Pelety

Kotol ETA PC PelletsCompact

Veľký malý kotol na pelety pre väčšie budovy.

Certifikáty

ETA PelletsCompact potrebuje málo miesta a preto je  kotol na pelety  ideálny pre rekonštrukciu  alebo pri novostavbe väčších obytných budov a podnikov.

Kotol Nie je len takmer 130 cm vysoký, jeden meter dlhý a 95 cm hlboký ale vykuruje väčšie obytné budovy alebo menšie podniky. V kotolni zostáva priestor pre práčku, spisy za posledných 40 rokov alebo cvičné hodiny s elektrickou gitarou.

MÁM ZÁUJEM

Všetko je veľmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je teraz ešte pohodlnejší na používanie. Stačí sa raz zaregistrovať ako v aplikácii a využívať všetky funkcie bez obmedzení a bezplatne.

Ideálny pre vašu inteligentnú domácnosť

Riadiaci systém ETAtouch je možné jednoducho integrovať do štandardných systémov inteligentnej domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vymieňa dáta priamo s kotlom cez rozhranie ModbusTCP. Dokonca aj pri pripojení k zbernici systému KNX stačí voliteľne dostupné rozhranie ETA KNX a niekoľko jednoduchých kliknutí.

Príklad rozhrania na individuálne ovládanie teplôt miestnosti ETA

Či už Loxone, KNX alebo individuálne izbové snímače ETA s displejom alebo bez displeja: všetko je možné ovládať cez ETAtouch. Vždy posiela správne signály do regulácie ventilov, ktoré riadia, koľko teplej vody má prejsť do príslušnej miestnosti alebo vykurovacej sekcie.

Pre pelety je miesto vždy

Sklad peliet môže byť bez námahy postavený všade tam, kde doposiaľ stála olejová nádrž. Avšak niekedy to nemusí byť v blízkosti kotla ale môže sa nachádzať vzdialený až do 20 m a do výšky druhého poschodia. Kto nemôže v dome nájsť miesto, môže postaviť sklad tiež v prístavbe/vedľajšej budove alebo využiť podzemnú nádrž. Len by mal byť sklad suchý aby sa pelety nenapučavali. V skôr navlhčených miestnostiach môže pomôcť drevené opláštenie.

Zo zbytkov drevárského priemyslu budú vylisované pelety dodané v cisterne (nádržovom vozni) a fúkané do skladového priestoru. Dodávka peliet je takto ďalekosiahla čistá vec. Sklad je realizovaný tesne (nepriepustne), tiež tu nemôže vstúpiť prach.

Ako prídu pelety do kotla?

Vynášací šnek

Rozprestiera sa po celej dlžke skladov, môže byť až 5 m dlhý a dopravuje pelety zo skladu k dopravným hadiciam, ktoré vedú do kotla. Odtiaľto sa pelety ďalej dopravujú so sacou turbínou. Po preprave budú hadice voľne nasávať. Preto sa neupchávajú a pracujú vždy s najvyššou účinnosťou. S týmto štandardným systémom môže byť sklad kompletne vyprázdnený.

Cez zošikmenú hladkú podlahu sa automaticky zosúvajú pelety k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí oproti plniacemu hrdlu, tým sa pelety neroztrieštia o stenu, keď budú fúkané z LKW (vozidla) do skladu. Je predpoklad pre túto konštrukciu, že prívod pre dopravné hadice do kotla leží na kratšej bočnej stene skladu, tým môže byť využitá šnekom plná dĺžka priestorov.

Sacie sondy

Neurčujú formu miestnosti pre vynášací šnek. Je to ideálna voľba pre ETA systém sacích sond. Tu pelety skĺznu cez hladkú drevenú podlahu priamo ku štyrom sacím sondám, ktoré striedavo odtransportujú pelety zo skladového priestoru. Ak sonda nedostane žiadne pelety, tak prostredníctvom automatického prepínania je prívod paliva neprerušený. Pre tento systém je predpoklad, že sa sklad nachádza na rovnakom poschodí alebo vyššie a skladové priestory nie sú dlhšie ako 4 m. Naopak šnek vyprázdní sacími sondami skladový priestor neúplne. To môže byť pri nedostačujúcom obsahu skladového priestora nevýhoda. Výhodou je, že tento systém môže byť použitý samostatne aj v uhlových skladovacích priestoroch.

ETA-tip: Skladovanie v ETAboxe

Obzvlášť praktické riešenie je ETAbox. Kotolňa môže byť postavená priamo na povale, v stodole alebo dokonca aj v prírode. Drží vysušené pelety samostatne vo vlhkých miestnostiach. Vzdialenosť až do 20 metrov sacieho úseku z boxu až do kotla nie je žiaden problém. ETAbox však nemôže byť postavený priamo na stene. Preto je spotreba miesta o niečo väčšia ako pri sklade z múru s tou istou kapacitou.

ETAbox stavebnicový systém je namontovaný v rôznych veľkostiach od 2 ton do 8,8 ton plniaceho objemu. Je dôležité, že miestnosť v ktorej sa nachádza Box, môže byť počas plnenia odvetravaná.

Ak bude ETAbox postavený priamo vo vykurovacej miestnosti, musia byť zakaždým rešpektované predpisy regionálného stavebného poriadku. Vo väčšine spolkových krajín Nemecka smie byť uskladnených až do 6,5 ton peliet v inštalačnej miestnosti kotla. V Rakúsku sú v niektorých spolkových krajinách povolené uskladnenia až do 9,75 ton. Vo Švajčiarsku smie byť uskladnených v samostatnej vykurovacej miestnosti až do 6,5 ton, pričom musí odstup od kotla ku skladu činiť najmenej 1 m.

Aký veľký musí byť môj sklad?

Približná spotreba peliet za rok v tonách je vypočítaná tým že sa vykurovacia/tepelná záťaž v kilowatoch vydelí 3. Pre pelety v kubických metroch je delené tepelné zaťaženie cez 2. Napríklad na 12 kW vykurovacieho zaťaženia budete potrebovať asi 4 tony alebo 6 m3 peliet ročne. Pri prechode z iných druhov energie na pelety môže byť tiež spotreba peliet stanovená z doterajšej spotreby. 1 tona peliet zodpovedá približne:

  • 500 l vykurovací olej
  • 520 m3 zemný plyn
  • 750 l kvapalný plyn
  • 600 kg koks
  • 1.400 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo zeme (výkonnostný index 3,4)
  • 2.700 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo vzduchu (výkonnostný index 1,8)

Automaticky vyčistené

Automaticky čisté

ETA PelletsUnit sa čistí automaticky ak je to potrebné a nie v určitých časových intervaloch. To zaisťuje nízke emisné hodnoty a najvyšší stupeň účinku počas vykurovacej sezóny. Už nikdy nemusíte otvoriť spaľovací priestor a zašpiniť sa. Nielenže bude spaľovacia komora odpopolnená bezo zvyšku, tiež bude tepelný výmenník pravidelne zbavený od usadenín. Pretože pelety budú spálené veľmi efektívne, napadá len málo popola. Okrem toho bude popol stlačený v kontajneri. Aj preto musí byť nádoba na popol vyprázdnená len zriedkavo. To ide úplne pohodlne z vonku.

Turniketový dávkovač

Bezpečný systém

Turniketový dávkovač absolútne bezpečne chráni pred spätným ohňom: Horieť má v spaľovacej komore a inak nikde.

Cez dávkovací šnek prichádzajú pelety pomocou turniketového dávkovača a vždy len toľko veľa, koľko turniketový dávkovač môže pojať. Preto sa nemôžu pelety zakliniť, nebudú rozdrvené alebo zlomené. Vďaka tomuto systému vyvinutémum v ETE sa neopotrebujú tesné hrany uzáveru. Systém zostane bezpečný po celú dobu životnosti kotla.

Tiché zapálenie keramickým zapaľovačom

Technika zapálenia

Vynaložená energia pre zapálenie je v porovnaní s iným systémom zapálenia podstatne menšia. Samostatné zapálenie funguje rýchlejšie.

Lambdasonda

Všetko záleží na zložení

S Vašou pomocou bude zmiešavací pomer z paliva a prívod kyslíka ideálne zosúladený. Tak dosiahnete s rôznou kvalitou peliet vždy čo najväčšiu efektivitu (stupeň účinnosti ). Okrem toho sonda okamžite spozná, keď bude úspešné zapálenie. To znižuje čas zapálenia a ušetrí prúd a peniaze.

Ovládanie

Všestranný ale nie komplikovaný

Či udržiavanie ohňa, doprava peliet, riadenie akumulačnej nádoby, príprava teplej vody, riadenie vykurovacieho okruhu podriadené počasiu s týždenným programom pre dva okruhy alebo zapnutý solárny systém. To všetko možno ovládať pomocou dotykovej obrazovky priamo na kotli alebo cez internet z akéhokoľvek počítača, smartphonu alebo tabletu. Je toho síce veľa ale napriek tomu je to jednoduché ovládanie, pretože obrazy na dotykovej obrazovke sú zrozumiteľné.

Odťahový ventilátor

Podtlak v kotli

Tento ventilátor je tichý ako šepot, riadený v závislosti od otáčok pre podtlak v kotli, smerodajný a určujúci množstvo vzduchu pre spaľovanie. Šetriaci energiu sa stará o nemenné výsledky spaľovania nezávislé od stavu komínov. Do 15 Pa ťahu komína nie je potrebný vlastný obmedzovač ťahu komína.

Rotačný rošt s čistiacim hrebeňom

Dobré a čisté spaľovanie

Tento patentovaný systém pravidelne čistí spaľovaciu komoru od popola vždy automaticky po 15 až 30 kg spálených peletách. Vzduch potrebný pre spaľovací proces prechádza veľkoplošne medzi čisté lamelové rošty. Dodatočne bude rošt nepretržite udržiavaný trochu v pohybe. Jemný pohyb rozdúcha uhlíky a tým zabezpečí ešte lepšie spaľovanie. Popol bude stlačený a presunutý do nádoby na popol s 12 litrovou kapacitou. Tiež pri plnej prevádzke kotla musí byť z času na čas vyprázdnený. Ak bude nádoba na popol plná, systém odošle E-Mail alebo SMS. Tiež bude zobrazená informácia na dotykovom displeji.

Cielená hydraulická výhybka s vysoko účinným čerpadlom

Aby nedošlo k poškodeniu tepelného výmenníka, musí byť vykurovací okruh vracajúcej sa vody zmiešavaný na určitú teplotu. Čerpadlo je vysoko účinné a s 15 až maximálne 35 W výkonom.

Kotol PelletsCompact pracuje ideálne s akumulačnou nádobou, môže byť ale prevádzkovaný so zapojenou hydraulickou výhybkou tiež bez akumulačnej nádoby a síce rovnako, ako aj s veľkým množstvom vody. V neposlednom rade je vďaka tejto flexibilite PelletsCompact ideálným ekologickým (priateľom životného prostredia) kotlom na výmenu.

Technológia ETA
01Sacia turbína

Tá dopravuje pelety zo skladu do medzizásobníka kotla.

02Denný zásobník

Tu bude dočasne uskladnených 30kg peliet a sú k dispozícii k okamžitému odberu. Tak môžu byť iba jeden až dva krát za deň zakaždých 10 minút dodávané pelety zo skladu ku kotlu. Kedy to má byť, regulujete Vy.

03Turniketový dávkovač je vybavený ochranou spätného vznietenia

Je to absolútne tesne uzavretá brána medzi skladom a ohniskom, tým bezpečne chráni pred spätným vznietením.

04Spaľovacia komora s ušľachtilej oceľe

Tu budú dosahované teploty dostatočne vysoké, aby bolo drevo čisto a efektívne spálené. Stará sa o malý popol a nepatrné emisné hodnoty aj pri čiastočnom zaťažení.

05Lambdasonda

S touto pomocou bude zmiešavací pomer z paliva a prívod kyslíka ideálne zosúladený. Tak dosiahnete s rôznou kvalitou peliet vždy čo najväčšiu efektivitu (stupeň účinnosti ).

06Automatický vynášač popola v nádobe na popol

Cez optimalizované spaľovacie procesy vznikne málo popola. V 12 litrovom zásobníku je popol stlačený pevne dokopy, takže dávkovač musí byť vyprázdnený len zriedka. Ak bude nádoba na popol plná, systém odošle E-Mail alebo SMS. Nádrž sa nachádza na vonkajšej strane a je teda ľahko prístupná.

07Bezpečnostné prvky

Pred pretlakom v kotli chráni bezpečnostný ventil a elektronický snímač tlaku. Tiež je zabudovaný automatický rýchlo odvzdušňovací ventil, ktorý odstráni nežiadúci vzduch z vykurovanej cirkulačnej vody. Tepelné zabezpečenie odtoku kotol nepotrebuje, keďže sa nikdy nenachádza tak veľa paliva v kotli, že by mohlo dojsť k prehriatiu.

08Odťahový ventilátor

Tento ventilátor je tichý ako šepot a sa stará o podtlak v kotli. Dodatočne rieši množstvo vzduchu a zabezpečuje bezpečnosť v kotolni.

09Hydraulická výhybka

Umožní privádzať do zdroja tepla len také množstvo vody, pre ktoré bolo toto zariadenie nadimenzované.

10Zmiešavač

S ním nepríde vo výmenníku tepla ku kondenzácií, bude tu regulovaná spiatočná teplota vykurovacej vody.

11Čerpadlo

Je riadené v závislosti od otáčok, vysokej efektivity/účinnosti a energetickej úspory a stará sa o prietok vykurovanej vody. V závislosti od typu zariadenia, je to buď vykurovací okruh pre podlahy, radiátorového kúrenia alebo na seba berie nabíjanie akumulačnej nádoby.

12Čistiaci pohon

Ten zaisťuje čistotu v kotli. Výmenník tepla bude s turbulátormi automaticky vyčistený. Rošt sa bude pravidelne pohybovať a tak bude zbavený od popola. S pomocou šneka bude popol plnoautomaticky a dôkladne prepravený zo spaľovacej komory do nádoby na popol.

13Pripojenie vzduchu pre nezávislý vzduch prevádz. miestnosti

Privádza vzduch potrebný na spaľovanie z vonku. Preto môže byť kotol v každej miestnosti. Napríklad tiež môže byť bezpečne postavený s ventiláciou obývacej miestnosti, pritom sú zohľadnené špecifické predpisy krajín.

Čo hovoria naší klienti

Dlho som váhal aký kotol si vlastne vybrať. Nakoniec som sa rozhodli pre ETU. Po dohode obhliadky s technikom som nemal najmenšie pochybnosti o tom, že som sa rozhodol správne. Určite odporúčam.
Norbert H.
Rozhodovali sme sa medzi klasickým kotlom na drevo alebo kombinovaným kotlom. Personál nám vysvetlil výhody a nevýhody oboch kotlov. Od objednávky po prvé spustenie kotla prebehlo bez problémov. Je vidieť, že personál je vyškolený a vie čo robí.
Lukáš B.
Pre väčší rodinný dom sme potrebovali nahradiť starý kotol na drevo. Prejavili sme záujem a skúsený technik nám odporučil kotol, ktorý by bol najvhodnejší pre tento typ domu. Firma je na profesionálnej úrovni a určite odporúčam ich služby.
Anna Ď.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (4)

     

Máte záujem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepšie kúrenie? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]