Pelety

Peletový kotol ETA ePE 7-20 kW

Kompaktný kotol na pelety pre jedno a viac-rodinné domy.

Certifikáty

Flexibilný drobec s veľkým vykurovacím efektom

S pôdorysom menej ako pol metra štvorcového ponúka kotol na pelety ETA ePE vynikajúcu energetickú účinnosť, maximálnu bezpečnosť a najlepší komfort obsluhy. Do tohto kompaktného a vizuálne príťažlivého zariadenia je možné integrovať aj odlučovač pevných častíc, ktorý odfiltruje jemný prach.

Vykurovať lacno a ekologicky môžete kotlom na pelety ETA ePE od hornorakúskeho kvalitného výrobcu ETA nielen nové jedno a viac-generačné domy. Tento priestorovo nenáročný technologický zázrak je ideálny aj ako náhrada za starý kotol.

MÁM ZÁUJEM

Všetko je veľmi
jednoduché

Systém mein ETA 2.0 je teraz ešte pohodlnejší na používanie. Stačí sa raz zaregistrovať ako v aplikácii a využívať všetky funkcie bez obmedzení a bezplatne.

Ideálny pre vašu inteligentnú domácnosť

Riadiaci systém ETAtouch je možné jednoducho integrovať do štandardných systémov inteligentnej domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vymieňa dáta priamo s kotlom cez rozhranie ModbusTCP. Dokonca aj pri pripojení k zbernici systému KNX stačí voliteľne dostupné rozhranie ETA KNX a niekoľko jednoduchých kliknutí.

Príklad rozhrania na individuálne ovládanie teplôt miestnosti ETA

Či už Loxone, KNX alebo individuálne izbové snímače ETA s displejom alebo bez displeja: všetko je možné ovládať cez ETAtouch. Vždy posiela správne signály do regulácie ventilov, ktoré riadia, koľko teplej vody má prejsť do príslušnej miestnosti alebo vykurovacej sekcie.

Pre pelety je miesto vždy

Sklad peliet môže byť bez námahy postavený všade tam, kde doposiaľ stála olejová nádrž. Avšak niekedy to nemusí byť v blízkosti kotla ale môže sa nachádzať vzdialený až do 20 m a do výšky druhého poschodia. Kto nemôže v dome nájsť miesto, môže postaviť sklad tiež v prístavbe/vedľajšej budove alebo využiť podzemnú nádrž. Len by mal byť sklad suchý aby sa pelety nenapučavali. V skôr navlhčených miestnostiach môže pomôcť drevené opláštenie.

Zo zbytkov drevárského priemyslu budú vylisované pelety dodané v cisterne (nádržovom vozni) a fúkané do skladového priestoru. Dodávka peliet je takto ďalekosiahla čistá vec. Sklad je realizovaný tesne (nepriepustne), tiež tu nemôže vstúpiť prach.

Ako prídu pelety do kotla?

Vynášací šnek

Je uložený po celej dĺžke skladu, môže byť až do 6 m dlhý a dopravuje pelety zo skladu k dopravným hadiciam, ktoré vedú do kotla. Odtiaľto sú pelety dopravované ďalej. Po preprave sú hadice vysaté doprázdna. Preto sa neupchajú a pracujú vždy s najvyššou účinnosťou. S týmto štandardným systémom môže byť sklad kompletne vyprázdnený.

Po zošikmenej hladkej podlahe sa pelety zosúvajú automaticky k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí oproti plniacím hrdlám, vďaka tomu sa pelety nerozotreštia o stenu počas fúkania z cisterny do skladu. Predpokladom pre túto konštrukciu je, že prípojky pre transportné hadice ku kotlu sú umiestnené na úzkej strane skladu, aby sa šnekom dala využiť celá dĺžka miestnosti.

Sacie sondy

Ak tvar miestnosti nie je vhodný pre vynášací šnek,
ETA nasávacia jednotka je ideálna voľba. Tu pelety skĺznu po hladkej drevenej podlahe priamo ku štyrom sacím sondám, ktoré striedavo transportujú pelety zo skladového priestoru. Vďaka automatickému prepnutiu nie je prívod paliva prerušený, ak sonda nenasaje v určitom čase žiadne pelety.

Požiadavkou pre tento systém je, že sklad je umiestnený oproti kotlu v rovnakom poschodí alebo vyššom, a že skladová miestnosť nie je dlhšia ako 4 m. Na rozdiel od šnekov, sacie sondy úplne nevyprázdnia sklad. To môže byť nevýhodou pri nedostatočnom objeme skladu. Výhodou je, že tento systém je možné použiť aj v uhlových skladovacích priestoroch.

ETA-tip: Skladovanie v ETAboxe

Jedno obzvlášť praktické riešenie je ETAbox. Môže byť umiestnený v kotolni, v podkroví, v stodole alebo – ak je zakrytý – dokonca vonku. Dokonca udržiava pelety suché vo vlhkých miestnostiach. Vzdialenosť až do 20 metrov sacích potrubí z boxu do kotla nie je žiaden problém. Upozorňujeme, že ETAbox nie je možné nastaviť priamo k stene. To je dôvod, prečo je požadovaný priestor o niečo väčší v porovnaní s murovaným skladom s rovnakou kapacitou.

Aký veľký musí byť môj sklad?

Približná spotreba peliet za rok v tonách je vypočítaná tým že sa vykurovacia/tepelná záťaž v kilowatoch vydelí 3. Pre pelety v kubických metroch je delené tepelné zaťaženie cez 2. Napríklad na 12 kW vykurovacieho zaťaženia budete potrebovať asi 4 tony alebo 6 m3 peliet ročne. Pri prechode z iných druhov energie na pelety môže byť tiež spotreba peliet stanovená z doterajšej spotreby. 1 tona peliet zodpovedá približne:

  • 500 l vykurovací olej
  • 520 m3 zemný plyn
  • 750 l kvapalný plyn
  • 600 kg koks
  • 1.400 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo zeme (výkonnostný index 3,4)
  • 2.700 kWh prúdu pri čerpaného tepla zo vzduchu (výkonnostný index 1,8)

Automaticky vyčistené

Automaticky čisté

ETA PelletsUnit sa čistí automaticky ak je to potrebné a nie v určitých časových intervaloch. To zaisťuje nízke emisné hodnoty a najvyšší stupeň účinku počas vykurovacej sezóny. Už nikdy nemusíte otvoriť spaľovací priestor a zašpiniť sa. Nielenže bude spaľovacia komora odpopolnená bezo zvyšku, tiež bude tepelný výmenník pravidelne zbavený od usadenín. Pretože pelety budú spálené veľmi efektívne, napadá len málo popola. Okrem toho bude popol stlačený v kontajneri. Aj preto musí byť nádoba na popol vyprázdnená len zriedkavo. To ide úplne pohodlne z vonku.

Turniketový dávkovač

Bezpečný systém

Rotačný dávkovač Vás úplne ochráni pred spätným prehorením: horenie prebieha iba v spaľovacej komore a nikde inde.
Šnekový podávač privádza pelety k rotačnému dávkovaču – a len toľko, koľko ich rotačný ventil zvládne. Preto sa pelety nemôžu zaseknúť, nebudú rozdrvené alebo zlomené. Vďaka tomuto systému vyvinutému v ETE sa neopotrebujú tesniace hrany uzáveru. Systém zostane bezpečný po celú dobu životnosti kotla.

Tiché zapálenie keramickým zapaľovačom

Technika zapálenia

Vynaložená energia pre zapálenie je v porovnaní s iným systémom zapálenia podstatne menšia. Samostatné zapálenie funguje rýchlejšie.

Lambdasonda

Všetko záleží na zložení

S Vašou pomocou bude zmiešavací pomer z paliva a prívod kyslíka ideálne zosúladený. Tak dosiahnete s rôznou kvalitou peliet vždy čo najväčšiu efektivitu (stupeň účinnosti ). Okrem toho sonda okamžite spozná, keď bude úspešné zapálenie. To znižuje čas zapálenia a ušetrí prúd a peniaze.

Ovládanie

Všestranný ale nie komplikovaný

Či udržiavanie ohňa, doprava peliet, riadenie akumulačnej nádoby, príprava teplej vody, riadenie vykurovacieho okruhu podriadené počasiu s týždenným programom pre dva okruhy alebo zapnutý solárny systém. To všetko možno ovládať pomocou dotykovej obrazovky priamo na kotli alebo cez internet z akéhokoľvek počítača, smartphonu alebo tabletu. Je toho síce veľa ale napriek tomu je to jednoduché ovládanie, pretože obrazy na dotykovej obrazovke sú zrozumiteľné.

Odťahový ventilátor

Podtlak v kotli

Tento ventilátor je tichý ako šepot, riadený v závislosti od otáčok pre podtlak v kotli, smerodajný a určujúci množstvo vzduchu pre spaľovanie. Šetriaci energiu sa stará o nemenné výsledky spaľovania nezávislé od stavu komínov. Do 15 Pa ťahu komína nie je potrebný vlastný obmedzovač ťahu komína.

Rotačný rošt s čistiacim hrebeňom

Dobré a čisté spaľovanie

Tento patentovaný systém pravidelne čistí spaľovaciu komoru od popola vždy automaticky po 15 až 30 kg spálených peletách. Vzduch potrebný pre spaľovací proces prechádza veľkoplošne medzi čisté lamelové rošty. Dodatočne bude rošt nepretržite udržiavaný trochu v pohybe. Jemný pohyb rozdúcha uhlíky a tým zabezpečí ešte lepšie spaľovanie. Popol bude stlačený a presunutý do nádoby na popol s 12 litrovou kapacitou. Tiež pri plnej prevádzke kotla musí byť z času na čas vyprázdnený. Ak bude nádoba na popol plná, systém odošle E-Mail alebo SMS. Tiež bude zobrazená informácia na dotykovom displeji.

Všetko je k dispozícii

Najdôležitejšie prvky pre rozloženie tepla ako čerpadlo, zmiešavač, prepínací ventil, expanzná nádoba, poistný ventil a odvzdušňovací ventil sú už integrované do kotla. Šetrí miesto a umožňuje jednoduchú inštaláciu.

Cielená hydraulická výhybka s vysoko účinným čerpadlom

Aby nedošlo k poškodeniu tepelného výmenníka, musí byť vykurovací okruh vracajúcej sa vody zmiešavaný na určitú teplotu. Čerpadlo je vysoko účinné a s 15 až maximálne 35 W výkonom.

Technológia ETA
01Sacia turbína

Tá dopravuje pelety zo skladu do medzizásobníka kotla.

02Peletový medzi-zásobnik

Tu sa dočasne skladuje 30 kg peliet a sú okamžite k dispozícii pre použitie. To znamená, že pelety sa musia prepravovať zo skladu do kotla iba raz alebo dvakrát denne počas cca. 10 minút. Môžete dokonca nastaviť, kedy to bude.

03Otočný dávkovač ako ochrana proti spätnému prehoreniu

Ide o úplne uzatvorenie medzi skladom a spaľovacou komorou, a preto bezpečne chráni pred prehorením.

04Automatické odpopolňovanie do nádoby na popol

Malé množstvo popola, ktoré napriek optimalizovaným spaľovacím procesom stále vzniká, je pevne zhutnené v nádobe na popol. Nádobu na popol stačí vyprázdniť len z času na čas. Keď je čas, kotol odošle pripomienku e-mailom.

05Lambdasonda

Vďaka nej, je zabezpečený dokonalý pomer paliva a kyslíka. To znamená, že aj rôzna kvalita peliet dosahuje najlepšiu možnú účinnosť.

06Bezpečnostné zariadenia

Poistný ventil a elektro- nický tlakový senzor chránia kotol pred pretlakom. Integrovaný je aj automatický odvzdušňovací ventil, takže z vodného okruhu je odstránený nežiaduci vzduch. Kotol nepotrebuje ventil bezpečnostného chladenia, keďže v kotle nikdy nie je príliš veľa paliva, ktoré by mohlo spôsobiť prehriatie.

07Odlučovač

Voliteľný integrovaný odlučovač znižuje množstvo prachu v spalinách na minimum. Životné prostredie to miluje!

08Zmiešavač

Vďaka vymeniteľnému servomotoru sa perfektne prispôsobí existujúcej alebo plánovanej hydraulike systému.

09Čerpadlo

Je s riadením otáčok, vysoko-učinné
a energeticky úsporne a zabezpečuje optimálny prietok vykurovacej vody. V závislosti od typu systému, je to buď čerpadlo vykurovacieho okruhu pre podlahové kúrenie alebo radiátorové vykurovanie, alebo sa stará o nabíjanie akumulačnej nádrže.

10Spaľovacia komora

Tu, sú dosahované teploty dostatočne vysoké pre spálenie dreva čisto
a efektívne. To zaisťuje menej popola a nízke emisie, a to aj pri čiastočnom zaťažení.

11Vykurovací okruh

Voliteľný integrovaný vykurovací okruh je inštalovaný v kotly pre úsporu priestoru. To znamená, že pre tento vykurovací okruh nemusí byť v kotolni externe inštalovaný žiadny zmiešavač ani čerpadlo.

Čo hovoria naší klienti

Po dlhšom zvážení, som si vybral kotol ETA na pelety. Po odoslaní môjho dopytu sa mi hneď ozvali technici a dohodli sme si obhliadku. Chválim veľmi profesionálny prístup k práci. Som veľmi spokojný s inštaláciou a činnosťou kotla. Za mňa určite odporúčam.
Jozef K.
Mám menší rodinný dom a kotol ETA na pelety bola pre mňa najlepšia voľba. Kotol zabral minimum priestoru ale výkon je maximálny. Určite odporúčam, personál bol veľmi skúsený a do obsluhy kotla nás zaškolili profesionálny technici.
Marek H.
V našom rodinnom dome sme potrebovali vymeniť starý kotol za nový, úspornejší. Zvolili sme kotol ETA a sme nadmieru spokojný. Veľká vďaka.
Simona B.
           

Fotogaléria produktov a realizácií (2)

     

Máte záujem o naše produkty? Kontaktujte nás

Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Chcete lepšie kúrenie? Kontaktujte nás.
  • +421 41/422 0 422
  • [javascript protected email address]