Pelety

Kondenzačný Kotol na pelety ETA ePE 

Žiadny kotol nie je menší.

S pôdorysom menším ako 0,5 m² je ETA ePE najmenší high-tech kotol na pelety s kondenzačnou technológiou, integrovanou hydraulikou a odlučovačom častíc na trhu. Keďže pripojenia sú tiež flexibilné, dá sa umiestniť takmer kdekoľvek.

ETA ePE kotol na pelety je ideálny kotol na renováciu, pri podlahovom alebo stenovom vykurovaní, alebo pri novostavbách rodinných a bytových domov.

Kompletný vykurovací systém

Celý vykurovací systém je zabalený do kompaktného kotla. Vysoko účinné čerpadlá, bezpečnostné zariadenia a oveľa viac sú už integrované. To nielenže minimalizuje potrebný priestor, ale tiež znižuje náklady na montáž.

A znižujú sa aj prevádzkové náklady. To zaisťuje najnovšia technológia kotlov a v tomto modeli integrovaný kondenzačný výmenník tepla. Odpadové teplo využíva aj na vykurovanie a tým ďalej zvyšuje účinnosť. A ETA ePE je tiež flexibilný: môže byť pripojený aj druhý vykurovací okruh!

Všade dobre umiestnené

V prípade potreby ETA ePE odoberá kyslík potrebný na spaľovanie zvonku. Vďaka tejto prevádzke s externým prívodom vzduchu je možné kotol umiestniť nielen vo vetraných kotolniach, ale aj vo vykurovaných objektoch alebo v miestnostiach s komfortným vetraním.. Umiestnenie v obývačke je bezproblémové aj po vizuálnej stránke: ETA ePE BW vyzerá tak dobre, že sa ním ľudia radi predvádzajú.

TECHNICKÉ LISTY

Všetko je veľmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je teraz ešte pohodlnejší na používanie. Stačí sa raz zaregistrovať ako v aplikácii a využívať všetky funkcie bez obmedzení a bezplatne.

Ideálny pre vašu inteligentnú domácnosť

Riadiaci systém ETAtouch je možné jednoducho integrovať do štandardných systémov inteligentnej domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vymieňa dáta priamo s kotlom cez rozhranie ModbusTCP. Dokonca aj pri pripojení k zbernici systému KNX stačí voliteľne dostupné rozhranie ETA KNX a niekoľko jednoduchých kliknutí.

Príklad rozhrania na individuálne ovládanie teplôt miestnosti ETA

Či už Loxone, KNX alebo individuálne izbové snímače ETA s displejom alebo bez displeja: všetko je možné ovládať cez ETAtouch. Vždy posiela správne signály do regulácie ventilov, ktoré riadia, koľko teplej vody má prejsť do príslušnej miestnosti alebo vykurovacej sekcie.

Pre pelety je miesto vždy

Sklad peliet môže byť bez námahy postavený všade tam, kde doposiaľ stála olejová nádrž. Avšak niekedy to nemusí byť v blízkosti kotla ale môže sa nachádzať vzdialený až do 20 m a do výšky druhého poschodia. Kto nemôže v dome nájsť miesto, môže postaviť sklad tiež v prístavbe/vedľajšej budove alebo využiť podzemnú nádrž. Len by mal byť sklad suchý aby sa pelety nenapučavali. V skôr navlhčených miestnostiach môže pomôcť drevené opláštenie.

Zo zbytkov drevárského priemyslu budú vylisované pelety dodané v cisterne (nádržovom vozni) a fúkané do skladového priestoru. Dodávka peliet je takto ďalekosiahla čistá vec. Sklad je realizovaný tesne (nepriepustne), tiež tu nemôže vstúpiť prach.

Ako prídu pelety do kotla?

Vynášací šnek

Rozprestiera sa po celej dlžke skladov, môže byť až 5 m dlhý a dopravuje pelety zo skladu k dopravným hadiciam, ktoré vedú do kotla. Odtiaľto sa pelety ďalej dopravujú so sacou turbínou. Po preprave budú hadice voľne nasávať. Preto sa neupchávajú a pracujú vždy s najvyššou účinnosťou. S týmto štandardným systémom môže byť sklad kompletne vyprázdnený.

Cez zošikmenú hladkú podlahu sa automaticky zosúvajú pelety k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí oproti plniacemu hrdlu, tým sa pelety neroztrieštia o stenu, keď budú fúkané z LKW (vozidla) do skladu. Je predpoklad pre túto konštrukciu, že prívod pre dopravné hadice do kotla leží na kratšej bočnej stene skladu, tým môže byť využitá šnekom plná dĺžka priestorov.

Sacie sondy

Neurčujú formu miestnosti pre vynášací šnek. Je to ideálna voľba pre ETA systém sacích sond. Tu pelety skĺznu cez hladkú drevenú podlahu priamo ku štyrom sacím sondám, ktoré striedavo odtransportujú pelety zo skladového priestoru. Ak sonda nedostane žiadne pelety, tak prostredníctvom automatického prepínania je prívod paliva neprerušený. Pre tento systém je predpoklad, že sa sklad nachádza na rovnakom poschodí alebo vyššie a skladové priestory nie sú dlhšie ako 4 m. Naopak šnek vyprázdní sacími sondami skladový priestor neúplne. To môže byť pri nedostačujúcom obsahu skladového priestora nevýhoda. Výhodou je, že tento systém môže byť použitý samostatne aj v uhlových skladovacích priestoroch.

ETA-tip: Skladovanie v ETAboxe

Obzvlášť praktické riešenie je ETAbox. Kotolňa môže byť postavená priamo na povale, v stodole alebo dokonca aj v prírode. Drží vysušené pelety samostatne vo vlhkých miestnostiach. Vzdialenosť až do 20 metrov sacieho úseku z boxu až do kotla nie je žiaden problém. ETAbox však nemôže byť postavený priamo na stene. Preto je spotreba miesta o niečo väčšia ako pri sklade z múru s tou istou kapacitou.

ETAbox stavebnicový systém je namontovaný v rôznych veľkostiach od 2 ton do 8,8 ton plniaceho objemu. Je dôležité, že miestnosť v ktorej sa nachádza Box, môže byť počas plnenia odvetravaná.

Ak bude ETAbox postavený priamo vo vykurovacej miestnosti, musia byť zakaždým rešpektované predpisy regionálného stavebného poriadku. Vo väčšine spolkových krajín Nemecka smie byť uskladnených až do 6,5 ton peliet v inštalačnej miestnosti kotla. V Rakúsku sú v niektorých spolkových krajinách povolené uskladnenia až do 9,75 ton. Vo Švajčiarsku smie byť uskladnených v samostatnej vykurovacej miestnosti až do 6,5 ton, pričom musí odstup od kotla ku skladu činiť najmenej 1 m.

Aký veľký musí byť môj sklad?

Približná spotreba peliet za rok v tonách je vypočítaná tým že sa vykurovacia/tepelná záťaž v kilowatoch vydelí 3. Pre pelety v kubických metroch je delené tepelné zaťaženie cez 2. Napríklad na 12 kW vykurovacieho zaťaženia budete potrebovať asi 4 tony alebo 6 m3 peliet ročne. Pri prechode z iných druhov energie na pelety môže byť tiež spotreba peliet stanovená z doterajšej spotreby. 1 tona peliet zodpovedá približne:

  • 500 l vykurovací olej
  • 520 m3 zemný plyn
  • 750 l kvapalný plyn
  • 600 kg koks
  • 1.400 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo zeme (výkonnostný index 3,4)
  • 2.700 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo vzduchu (výkonnostný index 1,8)

Dávkovač

Bezpečný systém

Turniketový dávkovač absolútne bezpečne chráni pred spätným ohňom: Horieť má v spaľovacej komore a inak nikde.

Cez dávkovací šnek prichádzajú pelety pomocou turniketového dávkovača a vždy len toľko veľa, koľko turniketový dávkovač môže pojať. Preto sa nemôžu pelety zakliniť, nebudú rozdrvené alebo zlomené. Vďaka tomuto systému vyvinutémum v ETE sa neopotrebujú tesné hrany uzáveru. Systém zostane bezpečný po celú dobu životnosti kotla.

Lambdasonda

Všetko záleží na zložení

S Vašou pomocou bude zmiešavací pomer z paliva a prívod kyslíka ideálne zosúladený. Tak dosiahnete s rôznou kvalitou peliet vždy čo najväčšiu efektivitu (stupeň účinnosti ). Okrem toho sonda okamžite spozná, keď bude úspešné zapálenie. To znižuje čas zapálenia a ušetrí prúd a peniaze.

Ovládanie

Všestranný ale nie komplikovaný

Či udržiavanie ohňa, doprava peliet, riadenie akumulačnej nádoby, príprava teplej vody, riadenie vykurovacieho okruhu podriadené počasiu s týždenným programom pre dva okruhy alebo zapnutý solárny systém. To všetko možno ovládať pomocou dotykovej obrazovky priamo na kotli alebo cez internet z akéhokoľvek počítača, smartphonu alebo tabletu. Je toho síce veľa ale napriek tomu je to jednoduché ovládanie, pretože obrazy na dotykovej obrazovke sú zrozumiteľné.

Odťahový ventilátor

Podtlak v kotli

Tento ventilátor je tichý ako šepot, riadený v závislosti od otáčok pre podtlak v kotli, smerodajný a určujúci množstvo vzduchu pre spaľovanie. Šetriaci energiu sa stará o nemenné výsledky spaľovania nezávislé od stavu komínov. Do 15 Pa ťahu komína nie je potrebný vlastný obmedzovač ťahu komína.

Denný zásobník priamo na kotli

Najlepšie ustanovenie

Pri PE-K 35-90 kW bude 90 kg peliet v medzizásobníku a sú okamžite pripravené k vykurovaniu. Pri 35 kW vykurovacej záťaži sa musia len raz alebo dva krát za deň transportovať pelety zo skladu do kotla za 10 minút, pri 90 kW vykurovacej záťaži dva až trikrát denne.

Vyššie služby požadujú prispôsobenú techniku

150 kg zásob peliet pri PE-K 110-140 kW tzv. 215 kg pri PE-K 180-220 kW. Denný zásobník je dimenzovaný tak, aby dokázal vykurovať minimálne 5 hodín pri plnom výkone bez toho, aby sa medzitým museli nasávať pelety. Potrebný podtlak pre nasávanie peliet zabezpečuje nasávacia turbína na priemyselné použitie. S bezkontaktným elektrickým motorom je táto turbína extrémne spoľahlivá a nepodlieha opotrebeniu. Pelety sa nasávajú cez vysokokvalitné hadice vo vystuženom vyhotovení, ktoré napriek štandardnému priemeru 50 mm dokážu spracovať veľký objem nasávaného materiálu.

Technológia ETA
01Sacia turbína

Tá dopravuje pelety zo skladu do medzizásobníka kotla.

02Denný zásobník

Tu bude dočasne uskladnených 30kg peliet a sú k dispozícii k okamžitému odberu. Tak môžu byť iba jeden až dva krát za deň zakaždých 10 minút dodávané pelety zo skladu ku kotlu. Kedy to má byť, regulujete Vy.

03Dávkovač je vybavený ochranou spätného vznietenia

Je to absolútne tesne uzavretá brána medzi skladom a ohniskom, tým bezpečne chráni pred spätným vznietením.

04Čistá spaľovacia komora

Ak chcete úplne zbaviť spaľovaciu komoru od popola, automaticky nakloňte rošt pod uhol 90°, popol spadne bez ťažkostí.

05Primárny a sekundárny ventil

Obidva ventily sú riadené lambdasondou, vždy dosiahne pre spaľovanie ideálne množstvo vzduchu v spaľovacej komore. Automatická kalibrácia signálu zaisťuje, že budú vždy spracované aktuálne dáta lambdasondou a tým bude dosiahnutá vysoká efektívnosť.

06Plne automatické odpopolňovanie

Dva samostatné šneky ale spoločný pohon. Popol z výmenníka tepla a spaľovacej komory je transportovaný do nádoby na popol a tam je stlačený. Nádobu musíme vyprázdňovať zriedkavejšie ako pri bežných systémoch.

07Odťahový ventilátor

Ventilátor je tichý ako šepot a sa stará o podtlak v kotli, zabezpečuje bezpečnosť v kotolni.

08Ovládanie dotykom s mikroprocesorom

S niekoľkími klikmi máte celú menu navigáciu intuitívne v rukách. Je Váš kotol s pripojením na internet, bude Vás informovať cez E-Mail, napríklad kedy bude musieť byť vyprázdnená nádoba na popol. Ďalej môžete mať zdarma komunikačnú platformu MeinETA partnerskej siete ako aj bezplatné aktualizácie softvéru cez USB port.

09Lambdasonda

S touto pomocou je zmiešavací pomer paliva a kyslíka ideálne riadený. Takže vždy dosiahnete s rôznou kvalitou peliet maximálnu účinnosť.

10Čistenie výmenníka tepla

Tepelný výmenník bude s virbulátormi plne automaticky vyčistený. Je postarané o trvalo vysoký pozitívny dopad.

11Izolačné dvere

Pretože nechcete mať teplo v kotolni ale v domácnosti , chránia izolačné vonkajšie dvierka pred tepelnými stratami pomocou sálania.

12Pripojenie vzduchu pre nezávislýZávesná nádoba na popol vzduch prevádz. miestnosti

Popol je stlačený tak, že nádobu na popol musíme vyprázdňovať zriedkavejšie ako u bežných systémov. Je to jednoduché a ľahko prístupné.

13 Vykurovacie okruhy integrované vo vnutri

Všetky čerpadla a bezpečnostne prvky už v kotle

14Kondenzačný výmenik

Kondenzačný výmenník pre väčšiu úsporu tepla.

Čo hovoria naší klienti

Tento kotol je pre mňa naozaj veľmi praktický, nakoľko nemám veľmi veľkú kotolňu. Zatiaľ nemám žiadne výhrady.
Roman J.
Rozhodovali sme sa medzi klasickým kotlom na drevo alebo kombinovaným kotlom. Personál nám vysvetlil výhody a nevýhody oboch kotlov. Od objednávky po prvé spustenie kotla prebehlo bez problémov. Je vidieť, že personál je vyškolený a vie čo robí.
Lukáš B.
Pre väčší rodinný dom sme potrebovali nahradiť starý kotol na drevo. Prejavili sme záujem a skúsený technik nám odporučil kotol, ktorý by bol najvhodnejší pre tento typ domu. Firma je na profesionálnej úrovni a určite odporúčam ich služby.
Anna Ď.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (2)

     

Máte záujem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepšie kúrenie? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]