetrí prúd a peniaze.

7“ Dotykový displej

Kapacitný dotykový displej vo formáte 16:9 s robustným sklom, reaguje aj bez tlaku a tak uľahčí ovládanie. K ľahšiemu náhľadu je nastaviteľný náklon displeja.

Integrovaná ochrana spiatočky

Sa stará o rýchlu montáž, kde tieto komponenty sú už namontované v továrni, vykáblované a skontrolované. Snímač tlaku pre sledovanie tlaku vody je už nainštalovaný a ďalšie pripojenie umožňuje optimálne pripojenie ďalšej skupiny zabezpečenia.

Integrovaný partiklový odlučovač

Prirodzený fenomén

prečo sa vždy ukladá prach na obrazovku? Dôvodom je, že častice prachu sú elektrostaticky nabité a priťahujú sa k obrazovke. – tento efekt je pri ETA parti klovom odlučovači na úžitok. S pomocou jednej elektrody v odťahového kanála budú malé častice pod napätím a ionizované. Nalepia sa tak na vnútornu stranu a nemôžu tak ďalej unikať cez komín.

Odlučovač častíc je v priebehu odpopolňovania plne automatický očistený. Prach dopadne spolu so zbytkovým prachom z kotla do nádoby na popol.

Partiklový odlučovač v eHack je integrovaný, a nestojí nič v ceste a bol dodatočne namontovaný a nepotrebuje další priestor pre naplánovanie kotolne.

S účinnosťou odlučovania od 80-85% sa stará partiklový odlučovač tiež aj pri zlom palive k nízkym emisiám prachu za minimálnej spotrebe el.energie.

Čistota prináša najvyššiu účinnosť

Popol je transportovaný automaticky do externej nádoby na popol. Obidva vynášacie šneky stlačia popol a predĺžia v porovnaní s inými systémami intervalové vyprázdňovanie. Nádobu je najlepšie transportovať na rudlíku. Navádzací plech na nádobe sa stará o čistý a hladky transport aj keď je nerovnosť terénu. Vrchnák s robustným uzáverom sa môže úplne otvoriť k úplnemu vyprázneniu nádoby. Tak sa nádoba hodí pri vyprázdňovaní takmer do všetkých popolníc alebo kontajnerov.

Spaľovaciu komoru a výmenník tepla bude automaticky čistiť ETA – systém. Tým sa zvyšuje účinnosť a minimalizujú sa náklady na údržbu pre kotol. Musí byť vyprázdnená len nádoba na popol – vďaka stlačenému popolu a veľkému objemu nádoby, avšak zriedkavejšie než pri bežných systémoch.

Automatické odpopolňovanie: presvedčivo progresívny

šnek pre odpopolňovanie je podobne veľký ako mechanický šnek, cudzie telesá v popole ako kamene alebo klince nie sú problém. Šneky sa môžu jednoducho s predu vytiahnuť.

Čistenie výmenníka tepla: trvalo vysoká účinnosť.

Špeciálny mechanizmus sa navíja s tlačnou pružinou, rúra tepelného výmenníka nechá popolček rázovým pohybom padnúť dole. Tiež aj voľbou integrovaného parti klového odlučovača prispieva tento mechanizmus pre jeho čistotu. Je to čistotné a efektívne! Padajúci popol sa prijíma na podlahu kotla cez veľkopološný odliatok otočného taniera a je vedený do osobitného šneka.

 

Nádoba na popol: extra veľká, ale praktická k vzprázdňovaniu.

Zo skladu do kotla

Kvalitný kotol na drevnú štiepku potrebuje malú údržbu, palivový dopravník funguje plne automaticky. Samostatná hrubá drevná štiepka bez ťažkostí a bez blokád funguje, zabezpečuje to ETA – vynášací systém.

Voľný tiež pre veľké kusy

s ETA eHack môžete tiež spaľovať hrubú drevnú štiepku (P31S/G50). ETA – vynášací systém zvláda bez námahy kusy s dĺžkou až do 15 cm. Pre hladký transport zo skladu do kotla sú zodpovedné špeciálne postupné šneky. Aby neboli žiadne blokády, najmä pri prechode z otvoreného žľabu zo skladu k uzatvorenému žľabu vonku, vzdialenosť medzi jednotlivými závitmi šnekového dopravníka bola zvýšená. Tým bude materiál uvoľnený a jemný, je zabezpečený ľahký chod a energeticky efektí vny tok materiálu.

Žiadna nečinnosť, keď dôjde ku skríženiu

nahromadeného materiálu, ihneď to spozoruje monitorovanie v regulácii a pohyb šnekov v následujúcom smere, pokiaľ sa ďalej materiál neuvoľní a transport paliva môže bez prekážky pokračovať. Aby listová pružina nebola poškodená, miešadlo sa nesmie pohybovať v proti smere. To zabezpečuje voľnobeh kĺbov: návrat šneka, podlahové miešadlo sa automaticky odpojí od motora.

Vždy optimálna absorbcia paliva

Podlahového miešadla so silnými listovými pružinami pre skladovaciu miestnosť o priemere medzi 1,5 a 4 metrov. Pre miestnosti od 4 až do 6 metrov ETA poskytuje techniku sklápacieho ramena, pri miešadle je extra posilnená.

Flexibilný systém

Pri spojovacom šneku je možná dĺžka šiestich metrov zo štandardnými časťami a síce v krokoch 125 mm. Diely musia byť zvárané a ešte rezané, jednoducho sa musia zastrčiť do seba.

Technológia ETA
01Podlahové miešadlo

V závislosti na veľkosti skladovanie, dolné miešadla s priemerom 1,5 m – 4 m, s listovými pružinami alebo 4,5 m – 6,0 m sú vyberané s kĺbovými ramenami.

02Kĺb s voľným chodom

Otáčanie miešadla v opačnom smere, vybočí kĺb miešadla od šneku a tak chráni listové pružiny.

03Otvorené koryto kanála

Vďaka veľkorysému prierezu žľabu, progresívnym šnekom a špeciálnou geometriou budú aj veľké kusy drevnej štiepky v tichosti a úsporne dopravené.

04Flexibilný robustný systém

Vynášanie -dávkovanie paliva môže byť podľa skladovej situácie flexibilne tvarované. Montáž je jednoduchá a rýchla, časti nesmú byť strihané ani rezané, preto jednoducho spojte profil vývodového hriadeľa.

05Špirálovitý pohon motora

Poháňa celok transportného systému miešadla. Vďaka aktívnemu sledovanie prúdu detekuje kontrolu okamžite, ak pre dopravu vynaložíme príliš veľkú silu, niekde v systéme vznikne blokáda. Až tri krát bude smer otáčania šneka zmenený, aby sa uvoľnil materiál.

06Guľový kĺb pri spádovej šachte

Poskytuje flexibilné spojenie medzi dopravným systémom a kotlom. Sklon a uhol môžete flexibilne prispôsobiť na stavebné pomery. Vstavané tesnenie zaisťuje čistú prevádzku bez unikania prachu.

07Patentovaný jednokomorový-dávkovač

Spoľahlivo zabraňuje spätnému vznieteniu, čím je zaistená maximálna bezpečnosť. S 18 cm priemerom disponuje cez veľkú komoru vďaka automatickemu zellradstopp iba v kľude možnosť plnenia. Preto pracuje výnimočne efektívne, šetrí energiu a je málo opotrebovateľný. Je spoločne poháňaný s dávkovacím šnekom. Kalený nôž s proti ostrím prereže spoľahlivo aj dlhé palivo. Takže nič nemôže uviaznuť.

08Vzostupný dávkovací šnek

Vďaka svojmu veľkému priemeru je samotná preprava hrubej drevnej štiepky bez prekážok v spaľovacom priestore.

09Ovládanie dotykom s mikroprocesorom

S niekoľkými klikmi máte celú menu navigáciu intuitívne v rukách. Je váš kotol s pripojením na internet, bude vás informovať cez E-Mail, napríklad keď bude musieť byť vyprázdnená nádoba na popol. Ďalej môžete mať zdarma komunikačnú platformu MeinETA partnerskej siete ako aj bezplatné aktualizácie softvéru cez USB port.

10Odťahový ventlátor

Ventilátor tichý ako šepot zaisťuje podtlak v kotli. Dodatočne rieši množstvo vzduchu a stará sa tým o bezpečnosť v kotolni. Na rozdiel od pôvodných systémov, nie je vyžadovaný žiadny ďalší tlakový ventilátor. To šetrí energiu!

11Čistenie výmenníka tepla

Výmenník tepla bude s virbulátormi plne automaticky vyčistený. Je postarané o trvalo vysoký pozitívny dopad.

12Sekundárna vzduchová klapka

Obe Klapky regulované pomocou lambda sondy, ktorá vždy ideálne reguluje množstvo spaľovacieho vzduchu vstupujúceho do spaľovacej komory.

13Horúca spaľovacia komora

O spaľovacej komore úplné uvoľnenie od prachu otočí sa rošt o 360°, tak padne popol ľahko. Preto prevádzka nebude obmedzená prostredníctvom cudzích telies v popole, napríklad kamene alebo klince.

14Plnoautomatické odpopoľňovanie vonkajšej nádoby na popol

Dva samostatné šneky ale spoločný pohon popola z výmenníka tepla a ohniska transportovaný do nádoby na popol a tam je stlačený, nádobu musíme vyprázdňovať zriedkavejšie ako pri bežných systémoch. To zaisťuje dlhšie intervaly odstraňovania popola a komfort.

15Integrovaná ochrana spiatočky

Sa stará o rýchlu a priestorovo šetrnú montáž.

Čo hovoria naší klienti

S kotlom od Vás som veľmi spokojný. S pravidelnou servisnou údržbou ktorú robíte, kotol funguje bez akýchkoľvek problémov.
Stanislav D.
Neľutujem, že som sa rozhodol pre tento kotol ETA. Veľkou výhodou je pripojenie na internet, takže si pohodlne ovládam a kontrolujem kotol pomocou telefónu.
Andrej K.
S kotlom som spokojná nemám žiadne výhrady.
Jana M.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (4)

     

Máte záujem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepšie kúrenie? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]