Štiepka

Kotol ETA HACK VR na štiepku s posuvným roštom

Výkonné kotly na drevnú štiepku pre drevársky priemysel, poľnohospodárstvo, obchod a tepelné siete.

Certifikáty

Výkonové rady:

20kw, 25kw, 32kw, 45kw, 50kw, 60kw, 70kw, 80kw, 100kw, 110kw, 120kw, 130kw, 140kw, 150kw, 160kw, 170kw, 180kw, 200kw, 240kw

MÁM ZÁUJEM

Jedinečný kotol na spaľovanie drevnej biomasy ako napr. drevná štiepka, piliny, hobliny a inak vyprodukovaný drevný odpad. Kotol má možnosť doplnenia elektrostatického filtra a recirkulácie spalin.

Jednoduché a prehľadné ovládanie cez smartphone. ETA kotol na drevnú štiepku neprodukuje len teplo, ETA – systém ho efektívne distribuuje. Spoľahnite sa na dokonalé centrálne riadenie pre Vaše vykurovanie a systém teplej vody.

Všetko je veľmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je teraz ešte pohodlnejší na používanie. Stačí sa raz zaregistrovať ako v aplikácii a využívať všetky funkcie bez obmedzení a bezplatne.

Ideálny pre vašu inteligentnú domácnosť

Riadiaci systém ETAtouch je možné jednoducho integrovať do štandardných systémov inteligentnej domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vymieňa dáta priamo s kotlom cez rozhranie ModbusTCP. Dokonca aj pri pripojení k zbernici systému KNX stačí voliteľne dostupné rozhranie ETA KNX a niekoľko jednoduchých kliknutí.

Príklad rozhrania na individuálne ovládanie teplôt miestnosti ETA

Či už Loxone, KNX alebo individuálne izbové snímače ETA s displejom alebo bez displeja: všetko je možné ovládať cez ETAtouch. Vždy posiela správne signály do regulácie ventilov, ktoré riadia, koľko teplej vody má prejsť do príslušnej miestnosti alebo vykurovacej sekcie.

Pelety: veľký výkon, ktorý potrebuje málo priestoru

Ak máte k dispozícii iba obmedzenú skladovaciu kapacitu a chceli by ste ju používať optimálne, spoľah je na pelety. Skladovacie systémy od ETA možno optimálne prispôsobiť štrukturálnym podmienkam. Pozor: tento čistý peletový vynášací (dávkovací) systém nie je možné spojiť s prevádzkou drevnej štiepky.

Plánovacie poznámky pre skladovanie peliet s vynášacím šnekom:

 • otvorený žľab šneku v sklade môže byť až do šiestich metrov, celková dĺžka otvoreného i uzavretého koryta šneku môže byť až osem metrov dlhá
 • s ohľadom na statiku konštrukcie (budovy) môže byť šnek zasypaný až do výšky šiesti ch metrov
 • ETA priemyselné vynášače môžu byť umiestnené do vzdialenosti až 35 metrov a výškových rozdielov až 5 m, ktoré možno prekonať

Peletová sacia jednotka s vodorovnými vynášacími šnekmi.

Všetky ETA štiepkové kotly s výkonom od 25 do 500 kW, môžu byť vybavené špeciálnými sacími jednotkami, skladajúce sa zo sacieho a spätného vzduchového kanála ako aj s rezervoárom. Umožňuje prekonať vzdialenosť 35 m a výšku až do 5 m. Kotolňa a sklad paliva môžu byť umiestnené tam, kde je miesto a nemusia byť navzájom v tesnej blízkosti.

Peletový priamy šnek

Takto zriadený systém je ideálny, keď kotolňa a skladovacia plocha priamo spolu susedia a skladovacia plocha prebieha v rovnakej úrovni alebo nad úrovnou kotolne. Funguje bezkonkurenčne efektívne, má nízke opotrebenie a je spoľahlivý.

Drevná štiepka: na jednoduchý prísun paliva (dávkovanie)

So systémom ETA sa Vám podarí nájsť pre rôzne konštrukčné situácie správne riešenie, aby sa optimálne zlúčil skladovací objem s jednoduchým dávkovaním paliva. Pri rotačnom miešadle (podavač paliva) je možnosť aj peletovej prevádzky, avšak maximálna násypná výška je 2 metre a najväčší možný priemer skladového miešadla je 4 metre. Pri dávkovaní z hora je žiaduci medzišnek k podávaniu materiálu minimálne 500 mm, je to možné aj s posuvnou podlahou dávkovania peliet za určitých podmienok. Avšak porozprávajte sa o tom v jednotlivých prípadoch s ETA technikom.

Miešadlový podávač. Kĺbové ramená a listové pružiny

Táto štandardná varianta je v súlade so zaťažením jedného alebo dvoch kotlov (s maximálnym výkonom 700 kW celkového počtu). Je ideálny pre podzemné skladovacie priestory, vysoké nájazdy a navážanie paliva. Maximálny efektívny priemer je 6 metrov, maximálna násypná výška je 5 metrov.

ETA-info

Plánovacie poznámky pre štiepkový sklad:

 • podlahové miešadlá sú pre určenú maximálnu násypnú výška od 5 metrov.
 • šnekový žľab medzi výpustom skladu a kotlom môže byť maximálne 6 metrov dlhý.

Lievikový šnekový podávač

Táto priestorovo úsporná verzia je ideálna pre vysoké, pneumaticke napĺňacie silá alebo aj pre nie celkom poddajné palivo. Maximálny efektívny priemer je 6 metrov, maximálna násypná výška je 8 metrov.

Posuvná podlaha

Táto XXL verzia je ideálna pre veľké objemy, skladovanie a rýchle plnenie s posuvným vozidlom, sklápačom alebo halovým žeriavom. Najväčšia šírka posuvnej podlahy je 2 metre pričom maximálne 3 posuvné tyče môžu byť vedľa seba. Maximálna násypná výška predstavuje 5 metrov. Prevádzka s peletami je možná len na základe dohody s ETOU

Miešadlový podávač s úbytkom paliva

Toto je veľmi úsporná a ideálna varianta pre pneumatické alebo mechanické nabíjanie sila. Maximálny efektívny priemer je 6 metrov, maximálna násypná výška je 5 metrov.

Riešenie pre kúrenie s peletami

Ak je málo miesta pre sklad drevnej štiepky, sú pelety ideálne riešenie. Hustota energie peliet je asi štyrikrát vyššia ako u drevnej štiepky. Preto budete potrebovať len štvrtinu skladovacieho priestoru pre rovnaký tepelný výkon.

Projekčné pokyny pre sklad peliet s miešadlom

 • pelety sú oveľa ťažšie ako drevná štiepka. Miešadlá smú byť zasypané s peletami len do výšky 2 metrov
 • pelety nesmú byť rozomleté, smie byť použitá len listová pružina miešadla s maximálnym priemerom 4 metre
 • otvorené šnekové žľaby v sklade musia byť vybavené krycím plechom na pelety
 • šnekový žľab medzi výpustom skladu a kotlom smie byť maximálne 1,5 metrov dlhý

Kto chce kotol prevádzkovať výhradne s peletami:

Pri preprave paliva by ste mali vsadiť na vynášací šnek od ETY, špeciálne vyvinutý pre pelety. Tie môžu byť pevne spojené s kotlom alebo kombináciou s ETA priemyselnými nasávacími jednotkami umiestnené na kotli. Vďaka ETA vynášaciemu šneku môže byť palivo nasypané výrazne vyššie. S ETA priemyselnou nasávacou jednotkou môžete jednoducho prekonať priestorové bariéry, napríklad prechody alebo ďalšie vzdialenosti.

Patentovaný jednokomorový dávkovač

Jedinečne bezpečné

S tesným jednokomorovým dávkovačom paliva vsádza ETA novú mierku vo veci bezpečnosť. Na rozdiel od klasických protipožiarnych klapiek nemôže byť nikdy v pozícii s priamym spojením medzi spaľovacou komorou a zásobníkom paliva. Do paliva sa nedostane žiaden horúci plyn a zapálenie dreva je nemožné.

Nízka spotreba energie

Novo vyvinutý  jednokomorový dávkovač paliva môže spracovať
drevnú štiepku až do veľkosti P31S. Príliš dlhé kusy dreva sú preseknuté čepeľou s tvrdeným ostrím na okraji komory. Motor násypníka vyžaduje le minimálne množstvo výkonu a takisto môže poháňať jednokomorový dávkovač paliva, takže sa dosiahne maximálna bezpečnosť s minimálnou spotrebou elektrickej energie.

Dávkovač pre dlhú životnosť

Ostrie otočného  dávkovača slúži k odrezaniu veľmi dlhých kusov dreva. Dávkovač je v nasadení aj vtedy, keď už nadrvená štiepka vyhovuje alebo nevyhovuje normám. Chráni ostrie noža a znižuje opotrebenie
tesniacich hrán.

ETA-info :Takto funguje nastavenie
dávkovača

Vynášaci šnek dopravuje materiál zo skladu do prepadovej
šachty. Odtiaľ padá materiál do jednokomorového dávkovača.Medzitým
ostane stáť vpust otočený nahor. Vzhľadom k tomu, že nemôže pokračovať v otáčaní v priebehu procesu plnenia a je naplnený iba polovicu, už nebude palivo neustále orezávané bez ohľadu či zodpovedá norme alebo nie. Taktiež na tesniacich plochách sa nebude nachádzať
žiadne palivo. Tak je zaistená dlhá životnosť pre nôž a tesniace plochy.

Inovatívne technológie spaľovania

Spaľovacia komora je konštruovaná do niekoľkých skupín,
dilatačné špáry medzi vrstvami sa taktiež starajú o dlhú životnosť kotla ako aj ochladzovacieho plášťa. Rozprestiera sa po celej ploche konštrukcie kotla a spoločne s vodou chladenými bočnými roštami sa stára o nízke straty tepla a tým taktiež o vysokú
účinnosť. Jednotlivé šikmo hore pôsobiace roštové prvky zabezpečia úplné spaľovanie s najnižšími emisiami. Nečistotám sa dôsledne zabraňuje. Rovnomerné rozdelenie primárneho vzduchu cez celú mriežku, tak je zaistená energetická účinnosť sacieho ventilátora v spojení s kontrolou a s nízkym
podtlakom. Pre čisté a nízkoemisné spaľovanie
sú dôležité sekundárne prívody vzduchu, ktoré sú napájané cez samostatný lambda riadený ventilátor s vopred ohriatym vzduchom. Optimálne
prispôsobenie sa rôznym palivám je regulované teplotou recurkulácie spalín. To chráni všetky časti kotla a umožnuje tiež efektívne spaľovanie aj veľmi suchých palív.

Permanentné odstraňovanie popola

Posuvný rošt a popolné hrable su iba s jedným motorom poháňané. Posun intervalov odpopoľnovacích hrablí je automaticky prispôsobený potrebám na základe zvyškového kyslíka, ktorý nameria lambdasonda, teplotu spaľovacej komory a príslušne požadovaný výkon. Tým nastane nepretržité odpopoľnovanie. Systém sa počas odpopolňovania nesmie vypínať.

Výmenník tepla – automaticky vždy čistý

Vyznačujúci sa tým, že výmenník tepla je vertikálne v kotli a to zaručuje ideálny prenos tepla. Okrem toho popol môže ľahko spadnúť z celého povrchu výmenníka tepla. Iba zo vždy čistým tepelným výmeníkom je zaručená vysoká učinnosť na dlhé roky. Vďaka špeciálnym pružinovým mechanizmom je popol bezpečne uložený a prepravený smerom nadol.

Multicyklón proti prachu a odletujúcim iskrám

Skladá sa z dvoch stacionárnych cyklónových rúr s rotačnými plechami a je už integrovaný do tepelného výmenníka. Nahrádza externé zariadenie s dodatočnými finančnými nákladmi a neplytvá zbytočne priestorom. Pomocou otáčania multicyklónu oddeľuje od hrubého prachu a zabráňuje tak nebezpečným iskrám a zároveň znížuje emisie prachu.

Odpopoľnovacie varianty

 • Pre odstránenie popola sú 2 riešenia.
  Odovzdávacia klapka s vonkajšou
  nádobou
 • Opopoľnovanie do dvoch 110 litrových
  nádob na popol.
  Vzhľadom na to, že systémy je možné prispôsobiť nie sú dodávané s kotlom.
Technológia ETA
01Vysoko efektívny sací ventilátor

Zaisťuje podtlak a tým aj bezpečnosť v kotli predovšetkým energeticky úsporným spôsobom. Pomocou frekvenčného meniča je zaobstaraný ideálny podtlak a sú tak dané potrebné otáčky na motor.

02Samostatne riadená recirkulácia spalín

Tiež riadená frekvenčným meničom. Recirkulácia spalín zaisťuje stabilné teplotné okno v spaľovacej komore a tým chráni kotol. Dokonca aj s rôznymi palivami nebudú spekance na rošte.

03Primárny a sekundárny vzduch

Primárny a sekundárny vzduch je predhriaty vedením a tak ochladzuje vonkajší plášť kotla, aby sa minimalizovali straty sálania. Účinnosť celého systému je zvýšená.

04Patentovaný jednokomorový dávkovač

Spoľahlivo zabraňuje spätnému vznieteniu, čím je zaistená maximálna bezpečnosť. Veľká komora je naplnená len v kľudovom stave v dôsledku automatického prerušenia jednokomorového dávkovača. Preto pracuje jednokomorový dávkovač obzvlášť efektívne a úspora energie spolu s podávacím šnekom je len s jedným motorom poháňaný. Tvrdený nôž s proti ostrím prereže spoľahlivo aj dlhé palivo. Takže nič nemôže uviaznuť.

05Podávací šnek

Vďaka špeciálnej geometrii koryta progresívneho šneku pracuje s málo podliehajúcim opotrebovaním a do značnej miery bez porúch.

06Lambda a regulácia teploty spaľovacej komory

Nastavením prívodu kyslíka na príslušnú kvalitu paliva. Kotol dosahuje maximálny výkon s najnižšími emisiami. Cez teplotu spaľovacej komory je riadená podľa potreby aj recirkulácia.

07Spaľovacia komora s posuvným roštom

Spaľovacia komora s vrstviacou štruktúrou odolná proti vysokým teplotám zaťaženia. Ohnisko je zo strany rozdúchávané. Bočná spaľovacia komora je obzvlášť chránená pomocou vodou chladeného bočného ostrovčeka. To zaručuje dlhú životnosť kotla. Odstraňovanie popola je automatické so spoločným pohonom pre rošt a odpopoľňovacie hrable.

08Dotykový regulátor s ovládacím mikroprocesorom

Celok dotykového ovládania vykurovacieho systému je pripravený káblovo priamo do kotla. Štyri rôzne montážne polohy sú možné. Systém ponúk pracuje s jasnými obrázkami prostredníctvom dotykovej obrazovky. Vizualizácia pracovných procesov vykurovacieho systému a diaľková údržba sú možné prostredníctvom meinETA a to vrátane zasielania e-mailov, systému partnerskej siete a aktualizácie softvéru cez USB port.

09Stojatý rúrkový výmeník

Automatické čistenie garantuje trvalo vysokú účinnosť. Integrovaný multicyklón oddeľuje otáčaním od hrubého prachu a zabráni tak nebezpečným iskrám a zároveň zníži emisie prachu. Je už integrovaný v systéme a nahrádza externé zariadenie s dodatočnými finančnými nákladmi a neplytvá zbytočne priestorom. Konštrukcia dymovodu je vybavená otáčaním.

10Automatické odpopoľnovanie

Rošt a popol budú spoločne odstránené cez vysokokvalitný vzostupný šnek s monitorovaním teplôt. Aj pre hrubé cudzie telesá v popole nie je žiaden problém s odstraňovaním. Ďalšia likvidácia popola sa realizuje cez guľový prechod na ktorý sa môžu pripojiť rôzne odpopolňovacie varianty.

Čo hovoria naší klienti

Sme spoločnosť ktorá disponuje priemyselnými halami, do ktorých sme sa rozhodli pre vykurovanie kotlami značky ETA. Kotolne sú profesionálne zriadené, určite veľká spokojnosť.
Stanislav S.
Zaujala ma vaša ponuka kotlov a na základe veľmi dobrých recenzií som sa rozhodol pre vašu firmu a môžem potvrdiť, som veľmi spokojný.
Peter M.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (4)

     

Máte záujem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepšie kúrenie? Kontaktujte nás.
 • +421 41/422 0 422
 • [javascript protected email address]