Kotolňa v obci Látky s využitím kotlov 2x ETA PC 50 kW
Kotolňa na pelety v obci Látky s využitím dvoch kotlov ETA PC 50
Druhý kotol na pelety v obci Látky.
Skladanie peletového kotla ETA PC 50
Skladanie kotla na pelety ETA PC 50
Montáž kotlov na pelety ETA PC 50 kW
Akumulačná nádrž v kotolni na pelety v obci Látky