Kotol na štiepku eHACK 130kW
akumulačné nádoby
kotol ETA eHACK 130kW
akumulačné nádoby a rozvádzač v kotolni na štiepku v Rimavskej Sobote
rozvádzač v kotolni
dopravník plnenie skladu štiepkou z vonku
sklad na štiepku